SOMMER-FARTØY: Debatten om vannscootere går så spruten står. Bildet er fra Langesundsfjorden i Telemark en varm sommerdag i år. Foto: Gøran Bohlin VG

Venter vannscooter-virvar med ulike regler i nabokommuner

«Man kan ikke se den grense under vann,» sa Heide Steen jr. som russisk ubåtkaptein. Flere frykter samme problem over vann med ulike vannscooter-regler mellom kommunene.

 • Frank Ertesvåg
 • Gøran Bohlin (foto)

Artikkelen er over to år gammel

– Det blir jo helt umulig å ferdes for vannscootere i farvannet her – med ulike lokale forskrifter mellom kommunene, sier ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne kommune i Agder til VG.

Hun mener regjeringen og Frp gjorde en tabbe som på selveste nasjonaldagen 17. mai gjorde det kjent at de overordnede nasjonale forskriften for vannscooterbruk ble fjernet.

Hilde vil vurdere et lokalt forbud mot vannscootere i kommunens farvann i en skjærgård med over 1200 øyer, holmer og skjær.

– Ja, det vil vi vurdere, men det er viktig for oss at nabokommunene, og spesielt Kristiansand som vi forholder oss til, initierer restriksjoner eller forbud, dersom vi skal innføre det, sier Søgne-ordføreren.

Få med deg: Vannskuterforbud i Oslo–Hoksrud: politisk mageplask

VG har snakket med ordførere og gruppeledere i 15 kommuner med kyststripe ved Oslofjorden eller i Agder. Mange ønsker et samordnet nytt regelverk med nabokommunene som også har kyststripe. Men samtidig innser flere at synet på vannscooterkjøring ofte er forskjellig fra kommune til kommune.

MANDAL-ORDFØRER: Alf Erik Andersen (Frp). Foto: Privat

Les også: Frykter ulykkessommer etter frislipp

I Søgnes nabokommuner Mandal og Kristiansand, ser ikke ordførerne Alf Erik Andersen (Frp) og Harald Furre (H) noe behov for egne regler som regulerer eller forbyr vannscootere.

– Folk bruker hodet

– Det er ikke noe behov for en lokal forskrift om dette. I Mandal er det en del ferdsel med vannscooter, men folk bruker hodet, i hvert fall stort sett, sier Andersen til VG.

Han er også skipper på den lokale Redningsskøyta, og sier det er lite bajaskjøring med de omstridte vannscooterne.

– Noen synes det er gøy å hoppe i bølgene. Men det er ikke noe utpreget syn at folk råkjører, sier Andersen.

Hans egen varaordfører Ingvild Thorsvik (V) i motsetning til Frp-ordføreren innstilt på lokale restriksjoner.

– Det beste hadde vært å beholde den nasjonale forskriften. Det nest beste er forbud eller begrensninger sammen med nabokommunene, sier Thorsvik.

Fritidsbåter verre?

Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand synes ikke det er behov for hverken forbud eller lokale forskrifter mot vannscooterbruk.

– Vi får se litt på hvordan dette utvikler seg. Jeg ferdes en del på sjøen, og mitt inntrykk er at scooterkjørerne stort sett oppfører seg ryddig og skikkelig. Jeg legger nok mer merke til råkjøring med fritidsbåter, sier Furre.

TØFFER RUNDT: Lillesand-ordfører Arne Thomassen synes ikke det er behov for noen eget lokal vannskuerforskrift. Fredag dunk-dunket han rolig rundt i sin egen tresnekke «Smålekker». Foto: Privat

I sørlandskommunen Lillesand er ordfører Arne Thomassen (H) veldig fornøyd med at regjeringen opphevet de spesielle, nasjonale vannscooter-reglene.

– Jeg tror ikke det blir noe problem. Etter å ha tøffet rundt i farvannet her i årevis, kan jeg ikke si at vannscooteraktiviteten har vært noe problem. Rent bortsett fra at vi har en sjøfuglbestand i enkeltområder som krever at både båter og vannscootere holder seg på avstand, sier Thomassen til VG.

Slapp vannscooter-avgift: Carl vant mot staten

I motsetning til kollega Hilde i Søgne mener Thomassen at det ikke trengs lokale forskrifter som regulerer vannscooter-bruken ut over de sentrale- og lokale felles reglene som gjelder for båtførere.

– Vi trenger lokale forskrifter for vannscootere, sier ordfører Astrid Hilde i Søgne.

– Vi har ansvar for fuglereservater, og det foregår åpenbart en del bajaskjøring med vannscooter også denne sommeren. Jeg har selv sett folk som bare kjører rundt og rundt, beskriver hun.

I Søgne er det en 50 meters sone rundt en rekke holmer og småøyer i skjærgården der båtførere må holde maks 5 knops fart (9,5 km/t).

Seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket bekrefter at det er mulig for kommunene å innføre lokalt forbud mot vannscootere med hjemmel i en ny paragraf 9 a i den nye forskriftsmalen over lokale ordensforskrifter i Havne- og farvannsloven.

– Ja, det kan kommunene gjøre ut fra en faglig vurdering av om et forbud er påkrevd fordi vannscooter representerer et problem for trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv, sier Buanes til VG.

Men de kan ikke «gjeninnføre» de tidligere nasjonale forskriftene om maks 5 knops fart i et 400 meters belte ut fra fastlandet–spesielt for vannscootere.

– Lokale fartsforskrifter må i så fall gjelde alle typer fartøyer, og de må godkjennes etter en vurdering av Kystverket, opplyser Buanes.

VANNSKUTER-KRITIKER: Une Aina Bastholm i MDG etterlyser vilje fra nabokommuner langs fjordene til å finne frem til felles forskrifter som gir en streng regulering av vannscooter-bruken. Foto: Frode Hansen VG

Her finner du oversikten over de lokale fartsforskriftene for fritidsbåter.

– Sabla moro

– Er det ikke OK at folk har det litt gøy på sjøen, Søgne-ordfører Astrid Hilde?

– Det er utvilsomt sabla moro. Men folk må lære å kontrollere seg selv. Dessuten er vannscooterbruk ingen nyttekjøring, svarer Søgne-ordføreren.

Hun tror det kan være flertall i kommunestyret for et lokalt forbud. Men at de vil orientere seg om hva nabokommunene går inn for.

Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, synes i likhet med ordføreren i Søgne at regjeringen har satt mange kommuner i en klemme ved å fjerne vannscooterforskriften.

– Det blir jo vanskelig mange steder både for brukere av fjordene og for politiet å forholde seg til dette i sommer allerede. Det er uansvarlig av regjeringen og Frp å oppheve regelverket rett før badesesongen som et valgkampstunt, sier Bastholm til VG.

– Er det egentlig noen miljømessig forskjell mellom en vannscooter og en hurtiggående rib-båt?

– Det er vannscooterens raske akselerasjon og muligheten til krappe svinger som skiller. Til og med en rib er mer forutsigbar for både dyre- og fugleliv og andre som befinner seg i farvannet. Men begge farkoster krever betydelig selvdisiplin for å ta hensyn, derfor var det regelverket vi hadde inntil nylig godt, sammenligner Bastholm.

Offer for tidligere lovverk: Dømt for å kjøre vannscooter

Hun anbefaler kommuner som er usikre om å i det minste om å innføre midlertidige fartsgrenser for vannscooterkjøring nær land allerede i sommer.

HOKSRUD I FRONT: Bård Hoksrud (Frp) kjørte fremst da Norges Vannscooterforbund med en armada av vannscootere kjørte fra Drøbak til Oslo i fjor sommer. Foto: Vegard M. Aas NTB scanpix

Hittil er Oslo, Nesodden og Tjøme blant kommunene som er kommet lengst i arbeidet med å innføre egne vannscooter-forskrifter og forbud.

I Vestfold-kommunen Tjøme mener ordfører Bente K. Bjerke (Ap) at et forbud i praksis er innført allerede.

14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg–med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud.

– Dette forbudet har i praksis vært gjeldende siden 23. juni, og er registrert i Lovdata, sier ordfører Bjerke til VG.

Historisk: ESA: Ulovlig vannscooter-forbud i Norge

For Oslo og Nesoddens vedkommende, ønsker begge kommuner et felles regelverk med nabokommuner som Asker, Bærum, Frogn og Vestby. Men denne samordningen er ennå ikke i mål, ifølge Nina Sandberg (Ap) som er ordfører i Nesodden kommune.

– Vårt utkast til lokale regler ble behandlet av plan- og teknikkutvalget rett før sommerferien. Dette sendes til nabokommunene og ut på høring så snart vi får kunngjøringen inn i lokalavisen, skriver Sandberg i en sms til VG.

Politiet: Ønsker felles regler i nabokommuner

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt ber om at kommuner med kyststripe samordner seg om vannscooter-forskrifter.

– Vi har et sterkt ønske om samme regelverk i de forskjellige kommunene. Hvis de skal lage lokale forskrifter, vil vi gjerne bli tatt med i prosessen, sier politimesteren til VG.

POLITIMESTER: Kirsten Marie Lindeberg i Agder politidistrikt. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

– Hvis nabokommuner opererer med ulike forskrifter, hvordan blir det da å håndheve disse på sjøen?

– Det vil være utfordrende for oss å håndtere dette fra kommune til kommune, svarer Lindeberg.

– Hvordan er det for politiets sjøtjeneste å orientere seg om kommunegrenser til sjøs?

– De er godt kjent og vet hvilken kommune de til enhver tid befinner seg i. Men det vil også være krevende for vannscooterbrukerne å forholde seg til forskjellige regelverk. Førerne av vannscootere plikter jo å holde seg orientert om hvilke regler som til enhver tid gjelder der de er, minner politimesteren om.

Frp-Hoksrud: Ikke noe frislipp

Vannscooter-forkjemper og stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) fra kystkommunen Bamble i Telemark, sier han ser utfordringen med at nabokommuner kan vedta forskjellige regler.

Han var samtidig en av forkjemperne i regjeringssystemet og Frp for å oppheve den nasjonale forskriften.

– Aller helst ser jeg at kommunene følger regjeringens regelverk og dropper lokale varianter. For beslutningen fra regjeringen fra mai, er heller ikke noe frislipp av vannscooterkjøring, sier Hoksrud til VG.

Han minner om at vannscooterførere uansett må forholde seg til de samme reglene som båtførere.

– Politiet ønsker felles forskrifter nabokommuner, Hoksrud?

– Jeg ser at det kan bli vanskeligere for politiet med håndheving av ulike regler i nabokommuner. Derfor er det viktig at kommunene forsøker å samarbeide, sier Hoksrud.

Han rister på hodet av at MDG-Bastholm kaller oppmykingen av regelverket et valgkampstunt fra Frp.

– Jeg er ikke sikker på at dette er en god valgkampsak for Frp. Det burde dessuten være kjent for MDG at Frp og regjeringen har jobbet lenge for å fjerne det som var et tilnærmet totalforbud, sier Hoksrud.

Mer om

 1. Fritidsbåt
 2. Fremskrittspartiet (Frp)
 3. Politikk
 4. Solberg-regjeringen
 5. Bård Hoksrud
 6. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 7. Kristiansandspolitikken

Flere artikler

 1. Pluss content

  Vannskuter-virvar

 2. Frykter ulykkessommer etter vannscooter-frislipp

 3. Etter dødsulykke i Danmark: Innfører førerkort for vannscooter

 4. Vannskuter-forbud i Oslo - Hoksrud: Politisk mageplask

 5. Hoksrud skeptisk til førerkort for vannscooter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder