Anundsen om Riksrevisjonens slakt: – Forstår godt at Foss er skuffet

INNENRIKS

MARIENLYST (VG) Justisminister Anders Anundsen (Frp) erkjenner at funnene i Riksrevisjonens rapport om beredskapen er alvorlige, men legger mye av ansvaret på sine forgjengere.

Publisert: Oppdatert: 21.05.15 19:58

Bare to dager etter at justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk kraftig kritikk av Stortinget, kom Riksrevisjonen med sin flengende kritikk av beredskapsarbeidet i Anundsens justisdepartement.

– Dette er jo alvorlig kritikk, men det er ikke kritikk rettet mot meg. Det er kritikk rettet mot et arbeid som har pågått over mange år, sier Anundsen til VG torsdag kveld.

– Preller det av?

– Nei, det preller ikke av. Definitivt ikke. Men jeg gjør det jeg må gjøre for å sikre at dette skal ryddes oppi. Leser man rapporten, vil en få et bilde av at en del av disse tingene faktisk er tatt tak i. Mye er på plass, men det gjenstår også mye før vi kan si oss fornøyd, sier justisministeren.

Anundsens departement gjør en så dårlig jobb at Norge er et mindre trygt land enn det burde vært, er den knusende dommen fra Riksrevisjonen. Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte i forbindelse med fremleggelsen at han er personlig skuffet over at regjeringen «ikke har tatt dette arbeidet mer på alvor» etter 22. juli 2011.

1 av 12Justisminister Anders Anundsen sier han gjerne forklarer seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen etter Riksrevisjonens knusende rapport. FOTO: ROBERT S. EIK, VG

KOMMENTAR:Regjeringens mest arrogante statsråd

– Jeg forstår godt at Foss er skuffet. Dette er ting som har skjedd over tid. Jeg har selv også sagt at jeg hadde trodd vi var kommet lenger da vi tok over. Vi startet i en veldig bratt bakke, men nå er vi i rute, sier Anundsen.

Ønsker høring velkommen

Flere medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité krever en full høring i etterkant av Riksrevisjonens rapport. Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22. juli-kommsjonens arbeid etter terroren, sier til VG at Riksrevisjonens kritikk er tankevekkende og bekymringsfull.

– Rapporten sier egentlig ganske tydelig at beredskapen ikke har blitt en tøddel bedre siden 22. juli-kommisjonen kom med sin rapport. Det er ikke til å leve med, tordner Abid Raja, som representerer Venstre i komiteen.

Anundsen svarer at han gjerne stiller til enda en høring i komiteen han selv ledet frem til regjeringsskiftet.

– Jeg syns gjerne vi skal gjennomføre en høring. Dette er en alvorlig sak, og det er viktige funn, som går langt tilbake i tid. Vi har gjennomført flere tiltak allerede, sier han.

– Er du sikker på at du sitter trygt som statsråd?

– Det er det ikke justis- og beredskapsministeren som bestemmer. Det er Stortinget eller statsministeren, avhengig av hvem du retter spørsmålet til. Men jeg har en jobb å gjøre, og den jobben skal jeg gjøre.

– Hvis det blir en ny høringsrunde, vil du gå til den med rak rygg?

– Den går jeg til med rak rygg. Og jeg skal gjøre rede for disse problemstillingene på en så god og ryddig måte som mulig, sier Anundsen til VG.

– Vi blir bedre rustet

Justisministeren sier jobben med å styrke beredskapen er godt i gang i departementet.

– Sikkerhets- og beredskapsarbeid er noe som pågår over tid. Det Riksrevisjonen har gått gjennom, er en ganske liten del, men en viktig del. Vi har gjennomført mange tiltak, og har virkelig gjort store endringer på de områdene Riksrevisjonen har vært kritisk til. Sånn sett blir vi bedre rustet. Men beredskapsarbeid er et pågående arbeid, en kan ikke lene seg tilbake, sier Anundsen.

Han erkjenner likevel at rapporten fra Riksrevisjonen treffer et ømt punkt.

– Jeg mener kritikken er betimelig og på sin plass.

Solhjell: – Må dele ansvaret

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell sier han nå forventer at Justisministeren skrider til verket så raskt som mulig, og støtter kravet om en bredt anlagt høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen, der han selv også sitter.

– Vi syns det er naturlig med en høring. Men minst like viktig er at dette er en marsjordre til justisministeren om å sette beredskap foran alt annet i sitt arbeid nå, sier Solhjell til VG.

Han erkjenner at også den rødgrønne regjeringen, som han selv satt i, må ta en del av ansvaret for situasjonen.

– Alle forstår at denne og forrige regjering må dele ansvaret for det som har skjedd de siste fire årene. Jeg vil likevel løfte en bekymring for om beredskapsarbeidet får nok oppmerksomhet i dagens justisdepartement, sier han, og utdyper:

– Justis- og beredskapsdepartementet er et stort departement, med et veldig bredt ansvarsområde. Jeg har av og til stilt meg spørsmålet om beredskap får nok oppmerksomhet i det daglige arbeidet. Jeg er bekymret for om viktige Frp-saker på andre områder, som asylpolitikk og kriminalpolitikk, overskygger dette temaet i hverdagen.

Solhjell vil ikke spekulere rundt Anundsens posisjon før saken er kommet opp for kontroll- og konstitusjonskomiteen, selv om Riksrevisjonens rapport kommer på et tidspunkt hvor Anundsen allerede har stått i stormen lenge.

– Jeg syns vi må behandle denne saken alvorlig, og ikke bruke dette i et spill. Det er jo tilfeldig at disse sakene kommer rett etter hverandre. Dette blir en stor og alvorlig sak, det tror jeg alle forstår. Så får vi gå inn i det, og se i hvilken grad det får direkte politiske konsekvenser, sier Solhjell.

– Det har vært alvorlig

Anders Anundsen sier departementet har gjennomført en rekke tiltak som det er for tidlig å felle dom over.

– Det gjennomføres en ny rapport om tre år, og da vil vi se om tiltakene har den effekten de skal. Og det er jeg ganske sikker på at de har, sier Anundsen.

I et svarbrev til Riksrevisjonen skriver Anundsen at det «ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjon om at det i dag er alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsansvaret». Torsdag la statsråden opp til en annen tone i en ny pressemelding, hvor Anundsen uttalte at han er «enig med Riksrevisjonen».

– Du er mer ydmyk i dag?

– Det er ikke en helt riktig fremstilling, for i den grad man kan kalle det uenighet, handler det om hvorvidt du skal karakterisere det som alvorlig eller ikke – og på hvilket tidspunkt det er alvorlig. Jeg mener at det har vært alvorlig, men jeg mener at en del av det vi har gjort, allerede har hatt en positiv effekt, sier Anundsen, og viser blant annet til dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Dette er tiltak som er satt i gang underveis i revisjonsprosessen?

– Begge deler. I fjor på denne tiden hadde vi en tilsynsrapport som viser en del av de samme tingene som Riksrevisjonens rapport nå viser. Da satte vi i gang en rekke av tiltakene. En del av det er sluttført, en del er ikke sluttført, sier justisministeren.

Her kan du lese mer om