LANGER UT: Sterkt berørt av bildene av døde flyktningbarn lovet utenriksminister Børge Brende at Norge skulle styrke Syria-innsatsen. Nå langer han ut mot bistandsorganisasjonene som kritiserer regjeringens budsjettforslag. Foto: Harald Henden ,

Statsbudsjettet 2016: Børge Brende refser bistandsorganisasjoner

Utenriksministeren hyller Syria-satsingen, og langer ut mot norske bistandsorganisasjoner som klager på statsbudsjettet.

Artikkelen er over fire år gammel

Onsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem neste års statsbudsjett, som vakte stor glede for noen og mindre begeistring hos andre.

Selv om bistandsbudsjettet havnet i skyggen av de nye skattesatsene, var det likevel meldt om en betydelig endring i den norske humanitære innsatsen.

33,6 milliarder, og en foreslått økning på en halv milliard, er en historisk vekst i bistandsbudsjettet. Én milliard av ressursene er øremerket til innsatsen i Syria, men ikke alle hjelpeorganisasjonene lar seg imponere.

– Totalnivået i bistanden er ikke i samsvar med den historiske utfordringen vi står overfor. En milliard ekstra er på langt nær nok, og vi anmoder Stortinget til å tredoble denne innsatsen, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen Jan Egeland til VG.

Les også: Lovet at Norge skulle gjøre mer for å hjelpe

MANER TIL STØRRE INNSATS: Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland mener den norske bistandssekken til Syria er altfor liten. Foto: Martial Trezzini , Ap

Forventet anerkjennelse

Også andre bistandsorganisasjoner har tatt til orde for at regjeringen bruker den langsiktige bistanden mot fattigdom som salderingspost, til fordel for den syriske nødhjelpen. Dessuten har de reagert på at det hentes penger fra posten for organisasjonenes informasjonsarbeid i Norge.

Det frustrerer utenriksminister Børge Brende (H) kraftig.

– Jeg forventer at bistandsorganisasjonene ikke er seg selv nærmest, og jeg hadde forventet at de hadde gitt anerkjennelse, først i alle fall, av at vi gir én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt). Vi tar noe av pengene fra informasjonsarbeid i Norge, for å sette inn der behovet er størst. At det rammer deres organisasjoner hadde jeg trodd at de ville ha forståelse for, sier Brende til VG.

– Det er ikke snakk om kutt, men omprioritering. Vi legger opp til en kraftig økning i bistandsbudsjettet.

Utenriksministeren påpeker at de postene som nå reduseres ikke nødvendigvis går til dårligere formål, men at de rett og slett ikke når opp på prioriteringslisten.

– Er det andre alternativer å trekke pengene fra? Stortinget har bedt oss om å sette av 750 millioner kroner mer i 2016 til humanitær hjelp til Syria og nabolandene. Når vi følger opp og gir 1 milliard, hadde jeg i alle fall ikke forventet kritikk av det, men heller støtte.

Se også: Norske turist-villaer blir bistandsprosjekt

– Ond spiral

En av budsjettkritikerne er paraplyorganisasjonen Digni (ekstern lenke), som mener det er de fattigste som må ta støyten for Brendes bistandsprioriteringer.

KRITISK: Generalsekretær i bistandsorganisasjonen Digni Jørn Lemvik mener det burde bli satset på langsiktige prosjekter i fattige land. Foto: , Pressebilde

– Vi mener utenriksministeren gjør en kjempefeil ved å redusere den langsiktige bistanden i fattige land, til fordel for syrisk nødhjelp. Det er de fattigste som ender opp med å betale regningen, sier generalsekretær Jørn Lemvik.

Han synes Brendes kritikk er merkelig, og mener utenriksministeren heller burde gjort en ekstraordinær innsats for å bistå både de fattige sivilsamfunnene og Syria-behovet.

– Å redusere langsiktig bistand til fordel for nødhjelp er som å pisse i buksen for å holde seg varm. Å flytte penger over til nødhjelp er en kortsiktig løsning, som vil sende oss inn i en ond spiral. På lang sikt vil kuttene i de fattige sivilsamfunnene føre til flere katastrofer, og et rop om mer penger, sier Lemvik.

Hans kollega i hjelpeorganisasjonen CARE, Gry Larsen, er enig og mener Norge burde ta seg råd til å gjøre begge deler.

– Det er svært uklokt å redusere den langsiktige bistanden. Norge har råd til og burde investere i nødhjelp og bistand på lang sikt, sier generalsekretær Larsen.

E24: Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer

Mener svak krone svekker hjelpen

I tillegg til å redusere bidragene i de langsiktige prosjektene, har regjeringen foreslått å ta ut 50 millioner fra hjelpeorganisasjonenes informasjonsstøtte.

På Dignis hjemmesider går de langt i å hevde at budsjettforslaget forsøker å kneble kritikerne av regjeringens utviklingsinnsats.

– Dette er en forholdsvis liten del av det store bildet, og det vil nok påvirke de mindre organisasjonene som er mer avhengig av støtten. Men generelt mener vi regjeringen trenger kritiske stemmer, sier Lemvik.

Utenriksminister Brende nekter å omtale budsjettendringene som kutt i bistanden, og mener hjelpeorganisasjonene heller burde hylle Syria-satsingen, som er større enn hva Stortinget ba om.

Jan Egeland tror likevel den ekstra Syria-milliarden vil svinne hen, som følge av den svake kronekursen

– Våre utbetalinger i de syriske nærområdene er i dollar. Dessverre vil nok store deler av bistandsøkningen ha lite å si siden kronen står så svakt i forhold til dollaren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder