TILTAK: Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) krever at finansminister Siv Jensen kommer på banen i Panama-saken. Foto: Roger Neumann VG

Arbeiderpartiet: Vet ikke nok om hva bankene tilbyr sine rikeste kunder

Arbeiderpartiet krever ny tiltak for å forhindre at rike mennesker lurer seg unna skatt. – Avsløringene er bare toppen av isfjellet, frykter partiets finanspolitiske talskvinne.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Min første reaksjon var at dette er veldig alvorlig. Det at et delvis statseid norsk selskap er involvert og har tilrettelagt for skatteunndragelse skuffer meg stort, sier Marianne Marthinsen (Ap).

Hun er finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet og mener skattelovverket må vurderes på nytt etter Panama-avsløringene. Millioner av dokumenter, først publisert i Aftenposten av norske medier, skal vise at 220 nordmenn har skjult penger i skatteparadiser.

Pressenettverk: Statsledere og politikere skjuler milliarder

Lettere å forfølge penger

Marthinsen forteller at partiet vil fremme flere forslag i Stortinget i morgen, før onsdagens møte om ny skattereform.

– Vi har en eierskapsmelding som stiller klarer krav til hvordan de statseide selskapene skal opptre. I lys av de nye avsløringene er det naturlig med en oppfølging her. Allerede i stortingsmøtet i morgen ber vi regjeringen komme tilbake til stortinget med en strategi for hvordan vi kan sørge for at selskaper der staten er eier praktiserer den åpenhet som etterspørres i eierskapsmeldingen, sier Marthinsen.

Partiene på Stortinget er i innspurten av arbeidet med reformen som kan gjøre det vanskeligere for bedrifter og personer å plassere penger i skatteparadiser.

– Den ene forslaget vi fremmer dreier om utvidet opplysningsplikt. Det er et forslag som skattedirektøren tidligere har bedt om å få iverksatt, og som han mener Norge trenger.

Marthinsen forklarer at forslaget vil gjøre det lettere for Skatteetaten å avgjøre om en transaksjon er skattepliktig. Det gjelder spesielt tilfeller hvor det i dag er nærmest umulig på grunn av veldig kompliserte skatteregler. Et annet forslag går på å vurdere advokaters taushetsplikt når det gjelder transaksjonsrådgivning.

Gigantisk avsløring: Dette er Panama-papirene

Slutt med skatterådgivning for rike

– Vet norske myndigheter nok om hva norske banker tilbyr av tjenester til sine rikeste kunder?

– Nei, denne saken tyder på at vi ikke vet nok om dette. Derfor burde det fremmes krav om informasjonsplikt for tilretteleggere. Vi vet at DNB har drevet med skatterådgivning, men at det nå er et avsluttet kapittel. Men at det finnes andre norske aktører som tilrettelegger for skatteunndragelse er hevet over enhver tvil, sier Marthinsen.

Også E24 fremholder at de hjelper nordmenn med utenlandske etableringer i det de omtaler som «helst spesielle tilfeller».

- Det er ikke ulovlig å opprette selskaper i land som Panama, og det er ulike årsaker til at noen velger å gjøre det. Men vi aksepterer ikke at årsaken er å slippe unna skatt man rettmessig skal betale, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea Norge til E24.

Les også: DNB etablerte selskap i skatteparadis for norske kunder

– Uheldig at banken er statseid

Hans Olav Syversen (KrF) Foto: Frode Hansen VG

Leder i Finanskomiteen, Hans Olav Syversen (Krf), sier til VG at han er overrasket over omfanget av Panama-avsløringene og DNBs involvering i saken. Det at bankens datterselskap DNB Luxembourg aktivt har hjulpet kundene sine inn i skatteparadis, mener han er kritikkverdig.

– Det er negativt at DNB har lagt til rette for bruk av skatteparadis og selskaper. Det blir ikke noe mindre uheldig at banken er statseid. Jeg regner med DNB går en runde med seg selv og spør hvorfor de har tatt i bruk en slik praksis.

Syversen erkjenner at en gjennomgang av statens eget eierskap i DNB og bankens virksomhet de siste årene nå må gjennomgås.

– Hvem har kjent til dette og hvorfor tillot man i banken slike tjenester? Vi må ta en solid runde der nå. Jeg mener også at Mæland bør kreve dette, sier han.

Alt om avsløringene «the Panama Papers» finner du på ICIJ.

Vanskelig å lage lover som er strenge nok

Svein Flåtten er finanspolitiske talsperson for Høyre. Han mener det er naturlig å se på om dagens skattelovverk bør revurderes.

Svein Flåtten, (H) Foto: Frode Hansen VG

– Skatteunndragelser er alltid uakseptabelt. Både av de som medvirker til det, og av de som utfører det. Det er viktig å legge vekt på at det alltid er skatteyteren sitt ansvar at alle opplysninger vedrørende skatt kommer inne.

Flåtten vil ikke kommentere hva som kan bli resultatet av den nye skattereformen som skal diskuteres på onsdag. Men han mener det viktigste er å finne en balanse mellom åpenhet og kontroll, som fungere i praksis.

– Jeg vet ikke om vi greier å lage lover som gjør at folk ikke prøver seg på skatteunndragelser. Vi må også erkjenne at norsk næringsliv har forbindelser med andre land og banker, og at det er nødvendig.

– Jeg opplever at det er stor enighet blant politiske partier på Stortinget om å sørge for at vi har et lovverk som hindrer tilpasning.

DNB har mandag ettermiddag ikke svart på VGs og E24s henvendelser, men viser til en pressemelding hvor de tar selvkritikk på en praksis de sier har opphørt helt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder