GÅTT UT PÅ DATO: Operasjonsroboten ved Sykehuset Telemark skulle vært byttet ut, men får leve på lånt tid ut året. Overlege Haagen Thorne frykter at pengemangel vil føre til at den ikke blir erstattet. Foto: Roger Neumann

Sykehus med millionunderskudd: Får ikke erstattet viktig operasjonsrobot

Styreleder: – Økonomien er ikke bærekraftig

SKIEN (VG): Med 76 millioner i minus har ikke Sykehuset Telemark råd til ny kirurgirobot. Det kan føre til et dårligere tilbud for pasientene og tapte inntekter for sykehuset.

  • Silje S. Skiphamn
  • ROGER NEUMAN (foto)

– Risikoen for at noe skal gå galt er for stor. Hvis vi ikke klarer å skaffe 25 millioner til en ny robot, må vi slutte med disse operasjonene. Selvsagt skal vi ikke sløse med pengene, men nå sparer vi oss til fant, sier Haagen Thorne, overlege ved Gastrokirurgisk avdeling på Sykehuset Telemark.

Han har jobbet på sykehuset i Skien siden 1982. Da var det legene som satte premissene for hvordan sykehuset skulle drives. Nå er det i økende grad økonomene som bestemmer, mener den erfarne gastrokirurgen.

– Det ene året klarer vi et lite overskudd, for så å gå med dundrende underskudd det neste. Det er litt sånn tenk på et tall. Det blir for uforutsigbart når man skal drive sykehus, sier Thorne.

VG skriver mandag at færre enn halvparten av sykehusforetakene klarer å levere det økonomiske resultatet de var pålagt av sine eiere, de regionale helseforetakene. Sykehuset Telemark er blant de 12 helseforetakene i Norge som ikke klarte å levere: Regnskapet er foreløpig ikke avsluttet, men en prognose viser 76 millioner i minus. Budsjettet tilsa 15 millioner i pluss.

Få innsikt: Derfor må sykehusene gå med overskudd

Det betyr at helseforetakets ikke får samme mulighet til å investere i nytt utstyr og bygg. For å få penger til å investere, må norske sykehus nemlig gå med overskudd på driften.

Legeforeningen om statsbudsjettet: Et gedigent løftebrudd av Høie

TRENGER OPPUSSING: Sykehuset i Skien trenger desperat ny sengefløy, men det er det heller ikke penger til. Overlege Haagen Thorne er skulle gjerne tilbudt pasientene sine enerom. Foto: Roger Neumann

Skulle vært byttet ut

2016 ble et dramatisk år for Sykehuset Telemark. I april konkluderte Fylkesmannen i Telemark med at sykehuset brøt loven på flere punkter. Tre dødsfall og ett nesten nesten-dødsfall ble knyttet til uforsvarlig høyt pasientbelegg og for lav bemanning.

I slutten av oktober gikk administrerende direktør av etter samarbeidsproblemer med styreleder. To uker senere trakk også styrelederen seg.

Les også: Sykehuset fant mulig kreft – sa ikke fra til pasienten

I tillegg kommer den krevende økonomiske situasjonen.

– Jeg tror ikke pasientene merker noe til innstrammingene. Ennå, sier Haagen Thorne og viser VG inn på en operasjonsstue.

I hjørnet står en kirurgirobot, som har vært blant Sykehuset Telemarks flaggskip de ti siste årene. Den gjør det mulig å operere menn med prostatakreft på en svært skånsom måte. De siste årene har også gynekologiske pasienter hatt glede av roboten, og planen er å utvide virksomheten til pasienter med tarmkreft.

Gammeldags kirurgi

Problemet er bare at roboten egentlig er utrangert og sykehuset ikke har råd til å kjøpe en ny. Leverandøren har forlenget avtalen ut året.

Å gå tilbake til gammeldags, åpen kirurgi er helt uaktuelt. Dermed må pasientene sendes til andre sykehus, noe som betyr lengre reisevei for dem og tapte inntekter for Sykehuset Telemark. Thorne ser ikke fram til nok en ny økonomisk snuoperasjon.

– Det føles fryktelig vanskelig å effektivisere enda en gang. Vi har allerede snudd alle steiner mange ganger, sier han og kommer med et råd til politikerne:

– Sykehusene må få inntekter så de faktiske kostnadene dekkes. Og vi må få et finansieringssystem som er oversiktlig og forutsigbart.

Tilsyn med blodforgiftning: 11 av 11 sykehus bryter loven

Styreleder: – Vi kan ikke fortsette sånn

Per Anders Oksum overtok som styreleder på Sykehuset Telemark i november.

– Økonomien er ikke bærekraftig. Det er ikke noe annet å si om det, fastslår han.

– Vi kan ikke fortsette sånn. Man er nødt til å oppnå et visst økonomisk resultat for å ha tilstrekkelig med investeringsmidler. Styret har vedtatt et program for det framover.

IKKE FORNØYD: Per Anders Oksum overtok som styreleder for Sykehuset Telemark i november. Han er klar på at økonomien i helseforetaket ikke er bærekraftig. Foto: Roger Neumann VG

I 2017 får Sykehuset Telemark lov av Helse Sør-Øst til å gå med 25 millioner i underskudd. Det er ikke godt nok, mener den nye styrelederen. Han viser til at naboene i Vestfold ligger an til å klare et overskudd på 54 millioner i 2016.

Refs av sykehus: Tok ut hjertet til pasient, men donorhjertet ble gitt til en annen

– Det skulle ikke være noe i veien for å gjøre det like bra i Telemark. De har de samme rammebetingelsene som oss. Nå er det opp til Sykehuset Telemark selv å sørge for at man kommer inn i en mer sunn økonomi enn i dag, sier Oksum.

Det kommer imidlertid til å ta tid. Som tidligere styreleder i Helse Sør-Øst, er Oksum godt kjent med hvor problematisk det kan være å snu en negativ trend.

– Men driften skal være slik at pasientsikkerheten og kvaliteten skal opprettholdes. Dette må gjøres ved å redusere kostnadene og øke aktiviteten, fastslår han.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder