RAQQA: Ruth Johansen og de fem barna ble ufrivillig tatt med til IS sitt hovedsete, Raqqa i Syria. Dette var kort tid etter at kalifatet ble erklært sommeren 2014. Bildet er fra juli 2014 i Raqqa.
RAQQA: Ruth Johansen og de fem barna ble ufrivillig tatt med til IS sitt hovedsete, Raqqa i Syria. Dette var kort tid etter at kalifatet ble erklært sommeren 2014. Bildet er fra juli 2014 i Raqqa. Foto: Uncredited Ap

Fembarnsfar (38) tiltalt for å ha vært med i IS

INNENRIKS

Den 38 år gamle eksmannen til Ruth Johanne Johansen og far til deres fem barn er nå tiltalt for terrorforbund og deltakelse i IS.

Publisert: Oppdatert: 08.03.17 08:34

Det var i august 2014 at 38-åringen tok med seg Johansen og deres fem barn inn i Syria. Familien returnerte til Norge en måned senere da det minste datteren hadde blitt svært syk.

Ifølge tiltalen satt 38-åringen seg under IS sin kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Tiltalen beskriver også at han «tok med seg sin daværende kone og deres fem mindreårige barn som han ville skulle leve og bo i ISIL-kontrollert område».

Saken skiller seg fra de tidligere straffesakene mot fremmedkrigere fra Norge fordi 38-åringen selv er fra Syria og ikke skal ha hatt noe særlig kontakt med det norske islamistmiljøet.

Hans forsvarer Christian Flemmen Johansen sier at klienten ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet og tiltalen ennå. Fra tidligere er det kjent at tiltalte nekter straffskyld for frihetsberøvelse av sin familie til IS-kontrollert område.

Ventet to år

Selv om 38-åringen returnerte til Norge i september 2014 og hans kone ble avhørt om oppholdet hos IS, ble han ikke etterforsket for dette før høsten 2016. Imidlertid ble han etterforsket for frihetsberøvelse og tiltalt for dette.

Les også: PST om Ruth-saken: Ikke vært håndtert optimalt

Da rettssaken for frihetsberøvelse omsider kom opp vinteren 2016 i Senja tingrett, ble han frikjent fordi påtalemyndigheten ikke hadde ført bevis for at ugjerningen også var et lovbrudd i Tyrkia og Syria. Den nye straffeloven av 2005 krever at det for visse lovbrudd føres bevis for at en straffbar handling i Norge også er straffbar i det landet den fant sted i.

– Chattelogger

Saken har vært bredt omtalt i flere medier, der i blant gjennom en stor VG-dokumentar.

Det vil likevel bli presentert nye opplysninger om 38-åringens planlegging og opphold i Syria, ifølge førstestatsadvokat Jan Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet.

– I tillegg til de bevisene som er kjent fra behandlingen i Senja tingrett, så er det også gjort beslag av chattelogger fra sosiale medier. Vi mener det styrker bevisbildet, uten at jeg vil gå i detaljer fra det. Påtalemyndigheten mener dette var planlagt fra tiltaltes side over noe tid og anser det som skjerpende at han tok med seg familien, sier Glent til VG.

– Myndighetene sviktet

Saken har blitt kraftig kritisert av Johansens bistandsadvokat Vidar Helgheim. Han mener norske myndigheter sviktet henne og de fem barna, hvor det eldste i august 2014 var åtte år.

6. august 2014, dagen etter bortføringen og anmeldelsen til norsk politi, ble Utenriksdepartementet (UD) orientert. Men ingen der tok seg tid til å møte Helgeheim mens Ruth og de fem barna var fanget i Syria.

Til sammenligning: Da Ole Johan Grimsgaard-Ofstad – som reiste frivillig inn i Syria ifølge sine oppdateringer på Facebook vinteren 2015 – ble IS-gissel, satte UD en krisestab med et tosifret antall personer.

– Jeg har registrert tiltalebeslutningen og er glad for hurtig saksbehandling i påtalemyndigheten etter at etterforskningen er fullført. Jeg anmoder om at iretteføring med berammelse i domstolen nå kan prioriteres så hurtig som mulig, alle omstendigheter tatt i betraktning, sier Helgheim.

Frihetsberøvelse etterforskes fortsatt

Terrorrettssaken er ventet å komme opp i Oslo tingrett før sommeren. Det er antatt at den vil vare rundt to uker.

Samtidig ligger saken gjeldende frihetsberøvelse fortsatt i Troms politidistrikt. Det er nå et over siden 38-åringen ble frikjent på grunn av den juridiske teknikaliteten og det er uklart hvor den står akkurat nå.

Her kan du lese mer om