VIL PRIORITERE VEIER: Et godt veinett er god distriktspolitikk og samfunnsøkonomi, mener Frps Arne Sortevik. Foto: Frode Hansen

VIL PRIORITERE VEIER: Et godt veinett er god distriktspolitikk og samfunnsøkonomi, mener Frps Arne Sortevik. Foto: Frode Hansen

Frp: - Vi har Europas dårligste samferdselspolitikk

(VG Nett) - Vi må begynne å se på pengene vi putter inn i veiene våre som investeringer som gir fremtidig vekst og verdiskapning, ikke utgifter som spises opp, mener Frp.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Mandag kom nyheten om at norske tunneler kommer på jumboplass i sikkerhet - nok en gang.

Administrerende direktør i NAF, Jan Johansen, mener dette er noe Norge ikke kan være bekjent av.

- Men det er ikke noe poeng for oss å rette skytset mot Statens vegvesen, for dette er uten tvil et politisk ansvar. Det er Stortinget som bevilger midler til vedlikehold og drift, sier Johansen til VG Nett.

Medlem i Stortingets transportkomité Arne Sortevik (Frp) mener vi ikke må fortape oss i én enkelt tunnelundersøkelse:

- Min kommentar er at det er verre enn som så. Jeg mener vi har Europas dårligste samferdselspolitikk. Dette gjelder ikke bare tunnelene våre, selv om resultatet av undersøkelsen er nedslående. Den tegner er velkjent bilde, og det er dessverre slik at vi har Europas dårligste veistandard, sier Sortevik til VG Nett.

DÅRLIG: Den labre standarden på veier og tunneler er et politisk ansvar, mener administrerende direktør Jan Johansen i NAF. Foto: SCANPIX

- Så lenge vi insisterer på at det å bruke penger på veier er utgifter, og ikke investeringer, blir det bare klattvis utbygging med dårlig standard, og dårlig og mangelfullt vedlikeholdt.

Har du erfaring med farlig dårlige veier? Fortell nederst i saken!

Trenger 230 milliarder

Frp-eren legger til at vi i Norge har et usikkert transportnett med altfor mange ulykker og dødsulykker.

- Vi har en formidabel jobb å gjøre for at vi skal få et sikkert og miljøvennlig veinett. Men da må vi endre praksis slik Frp foreslår, og se på veipengene som investeringene det er - som varer i minst 50 år, understreker han.

Ifølge Nasjonal transportplan 2009-2019 er det nødvendig med 230 milliarder kroner til utbygging og vedlikehold av stamveinettet over de neste 30 årene.

LES OGSÅ:Tunnel-forfall for 300 millioner

Frykter vekst-stopp

Sortevik mener man må kunne investere stort i transportnettet uten at økonomien koker over.

- Med et rødgrønt styre kan det ta opptil 50 år før alt er på plass. Frp mener i likhet med NHO at dette burde kunne gjøres innen en 20-årsperiode. Det styrker den langsiktige vekstevnen, og jeg må understreke alvoret i situasjonen om ikke disse investeringene nå blir gjort: Det er nemlig all mulig grunn til å tro at den økonomiske veksten vil stoppe opp. Vi har allerede en avstandsulempe her vi befinner oss i Europas utkant, men uten et godt veinett vil vilkårene bli verre, mener Frp-politikeren.

Irland er et godt eksempel: Der har de nå kommet til et punkt hvor de ser at noe må gjøres med veinettet for at ikke veksten stopper opp. Og de har ikke oljeinntekter slik som Norge, sier han.

Leserne diskuterer Frps veipolitikk her!

- Kan bli ekstra dyrt

I forbindelse med den kommende Nasjonal Transportplan har Stortingets transportkomité vært ute i fylkene for å høre på innspill.

- Et felles budskap fra veldig mange i distriktene er at de ikke ber om hjelp og støtte, men om bedre veier - for da kan de klare seg bedre selv.

- Vi har nå et veinett som forfaller, og til slutt vil det falle sammen. Da vil det bli ekstra dyrt og tidkrevende å utføre vedlikeholdet som er nødvendig, sier Sortevik.

Han mener det i dag ikke er noen partier bortsett fra Frp som viser stor vilje til å gjøre noe for å bedre veistandarden.

- Det er mye vakkert snakk om at man vil investere i samferdsel, men lite vilje. Men jeg vil først og fremst anklage den rødgrønne regjeringen for ikke å gjøre det som trengs, sier Frp-eren.

TRENGER LØFT: - Men vi kan ikke øse ut med ubegrensede midler, sier nestlederen i Stortingets transportkomité, Torstein Rudihagen (Ap). Foto: SCANPIX

- Trenger samferdselsløft

Nestlederen i Stortingets transportkomité, Torstein Rudihagen fra Arbeiderpartiet, er delvis enig med Frp-eren på flere punkter, men sier at det er den rødgrønne regjeringen som nå har sørget for mer penger til samferdsel.

- Gjennom mange år har ikke samferdselen hengt med, og kapasiteten er sprengt på veinettet og jernbanen. Dessuten har vi et stort etterslep på vedlikehold. Det er et behov for et samferdselsløft i årene fremover, men man kan ikke bruke ubegrenset med midler på samferdsel, det er allerede mangel på arbeidskraft. Man må se samferdsel i sammenheng med andre behov i samfunnet, sier Rudihagen til VG Nett.

Han understreker at Stoltenberg-regjeringen har greid å snu en mangeårig nedgang til oppgang.

- Men behovet er så stort at det løftet vi har gjort til nå ikke er nok på lengre sikt. Vi trenger et samferdselsløft, mener Ap-politikeren og legger til:

- Det er god samfunnsøkonomi å redusere ulykkene på veiene og et godt næringspolitisk virkemiddel å bygge ut samferdselen.

- Vil investere i veier

Høyres kommunalpolitiske talsmann Bent Høie vil på partiets landsmøte neste år forsøke å få gjennomslag for et forslag om å ta penger fra næringsutvikling i distriktene, og heller bruke alt på å bygge ut veier.

Blant annet vil han kutte ut det statlige næringsselskapet Innovasjon Norge, melder NRK. Totalt dreier det seg om 1,7 milliarder i året.

- Det betyr at vi er nødt til å kutte ut en del av pengene som kommunalministeren gir til hyggelige tiltak rundt omkring når hun er ute og reiser. Hun må samle dem i en post og konsentrere seg om å bygge veier i distriktene, sier Høie.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er imidlertid svært kritisk til forslaget.

- Dette er Høyres sanne ansikt. De er overhodet ikke opptatt av flere arbeidsplasser i distriktene, sier kommunalministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder