ANMELDER: Leder av Norges miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier SalMar kan ha tjent store beløp på å bruke formalin, fremfor å slakte ned fisken. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Lakselus-saken: Anmelder oppdrettsgigant

Norges Miljøvernforbund (MMF) anmelder oppdrettsselskapet SalMar til Økokrim for bruk av formalin.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG skrev torsdag at oppdrettsgiganten SalMar ved tre anledninger i år har brukt formalin for å avluse laksen. Det bekreftet Mattilsynet og selskapet selv overfor VG.

– Tjener penger

Det mener Norges Miljøvernforbund er så alvorlig at de fredag leverte en politianmeldelse til Økokrim i Oslo.

– Vi mener motivet til SalMar ved å bruke det forbudte stoffet formalin er å unndra seg et pålegg om tvangsutslakting fra Mattilsynet. De tjente sannsynligvis flere hundre tusen kroner ved å slippe å slakte ut før laksen nådde slaktevekt. Vi mener også at veterinærselskapet som har gitt tillatelse til å bruke denne giften må straffeforfølges, da de er den siste instansen som kan gi denne tillatelsen, og det er de som må bestille giften som skal brukes, mener MMF-leder Kurt Oddekalv.

Aktuelt: Fersk rapport om lakselus

Stiller også spørsmål ved Mattilsynet

– Vi stiller også spørsmålstegn ved SalMars uttalelse om at denne bruken ble gjennomført med Mattilsynets velsignelse. Om så er, så er denne bruken av Formalin alikevel et lovbrudd, da det er Statens legemiddelverk (SLV) som godkjenner alle nye lusemidler som kan brukes. SalMar har aldri innhentet noen slik tillatelse hos SLV, sier han.

– Vi ønsker også etterforsket om giften etter endt behandling i brønnbåt ble dumpet rett i sjøen. Vi mener dette kan ha store konsekvenser for alt maritimt liv, da det tross alt er snakk om en sterkt etsende gift.

– Har tatt seg til rette

I anmeldelsen skriver forbundet at «Oppdretter har her tatt seg til rette, og brukt dette høyst giftige stoffet uten å ha fått godkjennelse fra hverken Statens Legemiddelverk eller Mattilsynet. Flere oppdrettsselskap har søkt Statens legemiddelverk i flere omganger, og i flere år om å få ta i bruk dette stoffet, uten å ha fått tillatelse til dette. Første gang i 2009. Vi finner derfor det nødvendig å anmelde SalMar for ikke å ha innrettet seg etter disse avslagene.»

Les også: Forbigående godt laksefiske

– Uakseptabelt

Videre heter det:

«Det kan ikke være slik at oppdrettsselskap selv bestemmer hvilke midler som kan, og skal brukes i kampen mot resistent lakselus. Det er uakseptabelt at

substanser/legemidler tas i bruk til laksebehandling i Norge før det foreligger fullstendig dokumentasjon for slik bruk, som er vurdert og akseptert av legemiddelmyndighetene.»

– Vi i NMF har nå sett oss lei på oppdrettsindustriens lefling med påbud og krav satt av våre myndigheter. Ettersom det er innlevert søknader om bruk av formalin så langt tilbake som i 2009, så mistenker vi også at det ikke er første gangen dette stoffet er brukt ulovlig, fremholder Oddekalv.

I anmeldelsen krever de at at selskapets konsesjon blir inndratt.

«På bakgrunn av denne overtredelsen, som vi anser som stor krever vi at SalMar blir fratatt sine konsesjoner der hvor formalin er blitt ulovlig brukt, og strafferettslig fulgt opp.»

Aktuelt: Ny metode mot lakselus

De fremholder at «formalin er et sterkt etsende stoff, som ved hudkontakt kan gi etseskader og allergier for de som håndterer dette stoffet avhengig av hvor mye av stoffet som er kommet i kontakt med huden. Ved innånding av dampene fremkalles en alvorlig luftveisirritasjon, bronkitt og lungebetennelse. Tar man den konsentrerte oppløsningen inn gjennom munnen, får man en smertefull etsning av mageslimhinnen og livstruende stoffskifteforstyrrelser. Formalin kan ved innånding også forårsake skader på synsnerven og sentralnervesystemet. Videre kan påvirkning av formalin over tid fremårsake kreft.»

Avdelingsleder Hans Tore Høviskeland i miljøkrimavdelingen i Økokrim sier at de ikke vil uttale seg i saken før der har fått anmeldelsen og fått satt seg inn i saken.

– Vi har ikke gjort noe ulovlig

– Vi tar til etterretning at vi er politianmeldt. Vi vil forholde oss til det. Hvis politiet velger å se på det, vil vi stille opp. Vi har ikke gjort noe ulovlig i denne saken, sier administrerende direktør Leif Inge Nordhammer i SalMar.

– I anmeldelsen stilles det spørsmål ved at dere også har utført miljøkriminalitet, ved at vannet med formalin er tømt i sjøen etter at fisken er renset?

– Ja, det er riktig, men det har skjedd på en måte som gjør at det løser seg opp og ikke er farlig verken for fisk eller mennesker.

Han sier de ikke har begått noe ulovlig ved å gjennomføre avgrenset, kontrollert avlusing i brønnbåt.

– Det skjedde utelukkende av hensyn til fiskevelferd i en situasjon med et større antall fisk enn det var mulig å nødslakte. Hensikten var med andre ord å unngå unødig lidelse hos fisken i en akutt situasjon som oppsto, ikke å tjene penger. Nå har imidlertid Mattilsynet nedlagt et forbud som vi naturligvis vil innrette oss etter, men som ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Mattilsynet har selv presisert at det har vært juridisk uklarhet om bruken av dette preparater. Vi antar at anmeldelsen primært tar sikte på å få avisoppslag på sviktende grunnlag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder