ÅPNER OPP: Lørdag inviterer Ringerike fengsel på åpen dag for de ansattes familier. Foto: Espen Braata VG

Ringerike fengsel har åpen dag – låser inn alle de innsatte

Når Ringerike fengsel åpnes for de ansattes familier, låses cellene for alle de innsatte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det er helt absurd at de innsatte skal «straffes» for at de ansattes nærmeste skal få en fornøyelig opplevelse i fengselet, sier advokat Knut Ditlev-Simonsen.

Hans klient er blant de innsatte som lørdag i tidsrommet 13.30 til 18.00 blir sittende isolert fra sine medinnsatte. Mannen (31) sitter varetektsfengslet i påvente av en dom.

Beslutningen oppgis å være en følge av «bemanningsmessige årsaker i forbindelse med åpen dag for ansattes pårørende og familie», heter det i fengselets vedtak.

– Hvis bemanningen er fengselets utfordring, får de legge familienes besøk utenfor helgen, mener Ditlev-Simonsen.

Klienten hans har påklaget vedtaket og skriver i klagen at de innsatte reagerer på at de låses inne over lengre tid, i realiteten i full isolasjon, for at ansatte og deres familiemedlemmer skal kunne gå rundt i fengselet «uten å bli plaget av dem», sier advokaten.

Behov for besøk

Fengselsdirektør Håkon Melvold er ikke overrasket over reaksjonen, men mener de har funnet den mest skånsomme løsningen for å arrangere åpen dag.

– Vi har valgt å gjennomføre åpen dag fordi det er et stort behov og både familie og ansattes nærmeste å se en sånn type arbeidsplass fra innsiden, særlig etter det tragiske drapet vi hadde her tidligere i år, sier han.

BEKLAGER: Fengselsdirektør Håkon Melvold i Ringerike fengsel beklager at vedtaket er fattet så sent, men mener fengselet har ivaretatt de innsatte på best mulig måte. Foto: Jan Petter Lynau VG

Lørdag 25. februar i år ble en 58 år gammel mann drept av en medinnsatt i fengselet. Ifølge fengselsdirektøren har drapet skapt frykt blant de ansattes nærmeste, hvilket har gjort det nødvendig å få gjennomført en åpen dag i fengselet.

Drapssiktede tilbake i fengselet: Ga flere timer lang forklaring av knivdrapet

Melvold opplyser at de innsatte til vanlig låses inne på cellene sine i to timer frem til klokken 14.15 hver lørdag. Denne uken varer isolasjonen frem til klokken 18.00.

– For å gjennomføre en slik aktivitet, er vi nødt til å holde de innsatte unna. Dermed mister de mulighet til lufting og trening, men det tapet har vi erstattet ved å flytte på aktivitetene. Vi mener å ha ivaretatt de innsatte på best mulig måte, sier han.

Fengselet: – Beklagelig

Advokat Ditlev-Simonsen reagerer videre på den korte tidsfristen de innsatte har fått til å påklage vedtaket, som ble fattet 6. september.

– Muligheten for å få vedtaket omgjort, er i realiteten ikke til stede. Det er synd når fengselet bruker et regelverk som normalt er ment som en straff, helt lemfeldig, mener han.

Mer om fengselsdrapet: For få ansatte på jobb

Fengselsdirektør Melvold påpeker at ingen av de innsatte vil bli flyttet på, og at det ikke er noen ny situasjon for dem å forbli innelåst litt lenger enn vanlig.

– Av ulike årsaker hender det at vi må fatte slike vedtak på ganske kort tid. Det er de innsatte vant med, sier han.

– Men åpen dag har dere vel planlagt en stund?

– Ja, det har vi planlagt i lang tid. Hvorfor vedtaket kom først denne uken, kjenner jeg ikke til.

– Burde det vært unngått?

– Her har vi hatt god tid, så hvis de innsatte reagerer på at vedtaket kommer for sent, er det beklagelig.

– Vanlig praksis

TILLITSVALGT: Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud. Foto: Jan Petter Lynau VG

Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, forteller at det fra tid til annen gjennomføres åpne dager på denne måten i norske fengsler.

– Der det er mulig er det generelt vanlig at pårørende får mulighet til å se hvilken arbeidsplass mor, far eller ektefellen har. Kriminalomsorgen er en veldig lukket institusjon og mye av informasjonen kommer gjennom mediene der det snakkes mye om vold og trusler, sier Svenkerud.

Han sier han forstår kritikken fra Ditlev-Simonsen, men mener samtidig at det trolig er gjort en sikkerhetsvurdering i forkant av vedtaket.

– Man bør informere så tidlig som mulig, men av sikkerhetsmessige hensyn bør de innsatte samtidig ikke få mulighet til å planlegge. I det du aksepterer å ta inn besøkende i fengslet må også de innsatte og deres personvern beskyttes. De ansatte er underlagt taushetsplikt, men besøkende blir ikke pålagt restriksjoner. Måten vi kan verne de innsatte på, er å ta dem bort fra områder der de kan eksponeres.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder