Helse Vest: Færrest leger – mest tvang

SANDVIKEN SYKEHUS: Ingen la pasienter i belter oftere enn Helse Bergen i 2015. Foto: Harald Vikøyr VG

Her legges flest i belter

BERGEN/STAVANGER (VG) I helseminister Bent Høies hjemregion legges pasienter i belter nesten dobbelt så ofte som i resten av landet. Samme region har lavest andel leger og spesialister i psykiatrien.

 • Mona Grivi Norman
 • Synnøve Åsebø
 • Hallgeir Vågenes (foto)

Artikkelen er over fire år gammel

Det er ikke bare sykdomsbildet som avgjør om en psykiatrisk pasient blir lagt i belter. VGs kartlegging av beltebruk i norsk psykiatri avdekker at hvor man bor i landet også spiller en rolle. Ingen bruker oftere belter enn Helse Vest, med de to storsykehusene i Stavanger og Bergen.

Les også: Kvinnen på Gaustad har levd med beltene i to år

Både i 2014 og 2015 la de pasienter i belter nesten dobbelt så ofte som i de tre andre helseregionene.

Helsemyndighetene har i en årrekke snakket om geografiske forskjeller på tvangsbruk - uten å ha et fullstendig tallgrunnlag.

Lavest andel leger og spesialister

Søndag avslørte VG at helsemyndighetenes oversikt over bruk av mekaniske tvangsmidler som belteseng, tvangstrøyer og transportreimer, er svært mangelfull. En av fire beltelegginger finner ikke veien inn i den offisielle oversikten til Helsedirektoratet.

Bakgrunn: Vet ikke hvor mange som legges i belter

VG har analysert tallene som nå er hentet inn opp mot Statistisk sentralbyrås oversikt over hvem som jobber i sykehusenes psykiatriske avdelinger.

Denne analysen viser at sykehusene som bruker mest tvang har lavest andel leger og psykiatere ansatt på sine psykiatriske avdelinger.

At andelen spesialister spiller inn på tvangsbruken, kjenner sykehusene seg igjen i:

Klinikksjef ved Sandviken sykehus, Kristin Jordheim Bovim. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Vi har ingen grunn til å tro at vi har mer utfordrende pasienter enn det andre har. Det å være mange nok og erfarne folk, skaper en trygghet for pasienten som gjør at du kanskje klarer å løse situasjonen på en bedre måte, sier fungerende avdelingssjef i Helse Stavanger, Helle Kristine Schøyen.

Negativ utvikling i Helse Vest

Helse Stavanger hadde landets høyeste tvangsbruk i 2014. I fjor halverte de antallet beltelegginger, men Helse Bergen hadde en kraftig økning, slik at regionen under ett hadde en negativ utvikling.

– Når man har for få spesialister, så går det langsommere med utskriving, langsommere med å få satt i gang med behandling og det tar lengre tid å få folk friske. Med nok spesialister så får man en bedre flyt i avdelingene, man får raskere satt i gang tiltak og gitt god behandling, sier klinikksjef Kristin Jordheim Bovim ved Sandviken sykehus i Bergen.

Les mer: Vilde (29) var beltelagt

Bovim sier at enkeltpasienter i Helse Bergen har dratt statistikken veldig opp i fjor. Spesialistmangelen har imidlertid vært et tema i mange år:

– Vi har holdt på alt for mye å måtte bruke leie-leger. Det er ikke spesielt hensiktsmessig, for da kan du risikere at du får folk som ikke er kjent med systemet. Nå er vi for første gang på plass, og helt godt bemannet. Når vi sitter i møter med Helse Vest, så er vi nå de som er best stilt, mens Helse Fonna og Helse Stavanger sliter mer med bemanningen, sier Bovim.

Vanskelig å ansette sykepleiere

Helse Stavanger forteller at de gjennom flere år har slitt med å bemanne sykepleierstillinger.

– Stavanger har vært et område preget av oppgangstider og godt betalte jobber som har gjort rekrutteringssituasjonen av sykepleiere vanskelig. Vi har hatt en svær vakanse, folk har måttet jobbe overtid og vi har måttet leie inn vikarer, sier Schøyen i Helse Stavanger.

Kommentar: – Det totale bildet er urovekkende

HAR REDUSERT: Fungerende avdelingssjef Helle Kristine Schøyen ved Helse Stavanger. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Er den lave andelen psykiatere og leger en del av forklaringen på den høye bruken av tvangsmidler?

– Det tenker jeg godt kan holde vann.

– Hvorfor har dere ikke flere spesialister?

– Vi har utdannet for få spesialister over tid på grunn av mangel på utdanningsstillinger for leger. Det har vært vanskelig å rekruttere spesialister fra andre steder i landet, sier Schøyen, og legger til at situasjonen er i ferd med å bedre seg.

Begge sykehusene forteller at de har hatt overbelegg på sine psykiatriske akuttposter – det vil si at flere pasienter er innlagt enn det er plass og personale til. Helse Stavanger opplyser at de i perioder også har hatt korridorpasienter ved akuttpsykiatriske avdelinger.

Les også: Vil be Høie rydde opp i tvangskaos

Må bruke ekstrahjelp

– Dette med overbelegg vet vi har en innvirkning på tvangsbruken. Vi går ofte med 110 prosent belegg, og da har vi pasienter på alle rom, samt én på skjermingsrommet. Da må vi få inn ekstra folk, og disse ekstrahjelpene er gjerne ufaglærte. Stemningen i posten blir ofte mer anspent. Da øker tvangsbruken, sier klinikksjef Bovim i Bergen.

Helseminister Bent Høie sier til VG at han ikke kan godta de store geografiske forskjellene som kommer fram av VGs kartlegging.

– Det er nettopp den variasjonen som gjør at vi regner med at det er mer bruk av tvang enn det som er riktig.

Les også: Har blitt varslet omdårlige tvangstall i 18 år

– Det er din hjemregion som topper listen over høyest tvangsmiddelbruk.

– Det liker jeg jo selvfølgelig ikke. Helse Stavanger har jo i en relativt lang periode hatt utfordringer med rekruttering, men det oppfatter jeg at de har grepet fatt i, sier Høie.

– Er ikke det et politisk ansvar at det er god nok bemanning ute i sykehusene?

– Eksemplet fra Stavanger viser at man kan være i en situasjon der vakante stillinger og manglende rekruttering fører til unødvendig bruk av tvang, og det sier de også selv. Men det er jo ikke mangel på stillinger, men rekrutteringsutfordringer som er problemet.

Les også: Har hatt dårlige tvangstall siden 1998

Høie legger til at manglende bemanning ikke kan være eneste forklaring på høy tvangsmiddelbruk.

– Det er veldig farlig hvis vi sier at hvis vi bare øker bemanningen så går tvangsbruken ned, for det er tydelig at på noen enheter er det kulturen og ledelsen og manglende bevissthet på å redusere tvangsbruk, den vil ikke endre seg med flere stillinger.

Mer om

 1. Tvangsprotokollene
 2. Psykiatri
 3. Bent Høie
 4. Helse
 5. Helsedirektoratet
 6. Sykehus
 7. Psykisk helse

Flere artikler

 1. Har blitt varslet om dårlige tvangstall i 18 år

 2. Halverte bruken av tvangsbelter i Bergen etter VG-avsløring

 3. Natalie (26) ble lagt i belter da hun ikke ville sove

 4. Færre tvangsinnleggelser etter ny lov

 5. Tvangsregister utsettes: – Det er å be om trøbbel

Fra andre aviser

 1. Tvangsbruken økte kraftig på Sandviken i fjor. Nesten halvparten av tvangstiltakene ble brukt på seks unge mennesker.

  Bergens Tidende
 2. Han var nøkkelen til VGs avsløringer om ulovlig tvang i psykiatrien

  Fædrelandsvennen
 3. Bent Høie vil gjøre det mye vanskeligere å bruke tvang

  Aftenposten
 4. Alvorlig syke psykiatri-pasienter må ligge på gangen

  Bergens Tidende
 5. Alternativer til behandling av psykiatriske pasienter

  Fædrelandsvennen
 6. På min arbeidsplass stiller vi oss daglig spørsmålet: Var tvangen nødvendig? | Anonym

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder