Staten må kjøpe medisin for 1,9 milliarder hvis influensaen muterer

SJEKK: En veterinær sjekker om høna som er til salgs på et marked i My Tho, Vietnam, er fri for symptomer på virus. Foto: AFP

Frykter at en million nordmenn kan dø: Dødsalarm etter ny fuglevirusrapport

Mer enn en million nordmenn kan dø hvis skrekkscenariet for fugleinfluensaen slår til, og befolkningen ikke får forebyggende medisin, fastslår norske eksperter i en ny rapport.

  • Alexander Øystå

Artikkelen er over 15 år gammel

Forfatterne, eksperter fra Folkehelsa, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Bergen, anslår at staten må kjøpe inn medisin for 1,9 milliarder kroner hvis hele befolkningen skal få en noenlunde beskyttelse.

Aggressiv

Ordinær vaksine blir ansett for å gi best beskyttelse, men myndighetene tror ikke det vil være mulig å skaffe nok hvis en aggressiv epidemi bryter ut. Derfor har ekspertene bak rapporten vurdert bruk av medisinen Tamiflu som erstatning.

Men fordi Tamiflu bare kan redde 80 prosent av de smittede - ved at utbruddet utsettes - frykter forfatterne at ca. 200000 nordmenn kan komme til å dø selv om de har fått medisin. Likevel vil 1099000 nordmenn kunne redde livet ved å motta denne medisinen, mener forfatterne.

Fordi en så aggressiv epidemi kan føre til at samfunnet bryter sammen, diskuterer ekspertene om man må prioritere å gi medisin til landets ledelse (bl.a. regjering og storting) og yrkesgrupper som politi, forsvar og helsepersonell.

Dødelighet

- Blir landet rammet av en alvorlig influensaepidemi med svært høy sykelighet og dødelighet i alle aldersgrupper som medfører at selve samfunnets funksjoner, infrastruktur, ro og orden er truet, må fordelingen av et slikt viktig medikament i større grad bestemmes ut fra samfunnets behov enn den enkeltes behov for beskyttelse, heter det i rapporten.

Helsemyndigheter i Norge - som i resten av verden - frykter at fugleviruset i Sørøst-Asia skal mutere med vanlig influensa, og dermed skape en såkalt pandemi, en verdensomspennende drapsinfluensa som spres med stor hastighet.

De norske ekspertene advarer om at risikoen statistisk er meget stor:

- Når det gjelder risikoen for at det vil oppstå en alvorlig influensapandemi og sannsynligheten for at denne vil bre seg til Norge, er det vanskelig å forutsi. Risikoen for at en pandemi skal oppstå, kan ikke estimeres, men rent statistisk er tiden overmoden for en slik hendelse. (...) Det er imidlertid stor enighet om at dersom et pandemisk virus oppstår, vil hele verden bli affisert innen få måneder. Norge kan ikke vente å gå fri i en slik situasjon, skriver ekspertene.

De har satt opp en rekke forskjellige scenarier hvis en pandemi rammer Norge. I de mest forsiktige anslagene er dødsraten estimert til det samme som for vanlig influensa, ca. 0,1 prosent. Men dødeligheten i de kjente tilfellene av fugleinfluensa er mye høyere, og senest i går ble det i det anerkjente britiske legetidsskriftet New England Journal of Medicine beskrevet et tilfelle hvor fugleinfluensaen har smittet mellom mennesker.

- Dette er et meget viktig skritt mot den konklusjonen som vi alle vil unngå, sier professor John Oxford ved Queen Marys School of Medicine til BBC.

Men til tross for at fugleviruset smitter mellom mennesker, har det foreløpig ikke fått de egenskapene som trengs for å smitte pandemisk - i stor skala.

Frykt

- Vår største frykt er at fugleinfluensaen kan få smittsomhetsgraden til vanlig influensa og farlighetsgraden til fugleinfluensa. Foreløpig har det ikke skjedd, men vi er nå i forhandlinger om reservasjon av store mengder medisiner, sier avdelingsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelsa, som ikke har vært med på rapporten.

- Scenariet med over en million døde er det absolutt verste og ikke det mest sannsynlige. Men vi har gjennomgått internasjonal forskning på området, og det er nå opp til Helse- og sosialdirektoratet hvordan rapporten skal følges opp, sier prosjektleder for rapporten, forsker Ellen Nilsen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Ifølge direktør Morten Randæl i SHD skal rapporten munne ut i en tilråding til Helsedepartementet, som igjen eventuelt vil be Stortinget bevilge pengene til medisin.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder