ØKER AVGIFTER: Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil skjerpe skatter og avgifter med mer enn åtte milliarder kroner, blant annet for å gi mer penger til barnefamiliene. Foto: Mariam Butt NTB scanpix

KrF-budsjettet: Rammer Frps kjernesaker

Kristelig Folkeparti går til angrep på Frps kjernesaker i sitt budsjettforslag: De vil gjøre store biler, brus og godteri dyrere, kaste ut færre asylsøkere, og pålegge folk med inntekt over 600.000 kroner mer i skatt.

Artikkelen er over to år gammel

I budsjettopplegget som KrF tar med til forhandlinger med regjeringspartiene Høyre og Frp, avslører KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad at de vil øke skatte- og avgiftsnivået med 8,6 milliarder kroner neste år.

Les også: KrF snur om Tesla-skatten

Frp reagerer

– Det er klart at det er mye i KrFs sitt alternativ som ikke er likt Frp sine forslag, sier Helge André Njåstad, Frps nye finanspolitiske talsmann, til VG.

MYE ULIKT: Helge André Njåstad (Frp) Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Men vi er blitt enige med KrF om budsjettavtale fire ganger før. Så ambisjonen er at vi skal bli enig nok en gang. Da må vi gi og ta, sier Njåstad.

– Hva er du villig til å gi bort?

– Vi har ikke begynt å forhandle ennå. Det er mange ting her som er vanskelig for Frp.

– Hva er vanskeligst?

– Det er vanskelig å gradere, men det er mye som nuller ut ting Frp har fått til før, også går det i feil retning på skatt og avgiftsiden, sier han.

Omkamper

KrF har en rekke omkamper de vil ta med Frp og Høyre-regjeringen i år. Samarbeidsavtalen er borte, men spørsmålet er likevel hvor hardt KrF klarer å presse igjennom sin politikk, når de har sagt at de foretrekker at Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister.

KrF klager også på at regjeringen har tatt bort hjertesaker som er viktig for KrF i forslaget til statsbudsjett for 2018. blant annet gikk andelen til bistand under en prosent av BNI.

– Jeg er helt sikker på at Frp også vil finne ting i vårt opplegg som de støtter og som vi kan bli enige om, svarer Ropstad.

Bruddet: KrF forlot regjeringssamtalene

Dyrere bensin og diesel

KrF foreslår 20 øre høyere avgift på diesel og 10 øre mer på bensin. I fjor høst økte også disse avgiftene, men KrF og Venstre lyktes ikke med å presse dem enda høyere opp.

KrF vil øke engangsavgiftene på på de tyngste og mest forurensende bilene ved å økte både vekt-komponenten og C02-avgiftene på nye biler. Får de gjennomsslag for dette, så vil regjeringen også få KrFs støtte til å innføre Tesla-avgiften, som er engangsavgifter på de aller tyngste bilene.

Til sammen foreslår KrF å ta inn 2,3 milliarder kroner i avgiftsøkning fra bilistene.

– I 2025 skal det være null-utslipp på nye biler, og alternativet til avgiftsøkninger er forbud. Dessuten må dette sammenlignes med at vi og regjeringspartiene har vært med på bilavgifts-lettelser for tilsammen ni milliarder kroner de siste fire år, som vi nå reduserer til om lag syv milliarder, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Vil hjelpe barnefamiliene

– Hvorfor fortalte dere ikke velgerne før valget at dere hadde tenkt å øke skatter og avgifter betydelig etter valget?

– Dette er inntekter vi bruker for å finansiere våre prioriteringer, spesielt for barnefamilier, sier Ropstad.

– Vi sa at det verken er behov for store reduksjoner eller store økninger av skattenivået. Vi er villig til å redusere skatten på arbeidende kapital mer, og vi har sagt at vi ønsker økte avgifter på utslipp og på varer som alkohol og sukker. Men gjennom fireårsperioden vil skatte- og avgiftsnivået være om lag det samme som i dag, legger han til.

Skatteendring

Men KrF vil ta flere «godsaker» fra Frp før forhandlingene starter:

Partiet lanserte i går endringer i trinnskatten som gjør at de som tjener under 600.000 kroner får skattelette, mens alle andre må betale mer skatt, den største skjerpelsen kommer på inntekter over en million kroner,

KrF vil fjerne fribeløpet på 350 kroner før det kreves inn moms på netthandel. Det kan bety opp mot en milliard kroner i ekstra skatteinntekter til staten.

– Jeg vet at Frp også er opptatt av norske arbeidsplasser. Null moms på nettkjøp fra utlandet er subsidier av utenlandske arbeidsplasser og diskriminering av norske. I dag ville neppe noen laget en slik grense, sier Ropstad.

Færre utsendelser

KrF fjerner også det meste av tilskuddet til reduserte bompengesatser i distriktene, som Frp fikk flertall for i den omstridte «bilpakken» høsten 2016.

Og: Ved å kutte ut prøveordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen i flere kommuner som Frp har kjempet igjennom, henter KrF inn 48 millioner kroner.

– Hvorfor vil KrF kaste ut færre utlendinger uten lovlig opphold enn det regjeringen ønsker?

– I statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere måltallet på tvangsreturer til 7500. Frem til 31. juli i år er det kun gjennomført 3288 tvangsreturer. Når vi vet at det bare er kommet et par-tre tusen asylsøkere i år og ingenting tyder på flere til neste år, mener vi at 5000 er et mer realistisk måltall. Derfor ønsker vi å bruke disse pengene på å styrke politiets kamp mot hverdagskriminalitet, sier KrF-nestlederen.

Bedydelig skjerpelse

Også Høyre reagerer på skatte- og avgiftsøkningene:

– Det er nesten ni milliarder kroner i skatte- og avgiftsøkning, det er en betydelig skjerpelse. Mesteparten kommer på avgifter. Det gjør at inndekningen særlig treffer dem som har dårlig råd, og det gir en sosial profil som er krevende for oss, sier Nikolai Astrup (H), leder i Stortingets finanskomite, til NTB torsdag ettermiddag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder