INGEN KJÆRE MOR: I en tid hvor Frp har fått mye oppmerksomhet rundt sine forslag for å bekjempe gjenger, slår Ap tilbake med sitt eget forslag. Foto: Trond Solberg, VG

Ap-Raymond vil nekte kriminelle gjengmedlemmer å flytte hjem

For å få bukt med rekruttering til kriminelle gjenger som Young Bloods, ønsker byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at dømte gjengmedlemmer skal kunne nektes å flytte hjem til sine gamle nabolag.

VG møter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på innsiden av murene i Oslo fengsel. Det gamle, vernede og slitte fengselsbygget kunne absolutt trengt mer enn et par malingsstrøk.

Det store bygget med knuste ruter kan ses på som et bilde av norsk kriminalomsorg: stramme budsjetter som kuttes for hvert år som går. 23 millioner i kutt i statsbudsjettet for 2019, ifølge Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Eks-rørleggeren Johansen mener at kriminalomsorgen må renoveres og få større plass i regjeringens straffepolitikk.

– Man har gitt f ... i de innsatte og deres vei tilbake til samfunnet, sier Johansen som nettopp har vært på omvisning i fengselet.

les også

Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

Vil få bukt med rekruttering

På vei bort til en benk som står på en liten grønn lunge på den grå asfaltplassen, kommer det uklare tilrop fra innsatte på lufting.

– På landsmøter snakker man om strengere straffer og begrensninger, og det er vel og bra. Men det er et fokus på å fremstå som handlekraftig, men egentlig ikke gjøre noe for å hindre at de innsatte begår kriminelle handlinger igjen, sier Johansen, som har invitert VG til fengselet for å presentere nye forslag for å bekjempe gjengkriminalitet.

Han vil utfordre justisministeren til å la domstolene kunne nekte personer tilknyttet etablerte gjengmiljøer å flytte tilbake til sitt gamle nabolag etter soning. Dette skal være en del av et exit-program.

– Vi har geografiske områder i Oslo hvor folk har vært her i fengselet i noen år, flytter tilbake til nabolaget og tar opp sin kriminelle aktivitet akkurat i det samme miljøet som de var i før de ble satt inn. Med forslaget ønsker vi å forhindre at de tar opp kriminaliteten igjen og begynner med ny rekruttering, sier Johansen.

– Hvilke geografiske områder tenker du spesielt på da?

– Der gjenger har fått etablere seg. vi har for eksempel hatt gjengmiljøer på Furuset, Grønland, Holmlia, Vestli og Tveita. Flotte områder av byen vår, men som har blitt politisk oversett gjennom mange år med Høyre- og Frp-styre. Derfor er vårt taktskifte i satsing på barnehage, skole, sommerjobber og fritidsklubber så viktig. Det hindrer at ungdom rekrutteres til gjenger.

GODT FORSLAG: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener forslaget til Johansen er godt og konstruktivt. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Sterkt signal

– Hva er forskjellen på deres forslag om å kunne nekte dem å flytte hjem, og Frps forslag om straffedobling og frykt for gettoer?

– Exit-programmet vil være mye mer virkningsfullt, det vil hindre at domfelte gjengmedlemmer kommer tilbake til gjengen.

– Det kan jo ses på som en form for dobbeltstraff?

– Det vil det sikkert gjøre, og det gjør ingenting. Kriminalitetsbildet i Oslo er veldig lokalt. Man knytter seg til gjengene lokalt. Det er kamp om områder og vi må få bukt med rekrutteringen til kriminelle miljøer, sier Johansen.

– Man fortsetter jo til en viss grad å sone i frihet?

– Du er jo fri, men du får ikke lov til å bo der du bodde før. Det er et sterkt signal til vedkommende. Vi tror også det kan være en hjelp til han som blir løslatt. Det blir vanskeligere å bare gjenoppta den kriminelle aktiviteten, sier Johansen.

les også

Faridah fra Stovner slår tilbake mot Listhaug

Trenger exit-program

Farukh Qureshi, leder for Oslo fengselsfunksjonærers forening og medlem av organisasjonsutvalget i Arbeiderpartiet, sier at et exit-program er sårt tiltrengt.

– Vi har gjengkriminelle som sitter her i Oslo fengsel, og vi har ikke noe helhetlig exitprogram for dem som ønsker seg ut av miljøet. Å komme seg ut er sammensatt og komplekst. Man har uoppgjorte ting ute. Staten og kommunen må ta dette på alvor. Regjeringen har ikke gjort det, sier han.

Johansens foreslår også flere kommunale tjenester inne i selve fengselet, som NAV-kontor, barnevernskontor og voksenopplæring, slik at kommunen kan begynne arbeidet med tilbakeføring til samfunnet under varetekt.

les også

Listhaug frykter gettoer: Her vil hun si nei til alle nye flyktninger

Frp mot Ap

Aftenposten meldte i forrige uke at Frp vil ha dobbelt straffelengde for kriminalitet begått i bestemte områder. Er den kriminelle i tillegg medlem av en gjeng, vil partiet at vedkommende skal få firedobbel straff.

– Nå har Frp hatt ansvar for kriminalomsorgen i seks år. Det hadde vært mye mer troverdig hvis de samtidig snakket om tilbakeføringen til samfunnet. Hvis du tror at det å bure inne mennesker her lengst mulig er riktig, så tar du feil. Man må forberede folk på tilværelsen ute i det fri, samtidig som man skal være tøff og ha straffer som står i forhold til det man har gjort, sier Johansen.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) synes Johansens forslag er godt og konstruktivt.

– Det er en prioritet for meg at gjengmedlemmer ikke går rett tilbake til kriminalitet etter endt soning. Regjeringserklæringen fra januar slår fast at vi skal sikre at vi har et godt regelverk for å gi oppholdsforbud. Dette skal bli et viktig verktøy for å fjerne kriminelle fra gata, sier han til VG.

Han sier det gjøres mye godt arbeid i kriminalomsorgen og at det urimelig av Johansen å undergrave jobben de gjør.

– At Raymond Johansen mener at Frp snakker mye om strengere straffer tar jeg som et kompliment. Da har vi lyktes å få frem budskapet: Det skal ikke lønne seg å vandalisere nabolag, og bedrive kriminalitet. Det skal svi å drive med kriminalitet, sier Kallmyr.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder