FAKE-DEBATT: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen får kraftig kritikk etter NRKs «Folkeopplysningen» har gjennomført et omstridt skoleprosjekt. Foto: Trond Solberg

Helsingforskomiteen hardt ut mot NRK: – Elever kan ha blitt påvirket til å stemme Sp ved kommunevalget

NRK kan ha bidratt til at falske nyheter har fått elever ved Lillestrøm VGS til å stemme Sp, advarer den norske Helsingforskomité. Elevrådslederen sier de foreløpig ikke har fanget opp at noen av elevene har gjort det.

– Dette dreier seg ikke om skolevalget, men om NRK gjennom «fake news» over et halvt år, har bidratt til at elever over 18 år ved Lillestrøm videregående skole har latt seg påvirke. Den feilaktige informasjonen kan ha ført til at noen av elevene har forhåndsstemt på Sp ved det ordinære kommunevalget. Det kan vi ikke se bort ifra at kan ha hendt. Og det er meget alvorlig, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomité.

Komiteen har i en årrekke fulgt valg i mange land for å sjekke om det foregår valgjuks eller ulovligheter.

les også

Si unnskyld til ungdommen, NRK!

– Brutt sentrale etiske punkter

Det har skapt sterke reaksjoner etter at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Målet var å påvirke tirsdagens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

les også

Medier24: NRK erkjenner at kringkastingssjefen burde vært informert

– Jeg vil ikke mene noe om de juridiske sidene her – ved om det NRK har gjort, faktisk er et brudd på norsk lov. Men jeg mener NRK uansett har brutt sentrale etiske punkter, hvor de har forlatt sin rolle som nøytral formidler, til å bli en samfunnsaktør som går inn i en rolle som påvirker unge mennesker med fake news. Jeg mener NRK har gått langt ut over sin rolle her. Det er svært betenkelig, sier Ekeløve-Slydal.

MER ENN ET STUNT: Leder i Elevorganisasjonen, Alida de Lange D’Agostino, mener saken bør få konsekvenser. Foto: Elevorganisasjonen

– Ikke tatt på alvor

Også Elevorganisasjonen reagerer på saken.

– For oss handler denne saken om noe mer enn et stunt på en skole, men om hvordan man ikke ser på på elever som reelle deltagere i demokratiet, sier leder i Elevorganisasjonen Alida de Lange D’Agostino til VG.

Hun synes ikke den statlige rikskringkastingen skal slippe unna med å ufarliggjøre manipuleringen av skolevalget som et eksperiment.

les også

Elever om Folkeopplysningens valg-stunt: – En positiv tankevekker

– Dette stikker dypere. Man sender ut et signal til en gruppe mennesker i Norge som er på vei inn i demokratiet. NRK viser at de ikke behandler elever i videregående skole som seriøse deltagere i demokratiet. Signalet er at mennesker mellom 16 og 20 år i videregående skole ikke blir tatt helt på alvor.

Hun peker på at NRK har forsvart seg med at skolevalget ikke er et reelt, politisk valg.

– Jeg synes ikke det er noen god forklaring. Jeg synes at NRK kødder med elevene, sier de Lange D’Agostino, som legger til at Elevorganisasjonen har snakket med flere av elevene på Lillestrøm videregående.

Flere elever tar det rolig og ser positivt på stuntet, mens andre er frustrerte, forteller hun.

– Ble ikke påvirket i merkbar grad

Prosjektredaktør Jan Egil Ådland skriver i en e-post til VG at «Folkeopplysningen» publiserte ti artikler med falske nyheter på fiktive nettsider, og at innholdet aldri ble spredt på NRKs egne flater.

– Blant dem som har sett en eller flere av artiklene og/eller ulvevideoen er det en teoretisk mulighet for at det var stemmeberettigede som lot seg påvirke og hadde mulighet til å forhåndsstemme. Vi har ansett denne risikoen for å være svært liten, og så langt er det ikke holdepunkter for at noen har forhåndsstemt som har følt seg påvirket av Folkeopplysningens aksjon. Allerede viser det seg at skolevalget heller ikke ble påvirket i merkbar grad, sier Ådland.

les også

Presseeksperter om bruk av skjult identitet i NRK-program: – Vurderingsevnen sviktet

Advokat i NRK, Kari Anne Lang-Ree, forsikrer at prosjektet var gjenstand for grundige vurderinger.

– At valget falt på Lillestrøm videregående skole var absolutt ikke tilfeldig. Det er en ressurssterk skole, med blant annet en veldig god medielinje. Forutsetningen var også at vi fikk skolens ledelse med på det. Mange elever klarte å avsløre prosjektet, så Folkeopplysningen har faktisk ikke klart å påvirke elevene, sier hun.

Lang-Ree forteller at det også var en forutsetning at skolesektoren skal få bruke materialet i opplæring senere, for å vise hvordan virkemidler tas i bruk for å påvirke opinionen.

– Vi mener skolevalg er kjempeviktig, og ønsker å sette demokrati og valgdeltagelse på dagsorden, sier advokaten.

Det er ikke kjent om eller hvor mange av elevene med stemmerett som har forhåndsstemt.

Avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at valgloven har regler for hva som foregår i valglokalene og forhold rundt selve stemmegivningen.

Dolven sier velgere kan klage på forhold rundt forberedelsene og gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget.

– Klagefristen er syv dager etter valgdagen. Departementet er klagemyndighet ved lokalvalg og kan ikke kommentere konkrete saker. Vurderingen av hvorvidt det er skjedd noe straffbart i et konkret tilfelle, må overlates til politiet/påtalemyndigheten og domstolene, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder