TYSFJORD: I løpet av det siste året har politiet jobbet med et stort antall overgrepssaker i nordlandskommunen. Foto: Annemor Larsen VG

Fylkesmannen: Tysfjord kommune brøt loven i overgrepssaken

Fylkesmannen i Nordland har avdekket flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Lovbruddene er avdekket på barnehage- og skoleområdet, skriver Fylkesmannen i Nordland i den endelige rapporten, skriver NRK.

Kommunen må rette opp i forholdene innen 29. september, opplyser fylkesmannen til VG.

Konklusjonen er at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.

Undersøkelsen av hvordan meldeplikten blir håndtert i de ulike instansene i kommunen ble satt i gang etter de mange medieoppslagene om den mye omtalte Tysfjord-saken.

I juni 2016 sto elleve kvinner og menn frem med sine overgrepshistorier i VG. Nå etterforskes en rekke saker av politiet.

Mangler system

Fylkesmannen mener Tysfjord kommune som skoleeier, ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven.

Kommunen som barnehagemyndighet har også unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.

«Når det gjelder barnehagene, er antall meldinger i løpet av de fem siste årene veldig lavt. Vi vurderer at det er en risiko for at saker som burde vært meldt fra barnehagene, ikke har blitt kjent for barnevernstjenesten», står det i rapporten.

Videre skriver fylkesmannen at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd, og at disse bør følges opp med nødvendige tiltak.

Les også: Overgrepsoffer anmelder Tysfjord kommune

Må ordne opp

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig. Undersøkelsene som er gjort tar for seg situasjonen fem år tilbake i tid.

Kommunen har fått frist til å rette opp i forholdene til 29. september, opplyser fungerende fylkesmann og utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen til VG.

– Hvis forholdene ikke er rettet opp innen den tid vil de kunne få et pålegg fra oss, men vi har en god dialog og har tro på at dette vil komme på plass, sier Iversen.

Den foreløpige rapporten ble sendt ut i april, og ifølge Iversen er så å si ingenting endret i rapporten som kom torsdag.

– De få endringene som er gjort har ingen betydning for saken, sier hun.

Foreløpig rapport: Flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune

Løpende risiko

Da den foreløpige rapporten kom i april påpekte fylkesmann Hill-Marta Solberg til VG at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.

– En kommune som ikke har systemer for dette tar en løpende risiko for at noe går galt uten at de har kontroll eller oversikt over hvordan de ulike tjenestene faktisk arbeider, sier Solberg.

Les også: Overgrepssiktet Tysfjord-mann løslatt fra varetekt

– Vi tar dette på største alvor

Konstituert rådmann i Tysfjord, Arne Kvensjø, er tydelig på at de kommer til å gjøre det de kan for å rette opp i feilene. Han er også klar på at det i utgangspunktet er et lederansvar.

– Vi tar dette på største alvor, og skal selvfølgelig gjøre noe med det. Som øverste leder skal jeg stå bak dette og ta ansvar, det er det ingen tvil om, sier han.

Han forteller også at det i lys av Tysfjord-saken kommer til å bli satt sammen en prosjektgruppe som skal gå gjennom de kommunale tjenestene og se hvordan de kan bli bedre.

– Da skal vi sørge for å få et fullstendig bilde av situasjonen, og de ulike tjenestene vil utveksle erfaringer, sammen med politiet. I tillegg vil vi ha samarbeid på tvers av flere kommuner i fylket, sier Kvensjø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder