KREVER HANDLING: Sivilombudsmannen sier at kvinner og menn ikke bør sone sammen i Drammen fengsel, at de innsatte skal slippe å gå på do i vasken, og at fengselet må passe på å gi riktige medisiner til de innsatte. Foto: Helge Mikalsen VG

Rapport: Innsatte i Drammen fengsel må bruke bøtte eller vasken som toalett

Sivilombudsmannen reagerer på at kvinner og menn soner sammen i Drammen fengsel, tross internasjonale standarder. I fjor ble en kvinne gravid mens hun satt i fengselet.

Silje Fjeldstad
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er et brudd på internasjonale retningslinjer at kvinner og menn sitter i samme fengsel. Det øker risikoen for uønsket oppmerksomhet rettet mot kvinnene, forteller Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

Permitert Høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger ble utnevt til ny sivilombudsmann i 2014. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

I dag friga han en ny besøksrapport som dreide seg om soningsforholdene i Drammen fengsel.

Rapporten opplyser at det følger av FNs standard minimumsregler for behandling av innsatte at kvinnelige innsatte skal holdes fysisk atskilt fra mannlige innsatte.

– Under besøket ble det gjort en rekke funn som underbygger at praksisen med at kvinnelige om mannlige innsatte sitter sammen slik de gjør i Drammen fengsel bør opphøre, heter det i rapporten.

Les også: Flere opplever seksuell trakassering i fengselet

Ble gravid i fengsel: – Ikke godt nok

Advokat Rina Stokke mener det er uheldig at kvinner og menn soner sammen. En av

hennes klienter sonet selv i Drammen før hun ble overført til Bredtvedt kvinnefengsel.

– Min klient fortalte at hun så menn og kvinner gå sammen inn i dusjen, uten at de som jobbet der var til stede, opplyser advokaten til VG.

Advokat Rina Stokke sin klient satt i lengre periode i varetekt i Drammen fengsel. Foto: Frode Hansen VG

I fjor ble også en kvinne gravid under soning. Fengselsleder i Drammen, Runar Jenserud forteller at kontrollen ikke har vært bra nok i fengselet.

– Vi har nå fått belyst at det ikke var godt nok i dette tilfellet, sier Jenserud.

Les også: Kvinnelige innsatte i Bergen prostituerer seg

Bruker vask til toalett og vaskekum

Rapporten beskriver også kummerlige sanitære forhold.

I 39 av 54 celler manglet det eget toalett og dusj. Det ble benyttet dobøtter om kvelden og natten, uten mulighet for utblåsing ved behov.

«Flere av de innsatte oppga at de opplevde det som nedverdigende å bruke dobøtten og at de derfor brukte vasken som toalett om natten. Vasken måtte også brukes til tannpuss og til å vaske bestikket som hver enkelt har fått utdelt», heter det i rapporten.

– Det er ikke slik det bør være. Drammen fengsel bør helst få toalett på alle cellene, eller sørge for at de innsatte får bruke toaletter utenfor cellen på natten, sier Falkanger til VG.

Rapporten fremhever at de kummerlige forholdene er særlig problematisk for kvinner, på grunn av menstruasjon, overgangsalder eller graviditet.

Forskrift til straffegjennomføringsloven § 3–22 sier at innsattes rom «skal ha tilfredsstillende utstyr og inventar, og holdes i ordentlig stand».

– Har Drammen fengsel her brutt loven?

– Sivilombudsmannen har et forebyggende mandat, og tar ikke direkte stilling om det foreligger lovbrudd. Men vi understreker at de sanitære forholdene må rettes på, opplyser Falkanger.

Fikk refs for tre år siden

I 2013 var Sivilombudsmannen på besøk i Drammen fengsel, og reagerte da også på de sanitære forholdene. Dette skulle bli rettet i løpet av 2015.

– Det ble altså ikke gjort. Nå forventer vi at noe skjer på det punktet. Vi gir anbefalinger, og opplever at myndighetene tar dette seriøst, og at det umiddelbart settes i gang tiltak slik at de innsatte kan følges ut på toalettet, forteller Falkanger.

Jenserud kan ikke bekrefte at det vil skje slike umiddelbare tiltak.

– Å følge de innsatte på toaletter krever ressurser, og det har vi ikke. Det er ikke så enkelt at man bare kan ansette en betjent til på natten. Sikkerheten er viktig, både for de innsatte og ansatte, forteller han.

Fengselslederen opplyser at Kriminalomsorgsdirektoratet har godkjent bygging av toaletter på 39 celler, men at dette vil ta tid.

Innsatte fikk feil medisin

Ett annet punkt i rapporten dreier seg om utdeling av medisiner. Her bekrefter helseavdelingen at det forekom avvik i medisinutdelingen. Betjentene skulle spørre om navn idet de delte ut piller men dette ble ikke alltid gjort.

«De fleste avvikene forekom fordi betjentene ikke hadde sjekket navn, men kun cellenummer, og ikke var oppmerksomme på om en innsatt hadde byttet celle», heter det i rapporten.

– Sivilombudsmannen mener den ordningen bør rettes. Den innebærer en risiko for at folk kan få feil medisiner, noe som kan være veldig alvorlig, forteller Falkanger.

Fengselslederen opplyser at det har hendt at innsatte har fått feil medisin.

– Vi strammet inn denne praksisen allerede før rapporten kom. Meg bekjent har ingen fått feil medisin den siste tiden, men ja, det har forekommet svikt. Vi har nye tiltak, der de ansatte får opplæring, og dette håndteres i samarbeid med kommunen, sier Jenserud.

Kriminalomsorgsdirektoratet ville ikke kommentere saken torsdag, da de ikke har rukket å lese rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder