VIL HA FELT-IMAMER: Det går frem av en intern utredning i Forsvaret. Her mottar jagerflyvere velsignelser fra en norsk feltprest i Afghanistan. Foto: HARALD HENDEN

Vil ha egne felt-imamer i Forsvaret

Forsvaret vil ha egne muslimske felt-imamer som jobber sammen med de kristne feltprestene. Det blir foreslått i en intern utredning.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

I utredningen blir det også foreslått å endre prestetjenesten i militærleirene radikalt. I dag er feltprestene i Forsvaret underlagt Den norske kirke. Det kan det bli slutt på.

Feltprest Nils Terje Lunde, som har ledet arbeidet med utredningen, mener Forsvaret ikke lenger kan ha et system der 60 feltprester er underlagt Den norske kirke.

- Vi går inn for at feltprestkorpset skilles fra Den norske kirke og blir utvidet til å omfatte geistlige fra alle tros- og livssynssamfunn, sier Lunde til NRK.

- En stadig større del av befolkningen tilhører andre tros- og livssynssamfunn, dette må gjenspeiles i Forsvaret, sier han.

Derfor foreslås det å opprette en egen religionsnøytral avdeling, der både der både kristne prester og muslimske imamer skal gjøre tjeneste.

- Det vil omfatte personell fra alle registrerte trossamfunn - også felthumanister, sier Lunde.

Men det blir vanskelig å gi et permanent tilbud til alle trosretninger i hver eneste leir:

- Derfor foreslår vi at det bør vurderes deltidsstillinger som bør dele landet mellom seg, sier Lunde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder