VAR I SYRIA: Ruth Meyer Johansen (t.v.) med bistandsadvokat Tone Norderval i Senja tingrett. Foto: Terje Mortensen , VG

Ruths ektemann frifunnet etter lovendring - må betale erstatning

Bistandsadvokat: – Viktigst å bli trodd

Tidligere bistandsadvokat kritisk

TROMSØ (VG) 37-åringen som var tiltalt for frihetsberøvelse av Ruth Meyer Johansen og deres fem barn til Syria, er frifunnet i retten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mannen som sto tiltalt i Senja tingrett, nektet straffskyld for frihetsberøvelse.

Nå er mannen frikjent i Senja tingrett, fordi forholdet ikke omfattes av norsk lov, ifølge dommen.

Retten har ikke gått inn på den strafferettslige vurderingen av tiltalen i saken i det hele tatt, på grunn av bestemmelser i den nye straffeloven av 2005, som trådte i kraft i oktober i fjor.

«Etter straffeloven 2005 kan (...) en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse, begått av norske borgere i utlandet bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet er handlingen er ble foretatt (...)» heter det i dommen.

Dette har ikke påtalemyndigheten ført bevis for, slår retten fast.

«Når eksistensen av utenlandske regler er et vilkår for at handlingen er straffbar, er det etter rettens oppfatning nærliggende å tillegge påtalemyndigheten bevisbyrden for dette», heter det i dommen.

– Ikke tema i retten

Aktor Marie Lygre hadde ikke fått lest dommen torsdag ettermiddag. Hun vil derfor ikke svare på om hun er overrasket over dommen, men sier dette:

– Dette har, som jeg har fått med meg, ikke vært tema i retten overhodet, verken fra forsvarer eller retten eller påtalemyndighetens side.

I RETTEN: Bistandsadvokat Tone Norderval (t.v.) og aktor Marie Lygre. Foto: Terje Mortensen , VG

– Blir dommen anket?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er uansett opp til statsadvokaten.

VG har ikke lyktes i få en kommentar fra statsadvokat Torstein Lindquister, som tok ut tiltale i saken. Til NRK Troms sier han:

– Dette er kanskje et eksempel på at man ikke har tenkt over alle praktisk mulige tilfeller som kan dukke opp da de endret loven. Det er vel ingen som kan tenke gjennom alle situasjoner heller, men vi får se på om dette er en utilsiktet innskjerping i lovgivningen.

Ville tidligere blitt avvist

Etter tidligere rettspraksis ville saken blitt avvist, men etter gjeldende rett skal tiltalte frikjennes, skriver dommeren.

Ifølge tiltalen tok mannen i august 2014 sin kone Ruth Meyer Johansen (34) og deres fem barn under ti år med inn i Syria, hvor de i minst tre uker ble plassert på to ulike bevoktede steder, mens krigshandlinger foregikk i umiddelbar nærhet og uten at de hadde mulighet til å reise. Mannen skal i stor grad ha befunnet seg andre steder enn sammen med familien.

Tidligere bistandsadvokat for Ruth Meyer Johansen er kritisk til påtalemyndighetens arbeid med tiltalen:

– Jeg har ikke lest dommen og må ta forbehold, men straffbare forhold begått i utlandet er en klassisk affære som påtalemyndigheten bør iaktta når de utformer tiltalen. Min mening har hele tiden vært at de ulike myndighetsinstansene ikke har snakket sammen og utvekslet informasjon gjennom hele prosessen, sier Helgheim til Nordlys.

Ruth i retten: «Ja, vi dør nå»

Må betale erstatning

Mannen var også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud mot Johansen ved å sende henne en lydbeskjed via en tredjemann mens han selv satt i fengsel. Også dette er han frikjent for, til tross for at han erkjente straffskyld på dette punktet, viser dommen. Dommen peker på at påtalemyndigheten la frem et besøksforbud som gjaldt en annen tidsperiode enn når hendelsen skjedde.

Han må imidlertid betale rundt 650.000 kroner i oppreisningserstatning til Johansen og barna. På dette sivilrettslige punktet er beviskravene annerledes.

Retten har «(...) funnet det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at (tiltaltes navn) har fratatt Johansen og deres fem felles barn friheten.».

Glad for å bli trodd

Bistandsadvokat Tone Norderval sier Ruth Meyer Johansen er lettet.

– Hun synes det er veldig vanskelig å forstå hvorfor han er frikjent, men det viktigste for henne var å bli trodd på det hun har forklart om hva som skjedde, sier Norderval til VG.

Ekteparet er fortsatt gift, men Johansen uttalte til VG i forbindelse med rettssaken at hun ønsker å skille seg.

VG har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra forsvarer Thomas Randby.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen vil bli anket.

Se dokumentar:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder