BLANT KJENTE: Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland (til høyre) møtte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg under minnemarkeringen etter Charlie Hebdo-terroren i Paris i januar 2015. Foto: Helge Mikalsen , VG

Jagland advarer EU mot kollektiv avvisning av flyktninger

Kritisk til NATOs retur-politikk

Europarådets sjef Thorbjørn Jagland kommer nå med en klar advarsel til EU, mot planen om å sende alle båtflyktninger tilbake til Tyrkia.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er ikke anledning til kollektiv utsendelse av folk, sier Jagland til VG, få timer før han starter sitt første offisielle Norges-besøk i egenskap av å være Europarådets generalsekretær.

For første gang kommenterer han nå EUs ferske forståelse med Tyrkia, avtalen som ble inngått natt til torsdag mellom EUs stats. og regjeringssjefer og den tyrkiske regjeringen.

Alle skal tilbake

Der står det svart på hvitt at «alle nye irregulære immigranter som kommer fra Tyrkia til de greske øyer», skal Tyrkia ta tilbake for EUs regning.

– Det er for tidlig å si at EUs avtale med Tyrkia ikke holder vann innenfor konvensjonene som både EU-landene og Tyrkia har forpliktet seg til. Alt kommer an på hvordan dette utformes i detalj og hvordan avtalen om returer skal praktiseres, sier Jagland i dette VG-intervjuet.

– Men irregulære migranter kan vel sendes tilbake?

– Også irregulære migranter har visse rettigheter, svarer Jagland.

– Ifølge konvensjonene har de rett til å fremme sitt krav om beskyttelse eller fremme en søknad om asyl. Du er ikke fratatt dine rettigheter selv om du har tatt deg irregulært inn i et annet land, legger han til.

EUs nye retur-policy har fått kritikk fra organisasjoner som Redd Barna, men også fra FNs høykommissær for flyktninger som har samme oppfatning som Jagland om at EU må respektere forbudet mot kollektiv uttransport av utlendinger.

Kritisk til NATO-reglene

Men Jagland er heller ikke spesielt happy med sin gamle partikollega Jens Stoltenberg etter at NATO har erklært at alle som NATOs fartøyer plukker opp i Egeerhavet, skal returneres til Tyrkia:

– Jeg frykter at NATOs regler kan lage et nytt sort hull for flyktninger i Europa. Det er så mye som er uklart. Hvis et menneske tas ombord i en båt under gresk flagg, da gjelder den europeiske menneskerettskonvensjonen. Men hva er status om fartøyet kommer fra et annet land? Hvor kan flyktningen da sendes tilbake? Jeg tror ikke man har vært godt nok forberedt på hvilke situasjoner som kan oppstå fordi ulike NATO-land har ulike rettslige prinsipper, sier Jagland.

– Har du tatt dette opp med NATO-sjef Jens Stoltenberg?

– Jeg har ikke tatt det direkte opp med NATO, men jeg forventer at de avklarer dette tydelig, og at de også stiller garantier som er i tråd med flyktningretten, sier han.

Unntak

Både Hellas og Tyrkia er medlemmer av Europarådet. Jagland viser til at de to landene har tatt forbehold og gjort unntak fra Genèvekonvensjonen ved at de bare godtar flyktninger som kommer fra Europa.

– Går det an å si at Tyrkia er et sikkert land for flyktninger?

– Tyrkia har så langt gitt humanitært opphold til flyktninger fra Syria. Så langt har Tyrkia behandlet alle som har fått opphold, på en god måte. Men det kan jo forandre seg. Og så finnes det grupper som kan komme i en spesiell situasjon i forhold til Tyrkia, for eksempel kurdere, sier han.

Audiens

På programmet i Oslo står møter med Stortinget, audiens på Slottet og samtaler med utenriksminister Børge Brende (H).

Fredag møter han statsminister Erna Solberg (H).

I januar sendte Jagland et brev til den norske statsministeren og kritiserte regjeringen for håndteringen av flyktninger til Storskog, og for de nye innstramningene i asylpolitikken.

Hensikten er å beskytte

Men Jagland har flere temaer han vil ta opp med Erna Solberg:

– Medlemslandene i Europarådet er forpliktet til å gjennomføre den opprinnelige meningen med konvensjonene om menneskelige rettigheter. Min hovedinnvending mot Norge er at regjeringen nå vil hindre folk i å komme hit, mens hensikten med konvensjonene er å beskytte folk.

Han presiserer at Norge ikke er alene om dette bruddet med ideen bak konvensjonene:

– I land etter land ser vi at de ikke oppfyller disse forpliktelsene. Dette har satt i gang en kjedereaksjon hvor land etter land slenger igjen dørene mot hverandre. Det er i strid med selve hensikten i konvensjonene, som er å beskytte folk, og ikke redusere antallet som kommer, sier Jagland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder