GRANSKET: Kvinnen har vært tvangsinnlagt i ti år, og har de siste to årene vært beltelagt store deler av døgnet ved lukket avdeling på Oslo universitetssykehus Gaustad. Foto: Jørgen Braastad VG

Fylkeslegen: Forsvarlig behandling
av Gaustad-kvinnen

Fylkeslegen har gransket Gaustad sykehus i Oslo etter VGs sak om kvinnen som har vært beltelagt over to år. Sykehuset får ingen kritikk.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I mars i år skrev VG om en kvinne i 30-årene som har vært beltelagt hele eller store deler av døgnet de to siste årene. Intervjuene med kvinnen og hennes behandlere førte til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettet en tilsynssak.

Nå har de konkludert: Behandlingen kvinnen har fått det siste halvannet året er forsvarlig.

– Vår vurdering er at sykehuset har forholdt seg faglig forsvarlig til endring i diagnose – erkjennelsen av at hun har en medfødt autismespekter tilstand, sier seksjonssjef Gaute Skirbekk.

– Kvinnens behandlere har det siste året jobbet aktivt for å skreddersy avdelingens behandlingstilnærming i lys av hennes autismespekterlidelse, og hentet inn spesialkompetanse på asberger-syndrom. Pasienten har et sammensatt og alvorlig sykdomsbilde, og både miljøbehandling og individualbehandling er tilpasset dette på en systematisk måte.

Les også: Kvinnens psykiater om beltebruken

Redusert beltebruk

Tilsynsmyndigheten understreker at det er kontrollkommisjonen ved sykehuset som løpende tar stilling til lovligheten av den omfattende tvangsmiddelbruken kvinnen har vært utsatt for.

VG har tidligere skrevet at kontrollkommisjonen ved Gaustad har gjennomført omkring 50 tilsyn ved Gaustad i perioden der kvinnen har vært beltelagt hele eller deler av døgnet. De har aldri reagert på det belteregimet hun har vært underlagt.

– Vårt budskap når det gjelder tvangsmidler er at det kan brukes når det er et behov for å hindre for eksempel alvorlig selvskading, men at det er viktig at sykehuset hele tiden aktivt ser hvordan de kan redusere behovet for bruk, sier Skirbekk.

– Vår vurdering er at de i dag gjør dette bedre. Bruken av tvangsmidler har vært redusert den siste tiden og det er gledelig, sier han.

Kvinnen har også uttalt seg i saken.

Den offentlige konklusjonen lyder slik:

«Fylkesmannen finner ikke at Oslo universitetssykehus har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2–2.

Fylkesmannens vurdering er endelig og kan ikke påklages.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder