OLJESLIT: I all hovedsak er det menn som har mistet jobben det siste året, som i stor grad skyldes oljebremsen. Denne grafikken viser tall fra tredje kvartal i 2014 og 2015. GRAFIKK: KENNETH LAUVENG Foto: NTB SCANPIX/PAUL SIGVE AMUNDSEN/SAMFOTO ,

Derfor er det mannefall i arbeidslivet

Oljeprisen synker mot bunnivå. Investeringene i bransjen stopper. Folk mister jobbene sine – og de aller fleste er menn.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Krisen i oljebransjen har en klar innvirkning på at statistikken over de nye arbeidsledige domineres av mannfolk.

– Det er der nedgangen har startet – og slått ut sterkest. Dette er en næring som er dominert av menn, og dermed også en av grunnene til at ledigheten har vokst mer blant menn enn blant kvinner, sier seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå, Helge Næsheim.

Ifølge Statistisk sentralbyrå sto 127.000 nordmenn arbeidsløse i oktober i år. Dette tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken, en økning på 0,9 prosentpoeng fra året før. Ekspertene mener hovedårsaken er en kombinasjon av fallende oljepriser og mange innvandrere som ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet.

Les også: Spår 200.000 arbeidsledige i Norge

Mange tusen arbeidsledige

De nyeste tallene til SSB viser at det ble 25.000 flere arbeidsledige fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. 23.000 av dem, hele 92 prosent, er menn.

Fredag la NAV frem nye tall som viser at 600 personer ble registrert arbeidsledige i desember. Tallene fra forrige gjennomgang avslører samme tendens som hos SSB: Ifølge NAVs register forrige måned hadde det vært en økning på 8151 arbeidsledige siden i fjor. 7679 av dem var menn.

Forklaringen på at Statistisk sentralbyrås tall er høyere enn tallene til NAV, er fordi SSB baserer seg på statistikk. Man antar at det reelle antallet ligger et sted mellom NAV og SSB.

Begge grunntallene viser uansett at over 90 prosent av økningen består av menn.
Leste du denne? Nærmere 25.000 oljejobber borte

Mannsdominerte bransjer rammet

– Det har med hvor man jobber å gjøre. Nå er det mye oljerelatert, og ikke bare i oljeselskap, men også industribedrifter som leverer til oljebransjen, og særlig industrien er jo mannsdominert, forklarer seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

Han analyserer tallene i Utredningsseksjonen i etaten, og kan slå fast at de mannsdominerte oljeyrkene nå får svi.

– Selv om vi også ser en økning for kvinnelige ingeniører, så er det aller mest menn som er blitt arbeidsledige det siste året, bekrefter Sørbø.

Foto: ,

– Det fungerer motsatt også: Flere av yrkene der ledigheten er stabil eller går litt ned er veldig kvinnedominerte, som for eksempel sykepleiere og lærere. Der holder ledigheten seg lav, og derfor er det et mer positivt bilde for kvinner enn for menn nå.

Også bygg- og anleggsbransjen har møtt økt ledighet det siste året, og også denne bransjen er mannsdominert, legger Sørbø til.

Les også: Sparker 900 rett før jul: – Ingen trodde dette ville skje

– Ikke helt svart

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo tror at arbeidsledigheten vil merkes også i resten av landet etter hvert.

– Nå er det fortsatt store regionale forskjeller, ledigheten er lav og fallende i noen fylker, mens den er kraftig stigende i andre. Men de fleste forventer at virkningen av reduserte oljepriser vil slå inn på hele landet hvis man ikke får inn mottiltak.

Foto: ,

Det som er spesielt for Norge er at landet egentlig har virkemidler til å motvirke økt arbeidsledighet, forklarer Røed.

– Problemet for resten av Europa er at statene har gått med store underskudd, de har store begrensninger for å ta opp lån, mens i Norge har vi full handlefrihet. Vi er en rik stat, og med aktiv motkonjunkturpolitikk kan vi hindre høy arbeidsledighet i Norge.

Det kan også gjøres på en måte som ikke svekker de offentlige finansene på lang sikt, mener han. Det handler om å ta en del utgifter nå i stedet for senere. Nå er det noen tegn på at det går bedre, sier Røed, og viser til den nylige veksten i Europa og USA.

– Så helt svart er det ikke.
Les også: Rapport: Arbeidsinnvandring bremser lønnsveksten

– En sorgprosess å miste jobben

– Mange av mennene som nå blir berørt, tilhører en bransje hvor de ikke er vant til kriser, sier Runar Heggen.
Han er daglig leder i HR-huset, og har arbeidet med arbeidsledighet og karriereveiledning i en årrekke.
– Det er veldig tungt å miste jobben sin – en sorgprosess, rett og slett – og det må vi ikke undervurdere. Det er helt naturlig å være usikker og redd i en slik situasjon, sier Heggen.
Han råder nye arbeidsløse til å komme i gang med søknadsskriving så raskt som mulig, slik at man unngår å «stivne» i en hverdag med lite struktur.
– Det ordner seg alltid, bare man ikke gir opp. Det finnes løsninger, og noen ganger er det bare bra at det tar litt lang tid – for det kan skape mange nye muligheter.

Hør mer i E24s podkast Valebrokk & Co:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder