FLYTTESJAU: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil flytte inntil 1800 arbeidsplasser i staten ut av hovedstaden. Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo

Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo. Ytterligere 1200 årsverk og 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut.

Silje S. Skiphamn
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Med dette vil vi desentralisere og spre makt, styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) da han presenterte planene torsdag ettermiddag.

630 årsverk er allerede besluttet flyttet ut av Oslo eller etablert utenfor hovedstaden:

** Sykehusinnkjøp HF til Vadsø (50 årsverk)

** Forbrukerrådet til Tromsø (15 årsverk)

** Vernepliktsverket til Harstad (23 årsverk)

** Norsk kulturråd til Bodø (10 årsverk)

** Sykehusbygg HF og Kreativt Norge til Trondheim (65 årsverk)

** Statlige oppgaver, herunder Politiets Lønns- og regnskapssenter til Kristiansund (70 årsverk)

** Norsk helsearkiv til Tynset (58 årsverk)

** Partistøtte til Leikanger (ett årsverk)

** Parkeringstilsynet til Lillehammer (6 årsverk)

** Vernepliktsverket til Hamar (35 årsverk)

** Klageorgan for helse, Nasjonal IKT HF og Konkurranseklagenemnda til Bergen (123 årsverk)

** Skatteklagenemnda til Stavanger (55 årsverk)

** Nye Veier AS til Kristiansand (60 årsverk)

** Valgdirektoratet til Tønsberg (27 årsverk)

** Sivil klareringsmyndighet til Moss (20 årsverk)

** Regelrådet til Hønefoss (åtte årsverk)

Vurderer å flytte Politihøgskolen

I tillegg skal rundt 1200 årsverk og cirka 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut. Sanner er ikke tydelig på hvilke type jobber dette er, men viser til at både kunnskap, landbruk bistand, tilsyn, justis og kultur kan bli berørt.

– Vi vil vurdere å flytte arbeidsplasser både til Nord-Norge, Vestlandet, Stavanger, Agder, Trøndelag og Innlandet, sier han.

Les også: Politijobber står ledige, men nyutdannet politi får ikke jobb

Sanner planlegger å flytte ut flere statlige arbeidsplasser enn den rødgrønne regjeringen klarte i løpet av sine åtte år. Mellom 2005 og 2013 ble det flyttet ut og opprettet til sammen 1371 nye årsverk utenfor Oslo.

56 prosent av disse var flyttingen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås like utenfor hovedstaden, viser tall VG har fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Venstre fikk viljen sin

Det er Venstre som har stått i bresjen for regjeringens flytteaksjon. Da partiet inngikk en avtale med regjeringspartiene om nytt inntektssystem for kommunene, krevde Venstre omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser.

Det var derfor en fornøyd kommunalpolitisk talsmann som uttalte seg da Sanner hadde presentert planene:

PÅDRIVER: Det er Venstre som har vært den største pådriveren for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Partiets kommunalpolitiske talsmann, André N. Skjelstad, er svært fornøyd med regjeringens planer. Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

– Norge er et langstrakt land med mange kloke hoder. To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning. Da må det være mulig for dem å få en karriere i staten uten å flytte til hovedstaden, sier André N. Skjelstad.

Han sier han har forståelse for at mange statsansatte nå er usikre på hva som skal skje med jobbene deres:

– Men vi har gode ordninger som sørger for ordentlig oppfølging og tilrettelegging, sier Skjelstad.

VG avslører: Politikere og toppbyråkrater rammet av hackerangrep

Sp: Regjeringen overselger flytteplaner

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener regjeringen overselger flytteplanene sine:

– Dette er i realiteten utredning av utflytting og ikke vedtak om utflytting. Da må de ikke markedsføre det som det heller, sier hun til VG.

Arnstad viser til at det er tre år siden Stortinget ba regjeringen fremme forslag om en helhetlig plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Det Sanner la fram i dag, er ikke svar på det Stortinget ba om, mener Sp-politikeren.

– De skal ha kreditt for de arbeidsplassene de vedtar å flytte ut, men mange av disse planene er fortsatt helt i det blå. Alle de store etatene skal utredes videre, sier hun.

– I tillegg må vi ikke glemme at regjeringen har sentralisert 600 arbeidsplasser i Skatteetaten, og at Oslo hadde en vekst på 2000 statlige arbeidsplasser de to første årene etter at regjeringen tiltrådte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder