VENTER FORTSATT: Afghanske Sadiq (11) kom til Norge i august, etter måneder på flukt. Han har fortsatt ikke blitt intervjuet av norske utlendingsmyndigheter. Foto: FRODE HANSEN/VG

VENTER FORTSATT: Afghanske Sadiq (11) kom til Norge i august, etter måneder på flukt. Han har fortsatt ikke blitt intervjuet av norske utlendingsmyndigheter. Foto: FRODE HANSEN/VG Foto: Frode Hansen , VG

Ventetiden for flyktningbarna øker

Må vente opptil halvannet år fra ankomst til bosetting

Kun én av fire flyktningbarn blir bosatt innen myndighetenes egen frist på tre måneder.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Antallet som blir bosatt i henhold til målsetningen er 41 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme tid i fjor, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Bakteppet er den kraftige økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere. Hittil i år har i 4950 asylsøkere under 18 år kommet til Norge.

409 av disse har fått opphold og venter på å bli bosatt i et bofellesskap eller i et fosterhjem i en norsk kommune.

17 måneders venting

Allerede i oktober advarte Barne- ungdoms – og familiedirektoratet om at kapasiteten var sprengt og at bosettingen av flyktningbarn nærmest hadde stoppet opp.

Les mer: Sadiqs (11) og Saifullahs (13) flukt til Norge

Nå må barna i gjennomsnitt vente i fem måneder fra de får opphold til de blir plassert i et fosterhjem eller i et bofellesskap i en norsk kommune.

Den samlede ventetiden for enslige mindreårige ser nå slik ut, ifølge tall VG har hentet fra UDI og Imdi:

* De under 15 år må regne med å vente fire måneder på intervju, tre måneder på svar og i underkant av fire måneder på å bli bosatt.

* De mellom 15-18 år må regne med å vente syv måneder på intervju, fem måneder på svar og i overkant av fem måneder på å bli bosatt.

De yngste kan dermed regne med å vente i elleve måneder fra ankomst til bosetting, mens de eldste kan vente i opptil ett år og fem måneder.

– En viss økning

Men allerede nå varsler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet at ventetiden vil øke ytterligere.

– Det vil være veldig avhengig av bosettingstakten i kommunene og hvor raskt de klarer å omstille seg til å ta imot enslige mindreårige. Det er for tidlig å si hvordan det vil utvikle seg, men vi forventer en viss økning i ventetiden. Det vil ta noe tid for kommunene å snu seg, sier assisterende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Bjørn Holden, til VG.

Les også: Erna Solberg ber folk åpne hjemmene sine for flyktningbarna

Han sikter til at direktoratet i slutten av november ba kommunene om å bosette 4400 enslige mindreårige i 2016.

– I stedet for å bosette voksne må de bosette mange flere enslige mindreårige. Noen kommuner er allerede i gang med å ta utfordringen på strak arm, andre sier at de trenger mer tid til å finne ut hvordan de skal håndtere det. Og så er det noen småkommuner som sier at de ikke greier dette.

Redsel

I oktober fortalte Sadiq (11) VG om reisen fra Afghanistan til Norge. Han kom til Norge i august, og venter fortsatt på å bli intervjuet av norske myndigheter.

– De går hele tiden med en redsel om at de ikke skal få opphold. De har en klar oppfatning av at jo lenger de på vente, jo større er sjansen for et negativt svar, sier avdelingsleder ved Ringerike omsorgssenter for asylsøkere under 15 år, Heidi Øiom, til VG.

Se bildene: Slik sover barna på flukt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder