IKKE IMPONERT: Nesteleder i arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener at justisminister Anders Anundsen har brukt lang tid på å komme til det hun mener er dårlige løsninger i kriminalomsorgen. Foto:Frode Hansen/Klaudia Lech,VG

Tajik om Anundsens fengselsplan: – Han kaster bort tid

Anundsen: – Hun burde vite bedre

Justisminister Anders Anundsen mener han har funnet løsningen for Fengsels-Norge. Men Hadia Tajik er lite imponert.

Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG har gjennom flere artikler i sommer skrevet om fengselsbetjenter som blir angrepet på jobb (krever innlogging), ansatte som frykter for egen sikkerhet på grunn av utagerende innsatte og vist bilder av raserte fengselsceller.

Mandag svarte justisminister Anders Anundsen på kritikken, der han innrømte at situasjonen i kriminalomsorgen ikke er så god som han kunne ønske. Samtidig la han frem sin plan for Fengsels-Norge: Å øke antall fengselsplasser.

Derfor sendes 242 norske fanger til Nederland i september for å sone i Norgerhaven, en underavdeling av Ullersmo fengsel med norsk direktør og nederlandske ansatte. Og prislappen? Rundt 217 millioner kroner i året.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er ikke imponert over Anundsens plan.

– Justisministeren kaster penger ut av Norge i stedet for å investere i fengselsplasser på norsk jord. Det synes vi er svært lite heldig, sier Tajik til VG.

– Byggeklare fengsler i Skien, Halden og Åna

Anundsen sa til VG denne uken at fengselsplassene i Nederland er en nødløsning fordi det tidligere ikke har vært politisk vilje til å satse på fengslene. Det er ikke Tajik enig i.

– Utbyggingen av nye fengsler i Agder var for eksempel planlagt av regjeringen før ham og klar til godkjenning, men noe av det første han gjorde var å sette på bremsene for dette prosjektet. Utbyggingen ble først godkjent da plassene i Nederland var klare. I tillegg stoppet han innføringen av 50 bøtetjeningsplasser, med begrunnelse i at han kun ønsket et prøveprosjekt med fem plasser.

– Men soningskøen er lang, fanger i lavsikkerhetsfengsler er blitt farligere og fengselsbetjenter frykter for egen sikkerhet. De 242 plassene i Nederland er vel ment som en løsning på en noe prekær situasjon?

– Ja, men hadde han hatt politisk vilje så hadde han ha nå hatt 250 nye plasser klare i Norge. I løpet av de to årene han har sittet som justisminister har byggeplasser stått klare i Skien, Halden og Åna. Her kunne det ha blitt bygget fengselsplasser, og vi hadde dermed ikke kastet pengene ut av Norge slik som vi gjør nå, sier Tajik før hun fortsetter:

– I stedet for har han kastet bort tid på først å sende brev til Sverige med etterspørsel etter fengselsplasser, der ble han avvist, for deretter å sende brev til Nederland og etter hvert fått tilslag. Han har brukt to år på å skaffe seg disse fengselsplassene men egentlig burde han ha sett på muligheten på norsk jord.

Aps alternative bruk av pengene

Arbeiderpartiet har utarbeidet en alternativ bruk av pengene som går til soningsplassene i Nederland.

– Pengesummen Anundsen kaster ut av Norge mener vi heller kan investeres på norsk jord. For 80 millioner kroner kan vi for eksempel få 200 nye plasser til elektronisk hjemmesoning, for 23 millioner kroner kan vi få 35 nye plasser til narkotikadomstolprogrammet og 70 plasser vil bli frigjort ved å investere 28 millioner kroner til bøtetjeneste.

Tajik mener at med Arbeiderpartiets alternative bruk av til sammen 270 millioner kroner vil kunne frigi 335 soningsplasser.

– Da kunne man hatt 335 soningsplasser i Norge fremfor å sende innsatte og milliarder av norske kroner til Nederland. Vår alternative bruk av Nederland-pengene sier noe om det potensial som finnes i landet her, og ikke minst mulighetene for å planlegge langt frem i tid.

Anundsen mener Tajik snakker usant

– Jeg blir svært overrasket over at lederen av justiskomiteen får seg til å si dette, og jeg mener hun burde vite bedre, sier Anundsen når han blir presentert for Tajiks utspill.

Justisministeren mener i motsetning til Tajik at det er regjeringen før ham som ikke har vist politisk vilje til å styrke kriminalomsorgen.

– Hvis det hun sier hadde vært sant så er det jo rart at de ikke gjorde noe med det da de satt i regjering. Kritikken faller på sin egen urimelighet, men jeg forstår at de har et behov for å rettferdiggjøre hvorfor de i løpet av åtte år ikke bygget en eneste lukket fengselsplass.

– Jeg synes det er toppen av frekkhet å komme med påstander om at vi trenerer, når vi faktisk gjør motsatt, nemlig å lage en kapasitetsplan for å se hvor vi kan utvide kapasiteten innenfor eksisterende murer.

Anundsen påpeker at han kunne ønske man slapp å sende innsatte til Nederland, men at det gjøres for å kunne minske soningskøen som er lang.

– Vi gjør heller dette enn å gi strafferabatt, som ble gjort i 2006. Jeg reagerer veldig sterkt på hennes utspill, da disse pengene blir brukt på å løse et problem som Arbeiderpartiet ikke tok tak i da de satt i regjering.

– Tajik mener det står byggeklare fengsler samtidig som du har trenert bygging i Agder, stemmer det?

– Med byggeklare fengsler mener hun å øke kapasiteten innenfor fengslene som allerede er der, og dette er vi er i gang med. Når det gjelder Agder så er dette noe de har sagt siden de gikk av, men det stemmer ikke, prosessene har ikke vært forsinket men det tar tid å bygge fengsler. Vi har vært opptatt av å se Fengsels-Norge under ett.

– Og kuttet du 50 bøtetjenesteplasser?

– Ja, det gjorde jeg. Dette er et prøveprosjekt med fire plasser, og i siste tilbakemelding jeg fikk hadde de ikke har klart å fylle disse engang. Det er lukkede plasser vi trenger, og vi gjør mye å bedre på dagens situasjon.

Hadia Tajik påpeker at det ikke stemmer at de rødgrønne ikke bygget lukkede fengselsplasser under sin regjeringstid. Halden fengsel ble åpnet i 2010 og alle midlene til bygging av fengslet ble bevilget da Arbeiderpartiet satt i regjering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder