Hårek Elvenes fylkesleder i Akershus Høyre på Høyres Landsmøte. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG Foto: Fredrik Solstad VG

Høyre: ­– Ap svekker terrorberedskapen

Ap støtter ikke regjeringens ønske om å flytte alle Hærens helikopter til Østlandet.

 • Marie Melgård

Artikkelen er over to år gammel

– Det kan få fatale konsekvenser, sier Hårek Elvenes (H), som minner om konklusjonene fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli.

– Jeg hadde forventet at også Arbeiderpartiet ville følge Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Konsekvensen av Aps snuoperasjon på helikopter, er at terrorberedskapen blir dårligere. Det er et alvorlig ansvar å ta. Spesielt i lys av det Gjørv-kommisjonen avdekte og anbefalte, tordner Elvenes til VG.

Den betente dragkampen mellom regjeringen og Arbeiderpartiet om flyttingen av Hærens Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge, er langt fra over.

Arbeiderpartiet: Regjeringen bryter helikopteravtale

«Nypopulisme»

I langtidsplanen vedtok et flertall av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet at alle hærens helikoptre skulle flyttes sørover når de nye helikoptrene til Kystvakten og redningstjenesten er levert, men at man også skulle vente på landmaktstudien, som skulle gjennomgå Hæren og Heimvernets behov.

I landmaktstudien, som kom i oktober, slår regjeringen fast at Hærens helikoptre skal flyttes til Rygge.

Men det vil ikke Arbeiderpartiet.

Anniken Huitfeldt uttalte til VG at Ap nå vil forsøke å få flertall for en «annen løsning» på Stortinget når landmaktstudien skal behandles. Dermed mangler regjeringen flertall.

Landmaktstudien: Dette er planen for fremtiden til Hæren og Heimevernet

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og alvorlig. Det er nypopulisme og svekker Aps omdømme som et styringsdyktig parti. Partiet er ikke til å kjenne igjen, sier Elvenes, som er Høyres forsvarspolitiske talsmann.

– Når en sak skal igjennom Stortinget er det ikke vanlig at en regjering starter med å skjelle ut de dem skal forsøke å inngå avtale med. Jeg registrerer at karakteristikkene kommer fra regjeringens side, jeg har ikke tenkt å gjøre det samme, svarer Huitfeldt på anklagene fra Elevenes.

Fatale konsekvenser

I et brev til Stortinget skriver nylig avgåtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at en samling av alle Hærens helikoptre på Rygge vil styrke den operative evnen til spesialstyrkene og Forsvarets evne til å bistå politiet med terrorberedskap og terrorbekjempelse.

Tidligere forsvarssjefer: Slakter regjeringens plan for Hæren

Hvis ikke helikoptrene samles på Rygge, vil ikke spesialstrykene få fullverdig helikopterstøtte.

«Det er derfor ikke en god løsning», advarer forsvarsministeren.

– Ap mener at behovet for helikopter til brigaden i Nord-Norge er sterkere enn spesialstyrkenes behov for transportkapasitet. Det kan få fatale konsekvenser i en situasjon hvor spesialstyrkene må raskt ut. Rask respons er fundamentalt for å bekjempe terrorangrep. Vi kan risikere at de ikke kommer frem, ikke får løst oppdraget og ivaretatt rollen de har i den nasjonale kontraterrororganiseringen. Jeg er overrasket over at Ap har begitt seg inn på den veien. De må svare på hvordan spesialstyrkene skal få flere helikoptre tilgjengelig, sier Elvenes.

VIL HA HELIKOPTRE I NORD: Anniken Huitfeldt leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Foto: Trond Solberg VG

Først klart i 2021

Huitfeldt, som leder Stortingets forsvars- og utenrikskomité, avviser kraftig at det blir en dårligere terrorberedskap:

– Med Høyres modell skal helikopterberedskapen på Rygge først styrkes når nye kystvakthelikoptre er på plass i Nord-Norge, tidligst om to-tre år. Jeg mener vi skal bygge opp helikopterberedskapen på Rygge tidligere, sier hun.

I dag står det ni helikoptre på Bardufoss, og ni på Rygge. I henhold til regjeringens plan, skal seks helikoptre skrotes når helikoptrene flyttes til Rygge, hvor det i alt skal være 12 Bell-helikoptre.

Huitfeldt mener regjeringen har unnlatt å redegjøre hvor mye det vil koste å la noen av dagens helikoptre bli igjen på Bardufoss, og opprettholde helikopterkapasitet begge steder. Det eneste regjeringen har regnet på, er hvor mye nye helikoptre til Hæren vil koste, ifølge Huitfeldt.

– Det innser jeg at blir dyrt, men det er ikke det vi eller de andre opposisjonspartiene ber om. Vi vil ha en beregning av hvor mye det koster å la Bell-helikopter bli stående i Troms.

– Hvor mange helikoptre mener du det bør være på ulike basene?

– Vi har ikke bundet oss til nøyaktig tall, men det går an å ha helikoptre begge steder. Det avgjørende for beredskapen er ikke antall skrog, men mannskap. Vi må også se hvor stort behovet er på Rygge. Da regjeringen mente at 12 helikoptre var nødvendig var forutsetningen å støtte spesialstyrkene og politiet. I etterkant har det blitt besluttet at politiet skal få egne helikoptre. Når har vi har spurt hva dette betyr for behovet på Rygge, har vi ikke fått noe godt svar på dette.

– Ap mener kan bevare helikoptre på Bardufoss som ellers vil skrotes. Hvis man øker bemanningen på Rygge vil behovet du etterlyser, være dekket. Hvorfor er ikke det en løsning, Elvenes?

– Det har jeg ikke sett er fagmilitært redegjort for noe sted. Ap må fortelle hvordan de vil gjennomføre dette operativt og økonomisk. En ting er at det koster penger, men det operative miljøet kan bli for lite til å få dekket behovet på en fornuftig måte. Å dele dette på to steder i dag, gir ikke tilstrekkelig og gode nok kapasiteter hverken på Rygge eller brigaden i Nord-Norge, svarer Elvenes.

Huitfeldt svarer:

– 25 milliarder er satt av til nye investeringer i Hæren. Men å unnlate å skrote helikoptre er ikke en ny investering. Dette går ikke på investeringsrammen, svarer hun.

I valgkampen: Sp-generalene med knallharde forsvars-krav

Til å leve med

Elvenes sier Høyre er innforstått med at brigaden i Nord-Norge også har behov for helikopter, men at i kampen om knappe ressurser, veier hensynet til terrorberedskap tyngst.

Les også: Erna ut mot Aps helikopter-løfte

– Brigadens behov er ikke viktig nok i det daglige til å frata spesialstyrkene den helikopterkapasiteten de må ha for å gjøre sitt oppdrag. Konsekvensen av at brigaden ikke får helikopter i fredstid, vil være at de først og fremst ikke får øvd evakuering av sårede og satt ut oppklaringssoldater. Det er til å leve med. Det er ikke til å leve med at spesialstyrkene ikke får nødvendig helikopterstøtte som de er helt avhengig av for å kunne løse sitt oppdrag, sier Elvenes.

– Men hvorfor er det viktigere å prioritere helikopter til terror på Østlandet enn en krigssituasjon i Nord-Norge?

VG mener: Nødvendig og klokt om ny landmakt

– Etter alle solemerker vil et terrorangrep ramme akutt, det vil ikke være mulig å varsle, mens en opptrapping av den sikkerhetspolitiske situasjonen vil fortsatt være mulig å varsle. Da vil det være mulig å fly helikoptrene nordover hvis den operative situasjonen skulle tilsi det, sier Elvenes.

– To tidligere forsvarstopper, Kjell Grandhagen og Harald Sunde, sier til VG at det er uforsvarlig å sende alle helikoptre sørover, fordi det hindrer soldatenes mulighet til rask medisinsk evakuering. Hva tenker du om det?

– Jeg merker meg at de går på tvers av et fagmilitært råd. Forsvarssjefen har et ansvar for å tenke helhet, jeg er ikke sikker på om de nevnte hærgeneralene gjør det.

Det siste Ine Marie Eriksen Søreide gjorde som forsvarsminister, var å legge frem landmaktutredningen.

Les også

 1. Søreide forsvarer nedprioritering av helikoptre for Hæren

  Stortingsflertallet vender tommelen ned for regjeringens forslag om ikke å kjøpe egne helikoptre til Hæren, men…
 2. Ap: Regjeringen bryter helikopter-avtale

  Regjeringen får ikke støtte i Stortinget for å flytte alle Hærens helikoptre til Sør-Norge.
 3. Nødvendig og klokt om ny landmakt

  Regjeringens plan for en ny norsk hær er gjennomtenkt og god.
 4. Slik blir den nye hæren

  Nye stridsvogner, styrking i Finnmark og utvidet verneplikt, er blant regjeringens forslag for Hæren og Heimevernet.
 5. Søreide bekrefter: Kjøper nytt artilleri

  Regjeringens satsing på Telemark Bataljon, kan gå ut over Forsvarets ønske om om flere soldater i Finnmark.
 6. Tror svensk militærøvelse ble utsatt for spionasje

  Det svenske forsvaret etterforsker flere forsøk på spionasje rettet mot militærøvelsen Aurora 17, som nylig ble avviklet…

Mer om

 1. Politikk
 2. Ine Marie Eriksen Søreide
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Høyre (H)
 6. Forsvaret

Flere artikler

 1. Ap: Regjeringen bryter helikopter-avtale

 2. Nekter å oppfylle forsvarsforliket

 3. Ap kritisk: Forsvaret blir for lite

 4. Høyre-krav: Disse helikoptrene passer best på veteranstevner

 5. Forsvarsforlik lover helikopterstøtte til Hæren i nord

Fra andre aviser

 1. Flertall på Stortinget for å sikre Hæren helikopterstøtte i Nord-Norge

  Aftenposten
 2. Forsvarsforliket kan ryke

  Aftenposten
 3. Forsvarssjefen avviser at beredskapen i nord svekkes når seks militærhelikoptre flyttes sørover

  Aftenposten
 4. Pengesluket F-35 er bare ett av Luftforsvarets problemer

  Aftenposten
 5. Huitfeldt: Regjeringen har ført Stortinget bak lyset om Hæren og HV

  Aftenposten
 6. Enighet om Hæren og Heimevernet - men noe stort løft får de ikke

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder