MOBBEOMBUD: Bodil Houg ble ansatt som Norges første mobbeombud i 2012/2013. Hun er fortsatt i full drift for elevene i Buskerud, som her på Eiker videregående skole i Hokksund. Foto: Buskerud fylkeskommune

KrF får trolig flertall: Mobbeombud til alle fylker

Skoleelever i alle fylker får sitt eget mobbeombud. KrF får høyst trolig med seg både Høyre og Frp på forslaget.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Da er det i tilfelle flertall på Stortinget for å innføre flere enn de fem mobbeombudene som allerede er i gang enten som forsøk eller permanente ordninger i Buskerud, Østfold, Nordland, Hordaland og Oslo.

Les gjerne: Historien om Odin

Både Høyres og Fremskrittspartiets utdanningspolitikere på Stortinget, Henrik Asheim og Bente Thorsen sier til VG at de vil støtte forslaget fra KrF.

Forslagsstiller Anders Tyvand i KrF er svært fornøyd med at flertallet dermed synes sikret. Han ser for seg at midler til ombudene vil komme inn i statsbudsjettet for 2018.

FORNØYD: Anders Tyvand er tilfreds med at KrF-forslaget om å ansette mobbeombud i alle landets fylker ser ut til å bli vedtatt av Stortinget. Foto: Fredrik Solstad VG

– Vi har fått positive signaler, så dette kommer nok på plass, sier Tyvand til VG.

Han er forslagsstiller sammen med påtroppende KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, nåværende nestleder Olaug Bollestad og Hans Fredrik Gjørvan.

Leste du? Slik skal regjeringen kutte mobbingen

Faglig forankring

De skriver i forslaget at det mangler en instans som kan være en heltidsressurs i kampen mot mobbing.

– Når vi igjen fremmer forslaget, skjer det i erkjennelsen av at vi i liten grad lykkes i kampen mot mobbing. Vi mener kampen mot mobbing i skolen må intensiveres og pågå hele tiden, sier Tyvand.

Les også: Djupedal-utvalget ville at Barneombudet ble klageinstans

Forslagsstillerne mener at de lokale mobbeombudene må ha ansvar for hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring. Samt få et tydelig mandat med nasjonale retningslinjer for stillingenes innhold.

– Det er også avgjørende at mobbeombudene har en solid faglig forankring for sitt arbeid, og tilknytning til relevante fagmiljøer, som for eksempel Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, sier KrF-kvartetten i forslaget.

Landets første mobbeombud

Der er landets første mobbeombud, Bodil Houg, veldig enig med Tyvand & co.

– Mobbeombudene må være fagfolk. Dette er ikke en jobb for legfolk. De må kunne skoleområdet og kjenne feltet. Her er det ikke nok med et voldsomt engasjement og medfølelse. Faglig kompetanse trumfer alt, sier Houg til VG.

Anders Tyvand er ikke redd for at et 20-tall mobbeombud Norge rundt vil utgjøre en falsk trygghet for de rundt 40.000 elevene som mobbes i norske grunnskoler.

– Nå blir det iverksatt flere ting for å styrke arbeidet mot mobbing, blant annet en styrking av fylkesmennene som klageinstans – og tydeligere krav til skole og skoleeier for å gripe inn. Likevel er det behov for mobbeombud for å bistå barn og unge i konkrete saker, samt forebygge mot- og opplyse om mobbing, sier KrF-politikeren.

Han mener det også må etterstrebes et godt samarbeid mellom Barneombudet og de lokale mobbeombudene. Noe av det viktigste er ifølge Tyvand at mobbeombudene er en lavterskelinstans som det er lett å kontakte for elever som opplever mobbing.

Døråpner og vaktbikkje

Tidligere har mange, inkludert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, uttrykt en viss bekymring for at Fylkesmennene som klageinstans – ikke er særlig kjent og tilgjengelig for barn, unge og deres foreldre.

SKOLEPOLITIKER: Stortingsrepresentant Henrik Asheim representerer Høyre i utdanningskomiteen. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Både KrF og regjeringspartiene har et ønske om at mobbeombudene kan bli en døråpner for elever og foreldre. Og samtidig være strenge vaktbikkjer for både fylkesmennene og skoleeierne i fylkeskommuner og kommuner.

– Vi har ønsket mobbeombud i mange år. Dette er helt i tråd med vårt syn og kan være med å forebygge at altfor mange snur seg bort når de ser mobbing, sier Bente Thorsen (KrF).

Henrik Asheim (H) er enig.

– Vi har lenge syntes at mobbeombud i fylkene er interessant. Så dette er vi positive til.

– Kan slike ombud gi elever og politikere en slags falsk trygghet?

– Det er alltid en fare for det. Problemet mobbing er på ingen måte løst ved å ansette flere mobbeombud. Men dette kan være et godt tiltak lokalt – som et supplement til de andre virkemidlene mot mobbing, sier Asheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder