TOK OVER: John Reidar Nilsen var konstituert politimester i Hordaland i vel ti måneder i 2015. Han er i dag ansatt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal NTB scanpix

Rapport: Politisjef kalte HMS-varsler  «bedriftssykepleier»

BERGEN (VG) Ledelsen i Bergen-politiet mente Per Terje Engedal (54) misforsto rollen som HMS-rådgiver, og at han opptrådte mer som en «bedriftssykepleier».

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det går frem i en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm, som har gransket flere varslersaker i tidligere Hordaland politidistrikt.

I den 156 sider lange rapporten som VG har fått innsyn i, går det frem at det var et vanskelig samarbeidsklima og tidvis høyt konfliktnivå mellom HMS-rådgiveren og ledelsen i politidistriktet.

Samtidig får Engedal ros for sin faglige kompetanse og for å ha stor omsorg for de ansatte, fra personer som Wiersholm har hatt samtaler med.

Bakgrunn: Varslet om ukultur og konflikter: Det var ren krig på huset

– En ubehagelig opplevelse

Engedal skriver i varselet til Arbeidstilsynet at han en gang ble oppringt av daværende visepolitimester John Reidar Nilsen og avkrevd svar på om noen av Nilsens ledere hadde vært på psykiatrisk legevakt i Bergen.

– Jeg svarte ikke, men det var en svært ubehagelig opplevelse. I etterkant har jeg blitt fortalt at jeg løy om at hans ledere hadde vært på psykiatrisk legevakt, skriver Engedal.

Om hendelsen knyttet til psykiatrisk legevakt har John Reidar Nilsen, ifølge Wiersholm-rapporten, forklart at dette etter hans oppfatning er et eksempel på hvordan Engedal misforsto rollen som HMS-rådgiver, og at han opptrådte mer som en «bedriftssykepleier».

Les også: Narkovarselet

VARSLET: Tidligere HMS-rådgiver Per Terje Engedal (45) tok opp viktige forhold, slår granskerne i advokatfirmaet Wiersholm fast i en rapport. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ifølge rapporten har Nilsen forklart at han hadde fått opplysninger fra andre om at en av hans ledere hadde vært på den psykiatriske legevakten i Bergen, og at han henvendte seg til Engedal for at han som leder skulle kunne følge opp hendelsen.

Politimesteren: – Har tatt kritikken alvorlig

At han ikke fikk svar, har Nilsen betegnet som problematisk.

Etter at Hordaland politidistrikt i mai 2015 fikk pålegg fra Arbeidstiltilsynet om å iverksette tiltak eller utarbeide en plan for å redusere risikoforholdene i organisasjonen, ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe i politidistriktet for å utrede saken.

Les også: Rapport om Monika-varsleren: Kraftig kritikk til Hordaland-politiet

Intern selvkritikk

I sluttrapporten fra arbeidsgruppen tas det selvkritikk for at helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i politidistriktet ikke har vært godt nok.

Blant annet slås det fast at det er lav kompetanse om HMS hos ledere og ansatte, og at ansvaret for dette feltet har svak forankring på politimesternivå.

Videre heter det at politidistriktet har «dårlig ytringsklima og dysfunksjonell sosial samhandling på enkelte sentrale arenaer på grunn av manglende tillit og mangel på trygge rammer».

FLERE VARSLERSAKER: Politihuset i Bergen var preget av konflikter, hevder tidligere HMS-rådgiver Per Terje Engedal (45). Politimester Kaare Songstad sier at politidistriktet har tatt kritikken på alvor. Foto: Hallgeir Vågenes VG

I rapporten fra Wiersholm konkluderes det med at Engedal tok opp viktige forhold og at dette underbygges av arbeidsgruppens arbeid, som – blant annet på bakgrunn av at Engedals innspill – identifiserte syv vesentlige risikofaktorer for en god HMS-kultur.

Les også: Ny varslersak i bergenspolitiet

– Dekning for kritikken

I den første Wiersholm-rapporten, der håndteringen av Robin Schaefers varsling i Monika-saken ble belyst, legger advokatfirmaet til grunn at HMS-rådgiveren på mange måter hadde dekning for sin kritikk.

– Wiersholm legger til grunn at Arbeidstilsynets vedtak om pålegg blant annet bygger på de samme faktiske forhold som HMS-rådgiveren i lang tid hadde forsøkt å ta opp intern i Hordaland politidistrikt, uten at dette hadde blitt tatt tilstrekkelig alvorlig av distriktets øverste ledelse.

John Reidar Nilsen ble konstituert i stillingen som politimester da Geir Gudmundsen ble innbeordret til Politidirektoratet i februar 2015. Nilsen ledet politidistriktet ut året, til Kaare Songstad ble politimester i nye Vest politidistrikt 1. januar 2016.

Les debattinnlegg: Skandalen i Bergen

Vil ikke kommentere

John Reidar Nilsen vil ikke gi noen kommentarer i forbindelse med VGs omtale av denne saken.

– Jeg har sagt det jeg har å si til granskerne i Wiersholm, sier Nilsen, som i dag er ansatt som forsker ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet sier at POD har trukket flere viktige læringspunkter fra Monika-saken, som politioverbetjent Robin Schaefer varslet om i 2014.

– Wiersholm-rapportene er sammen med andre varslingssaker i politiet blant annet brukt som grunnlag for de nye varslingsrutinene for politiet. Disse trådte i kraft fra nyttår. Hensikten med nye rutiner er at innkomne varsler skal håndteres både bedre og raskere enn i dag."

Les også: Solberg om narkovarselet: – Politidirektoratet har brukt for lang tid

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder