SVEITSEROST: Oslo kan få nye tunneler både for tog og t-bane. Denne skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegesen la fram i 2015. Foto: Illustrasjon VIANOVA og TORFINN WEISSER, VG

Nasjonal Transportplan: Oslo-tunnel forsinker dobbeltspor til andre byer

OSLO S (VG) Oslo sentrum må graves opp for å få på plass nye tunneler for jernbane og t-bane. Staten tar hele regningen for toget, men trolig bare halve regningen for ny t-banetunnel under Oslo sentrum.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Hallgeir Vågenes (foto)

Artikkelen er over tre år gammel

Statsminister Erna Solberg (H) sto torsdag formiddag på Flytogets perrong og varslet at flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre nå er enige om å bygge ny jernbanetunnel under Oslo.

– For å kunne øke kapasiteten og kjøre hyppigere tog på intercity-strekningene på Østlandet, er vi helt avhengig av å bygge denne tunnelen, sier Solberg til VG.

Les mer her: Legger 1000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan

Den ikke fullt så gode nyheten er at tunnelen ikke vil stå ferdig før tidligst i 2032. Dermed forsinker regjeringen de ytre delene av intercity-linjene til Skien, Lillehammer, Halden, og den nye Ringeriksbanen til Hønefoss.

– Vi vil ikke ha full nytte av de nye linjene før Oslo-tunnelen er ferdig. Slik det ser ut nå, vil intercity-strekningene være fullført innen 2033-2034, sier statsministeren.

Ringeriksbanen må vente

TOG RULER: Abid Raja sikrer seg en selfie med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ringeriksbanen, som skulle ha byggestart i 2019, får i den nye flertallsavtalen utsatt anleggsstarten til 2022.

Likevel feiret Venstre planen som en stor seier for sin prioritering av jernbanen. Ifølge Trine Skei Grande skal 45 prosent av pengene som investeres de 12 neste årene, gå til jernbane. Men detaljene i planen, ut over noen utvalgte lekkasjer, vil ikke regjeringen og partiene fortelle om før hele planen legges fram nærmere påsken.

Husker du? Slik var de rødgrønnes togplan i 2013

Trenger t-banetunnel

Det er heller ikke endelig klart hva som skjer med ny t-banetunnel under Oslo sentrum.

Mens jernbanen er statens ansvar å bygge, er lokal kollektivtransport et ansvar for lokalpolitikerne.

Helt siden 2012 har Jernbaneverket, som nå heter BaneNor, samarbeidet med Ruter, kollektivselskapet for Oslo og Akershus, om en felles plan for kollektivtransporten gjennom Oslo sentrum.

De to etatene har forsøkt å trekke størst mulig nytte av hverandres planer, for å unngå to lange anleggsperioder med graving og tunnelarbeid under Oslo sentrum, og for å spare penger på å gjøre prosjektet mest mulig nyttig for begge parter.

Pris: Minst 20 milliarder

Men regningen er astronomisk: Anslag som ble laget i 2015 tyder på at jernbanetunnelen vil koste opp mot 20 milliarder kroner.

En ny tunnel for t-banen fra Majorstua til Bryn, via Bislett, Stortinget og Grunerløkka blir nesten like kostbar.

– Kollektivløsningene for storbyene må vi få komme tilbake til. Alt er ikke endelig klart, sier Solberg til VG.

Les også: Vil bygge 100 t-banebyer i og rundt Oslo

Tar halve lokal-regningen

Men ifølge VGs opplysninger vil de fire partiene trolig presentere en pakke for lokal kollektivtransport for de store byene, allerede i neste uke.

Da ligger det an til at statens andel av kollektiv-investeringer i storbyene blir 50 prosent, får VG opplyst. Det gir samme fordelingsbrøk som de fire partiene lovet i 2013.

Denne fordelingen kan bli utfordret allerede til høsten.

Ifølge Lan Marie Nguyen Berg (MDG), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.

Flere reiser med t-banen

– T-banen i Oslo har nå flere passasjerer årlig enn jernbanen har tilsammen på alle sine togstrekninger i Norge. 100 millioner reiser årlig med tog i Norge. T-banen passerte 100 millioner passasjerer i 2016. Vil folk i Oslo godta at staten prioriterer de som reiser med tog så tydelig foran de som bruker t-bane, spør Berg.

I 2015 la Jernbaneverket, Ruter og Statens Vegvesen fram et forslag om «Oslo-navet», et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet inn til og gjennom Oslo. Anbefalingen ville gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

Les mer her: Vil investere 80 milliarder i Oslo-navet

Hyppigere avganger

Verken toget eller t-banen har kapasitet til å presse inn flere avganger gjennom Oslo sentrum, uten nye tunneler. For å få full effekt av dobbeltspor til Skien, Lillehammer, Halden og Hønefoss, er jernbanetunnelen helt avgjørende.
Men dersom både t-banen og toget får nye traseer, mener transportetatene at de skal klare dette reisemønsteret:

** Avganger minimum hvert 5. minutt i indre by
** Avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo
** Avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus

Mer tognytt

PS: De fire partiene er enige om flere andre jernbane-tiltak innenfor Nasjonal Transportplan:
** Det bygges dobbeltspor på Bergensbanen mellom Arna og Stanghelle
** Oppstart av Grenlandsbanen, som skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen
** Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
** Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak.

Les også: Erna lover milliarder til ny flyplass i Bodø

Mer om

 1. Politikk
 2. Solberg-regjeringen
 3. Høyre (H)
 4. Fremskrittspartiet (Frp)
 5. Venstre (V)

Flere artikler

 1. Pluss content

  Oslo forsinker andre byer

 2. Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan: Flere nye tunneler og ny flyplass

 3. Slik splitter jernbaneutbyggingen byene

 4. Venstre: Enige om ny transportplan

 5. Erna med vei- og jernbanemilliarder i Hordaland

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder