KONKURRANSEN NORGE MÅ VINNE: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ruller ut sin plan for et digitalt Norge i helgen. Foto: Jørgen Braastad VG

Vil fjerne kontanter innen 2030

Erna Solberg: Hver tredje arbeidsplass i fare om vi ikke satser digitalt

Et kontant-fritt samfunn innen 2030 er ett av målene når Høyre-leder og statsminister Erna Solberg nå ruller ut partiets plan for et digitalt Norge.

Publisert:

– Vi må skjønne hvordan den digitale utviklingen påvirker oss, og hvordan vi skal unngå at folk faller utenfor. En tredel av jobbene kan bli automatisert bort i løpet av 12-15 år, sier Solberg til VG.

– Vårt mest hårete mål er at Norge skal vinne den digitale konkurransen, legger hun til.

Rapport: Offentlig sektor henger etter digitalt

Industriell revolusjon

Statsministeren har selv ledet Høyres arbeid med et politisk dokument som beskriver hvordan partiet vil at Norge skal angripe det som hun mener både er en trussel og en mulighet.

Solberg kaller det for en industriell revolusjon, og tror at mange ikke har tatt inn over seg de enorme endringene som vil komme de nærmeste årene.

Hun ramser opp:

– Det vil revolusjonere helsevesenet. Du kan møte legen på nett, det vil spare tid for både lege og pasient. Du kan ta og sende inn prøver hjemmefra. Teknologien vil kunne gi presise diagnoser. Varehandelen vil bli helt annerledes. Kjolen du tar mål til, vil bli laget på en 3D-printer i nærheten og levert på døren dagen etter. Mange flere offentlige tjenester vil skje digitalt og automatisert der man ikke trenger å bruke skjønn.

Les også: Robot møtte Erna med Brann-hyllest

Fremoverlent

– Og så vil titusener av arbeidsplasser forsvinne?

– Ja, og det sa man da telefonsentralene ble lagt ned, men det vil komme nye arbeidsplasser dersom vi er dyktige og - som jeg altfor ofte sier - fremoverlente. Det store grepet vi må gjøre, er å tilby kunnskap slik at folk kan tilpasse seg et helt nytt arbeidsliv, sier Høyre-lederen, som viser til hvordan en bilmekaniker som ble utdannet på 90-tallet til mekanisk arbeid, nå er omskolert til å jobbe med digital feilsøking.

Gratis forelesninger på nett

Universitetene og hele skolesektoren må i fremtiden regne med å tilby all undervisning digitalt. Og gratis.

– De driver for offentlige midler, derfor må kunnskapsformidlingen bli offentlig tilgjengelig på nett. Du skal kunne utdanne deg, uansett hvor i verden du befinner deg, Det offentlige må samarbeide med næringslivet om å lage kunnskapspakker, sier hun.

Solberg sier at informasjon som borgerne deler med det offentlige, må lagres slik at man bare trenger å sende det inn en gang. «Big data» vil spesialisere tjenester, men også kunne deles med næringslivet og danne grunnlag for nye bedrifter.

Utfordrer personvern

– Hvordan vil Høyre passe på personvernet?

– Ja, dette utfordrer personvernet og beskyttelsen av data som allerede er samlet inn, men beviss t og god bruk av data i det offentlige er ikke en trussel mot personvernet.Tvert imot kan det gjøre oss flinkere til å ivareta det. Svært mye av forskningen som har bidratt til å gjøre samfunnet vårt bedre, er basert på analyse av store mengder anonymiserte opplysninger fra mange personer. Slik får vi kunnskap om våre barns læring i skolen, trafikksikkerhet og svært mange andre ting, samtidig som personvernet ivaretas. Det samme må vi klare fremover selv om teknologien åpner opp for å gjøre dette bedre og raskere.

– Og så er det mange eldre som ikke henger med, og som vil ha ting på papir?

– De fleste 85-åringer er fullt ut i stand til å bruke data, men mange får problemer når synet svikter. Her må tjenestene spesialtilpasses. Men fordi noen få ikke henger med, skal man likevel jobbe videre på den gamle måten? Nei, det går ikke, sier Solberg.

Lørdag ettermiddag presenterer Solberg planen på et partimøte i Sandefjord, og mandag skal Høyres sentralstyre og stortingsgruppe vedta en overordnet plan.

Les VGs store nyttårsintervju med Solberg: 2016 gikk bedre enn jeg trodde

NETT-VEGERNE: Det er uaktuelt å jobbe videre på den gamle måten, bare fordi noen ikke henger med, sier Erna Solberg til VG. Foto: Jørgen Braastad VG

Her er noen av forslagene fra Høyre-lederen:

* Legetimer på nett, og digitale brukermøter med NAV.

* Pilotprosjekter med bruk av kunstig intelligens og prediktiv teknologi i politiet, brannvesenet og helsesektoren innen 2018.

* Automatisert fortolling og betalingsinnkreving ved import av utenlandske varer.

* Tillatte selvkjørende bil, båt og tog på vei, bane og sjø når teknologien er god nok, og tillate forsøk med selvkjørende kjøretøy på tilrettelagte veistrekninger.

* Fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et
kontantløst samfunn innen 2030.
• Innføre obligatorisk e-faktura for næringslivet og offentlig sektor fra 1. januar 2018.

* Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på
nett. Målet er å digitalisere all undervisning på offentlige institusjoner innen 2030.

* Gjøre programmering til et permanent valgfag og fordypningsfag i ungdomsskole og videregående.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder