KRITISK: Robert Myhre, en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser, mener kontrakten verdt 30 millioner til konsulentfirmaet Metier må være brudd på regelverket. Foto: markus aarstad VG

Departementer tildelte millionkontrakt uten konkurranse

Justisdepartementet ga Metier oppdraget som prosjektleder for det nye beredskapssenteret – uten anbud. Eksperter mener det er brudd på regelverket.

Det har vært opphetet debatt rundt det planlagte beredskapssenteret for politiet på Taraldrud, blant annet fordi lokalbefolkningen frykter støy som følge av skyteøvelser og helikopterservice.

Det er konsulentfirmaet Metier som har fått i oppdrag av Justisdepartementet og Finansdepartementet å lede forprosjektet for byggingen.

Kontrakten, som er verdt 30 millioner, ble tildelt firmaet direkte gjennom en rammeavtale, uten anbud. Spørsmålet er om departementet kan hente inn en prosjektleder på denne måten, eller om oppgavene Metier har fått burde ha vært ute på offentlig anbud.

Flere eksperter VG har snakket med peker på mulig regelbrudd ved tildelingen av kontrakten.

Bestemt i fjor høst: Politiets beredskapssenter til Ski

– Kan bli kjent ugyldig

Advokat Robert Myhre er tidligere leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser og en av landets fremste eksperter på området.

Han mener det er «åpenbart» at departementet ikke kan bruke rammeavtalen til å ansette en prosjektleder, som i dette tilfellet. Justisdepartementet sier det ikke ble tatt i bruk noen unntaksbestemmelse da kontrakten ble gitt til Metier.

– Dette er i så fall en ulovlig direkte anskaffelse, noe som er alvorlig. Denne type brudd på regelverket kan medføre bøter, og at kontrakten blir kjent ugyldig, slår Myhre fast.

Metier fikk kontrakten gjennom såkalt avrop - bestilling av tjenester gjennom Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring.

– Opplagt ikke det de skal utføre

Seks firmaer, blant dem Metier, er inne i denne avtalen, og får oppdrag om rapportskriving fordelt seg i mellom.

Myhre har sett både kontrakten, konkurransegrunnlaget i rammeavtalen og departementenes argumentasjon overfor VG.

Rammeavtalen i denne saken omfatter «kvalitetssikring», men det er ikke det Metier egentlig har fått i oppdrag, mener Myhre

– Det er opplagt ikke det Metier skal utføre. Det er ikke tvil om at anskaffelsen faller utenfor rammeavtalen for kvalitetssikring. Dette prosjektlederoppdraget er noe helt annet, sier han.

Og kontrakten er stor: Snittpris på kontrakter på kvalitetssikring av byggeprosjekter kan ligge på henholdvis 2,3 millioner og 4,2 millioner kroner, avhengig av hva slags oppdrag det er snakk om, ifølge Finansdepartementet.

Fikk du med deg? Slik skal staten spare penger på innkjøp

Burde vært på anbud

– Dette er et brudd på regelverket så lenge de ikke klarer å sannsynliggjøre at oppdraget faller inn under rammeavtalen, sier Myhre.

Metier skal ifølge kontrakten lede «forprosjekteringen».

– Dette kan åpenbart ikke klassifiseres som analyse, utredning eller praktisk forsøk. Også av den grunn er avtalen ikke anvendelig, sier Myhre.

ADVOKAT: Jan Erlend Rong stiller seg kritisk til kontrakten Metier har fått tildelt. Foto: Negotia

Advokat Jan Erlend Rong fra advokatfirmaet Negota, som har lang erfaring med å gi bistand i klageprosesser knyttet til offentlige anskaffelser, har også lest dokumentene.

– Basert på dokumentasjonen jeg har sett, fremstår det som at departementene ikke kan benytte seg av rammeavtalen for kvalitetssikring til å gi Metier denne kontrakten. Avtalen omfatter tilsynelatende ikke prosjektledertjenester for forprosjektering, og i hvert fall ikke av dette omfanget, sier han.

Rong viser i tillegg til at jo mer verdifull kontrakten er, jo strengere krav stilles det til handlemåte til oppdragsgiveren, noe som kalles proporsjonalitetsprinsippet.

– Er det som i dette tilfellet snakk om en kontrakt på 30 millioner, der de vanlige bestillingene er på tre millioner, stilles det særlig strenge krav til at departementene kan anskaffe Metier gjennom rammeavtalen, sier han.

– Burde kontrakten vært lagt ut på anbud?

– Ja, det burde den, sier Rong.

Les også: Forsvaret brukte titalls millioner på ubrukelige traktorer

VG omtalte i august et brev fra Kommunaldepartementet til Justisdepartementet og Finansdepartementet.

I brevet går det frem at Kommunaldepartementet også mener prosjektlederoppdraget Metier fikk burde vært lagt ut på anbud.

Aldri brukt på den måten tidligere

Finansdepartementet opplyser til VG at denne rammeavtalen aldri tidligere har blitt brukt til å skaffe en prosjektleder til et byggeprosjekt.

De har sammen med Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten vurdert Metier-tildelingen.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken, selv om de også har signert kontrakten. Det ville vært Justisdepartementets oppgave å legge kontrakten ut på anbud hvis rammeavtalen ikke hadde blitt benyttet. De henviser til Finansdepartementet.

Bakgrunn for støy-striden: Lokalsamfunn til kamp mot beredskapssenter

– Hva slags juridiske vurderinger har blitt gjort i forkant av denne tildelingen?

– Det er Finansdepartementet som forvalter rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg. De forvalter også styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjekt, og er ansvarlig for å vurdere om et oppdrag faller inn under rammeavtalen eller ikke. Som en kvalitetssikring av vår vurdering er saken forelagt regjeringsadvokaten, skriver pressekontakt Kristina Storeng i Finansdepartementet i en epost.

Departementet har avslått VGs begjæring om innsyn i Regjeringsadvokatens vurdering av bruken av rammeavtalen til denne kontrakten.

– I henhold til avtalen

Finansdepartementet argumenterer for at en bestemmelse i rammeavtalen åpner for at man kan anskaffe den type oppdrag Metier har fått.

– Avropet er gjort i henhold til rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, sier Storeng.

Hun viser til punkt 2.4 i rammeavtalen, som åpner for «supplerende analyser, utredninger eller praktiske forsøk».

– Bestemmelsen har vært inkludert blant annet for å kunne gjøre denne typen oppdrag: Engasjement i prosjektutviklingen utenom selve kontrollpunktene KS1 og KS2, med sikte på å trekke ut erfaringer med overføringsverdi til andre prosjekter, skriver Storeng.

– Finansdepartementets vurdering er at avropet er innenfor rammeavtalen, skriver Storeng.

Hun skriver at «forprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter gjennomføres med en alternativ styringsmodell og strammere kostnadskontroll enn den ordinære gjennomføringsmodellen for byggeprosjekter i staten».

– Gjennom et slikt praktisk forsøk ønsker vi å få ny kunnskap knyttet til styringsmodeller og kostandskontroll for statlige investeringsprosjekter. For å hjelpe til med dokumentasjon underveis og sikre overføringsverdi til andre prosjekter i etterkant, følges forprosjekteringen av følgeforskere fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU, skriver hun.

VG har vært i kontakt med Metier, som ikke har noen kommentarer til saken utover at de forholder seg til departementenes vurderinger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder