DUO PÅ HELL: LO-leder Gerd Kristiansen likte det hun hørte da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte LO-kongressen onsdag ettermiddag. Torsdag går hun av. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Slik skal Støre stanse EØS-opprøret

YOUNGSTORGET (VG) Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil ikke røre EØS-avtalen, men lover LO-kongressen flere forbedringer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Kampen for et trygt arbeidsliv for alle, innenfor rammene av EØS-avtalen, vinnes aldri en gang for alle. Vi må videre. Videre i Norge, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til LO-kongressen.

Det har vært knyttet stor spenning til om LO-kongressen vil vedta en reforhandling av EØS-avtalen. Det vil være uavklart frem til voteringen fredag, men debatten hittil taler ikke for det.

Støre gjorde det klinkende klart at det ikke er aktuelt for ham å si opp EØS-avtalen. Men han kom med et konkret løfte til LO-delegatene for å dempe EØS-misnøyen på kongressen:

Arbeiderpartiet vil ta arbeidsrettighetene inn i mennskerettsloven.

Vil ikke røre EØS

Ved å ta arbeidstakerrettigheter inn i menneskerettsloven vil dette gå foran annen norsk lovgivning. På denne måten vil Ap å styrke arbeidstakerrettighetene i Norge, uten å røre EØS-avtalen.

Fikk du med deg: Støre vil dele celle med den nye LO-lederen

– Vi vil gi viktige arbeidstakerrettigheter forrang, dersom de for eksempel kommer i konflikt med økonomiske hensyn. Konkret betyr det at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven fra 1999, forklarer Støre.

NTB skriver at til grunn for forslaget ligger frykten for at EØS-regler kan trumfe ILO-konvensjonene. Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene, vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.

Åpner for tysk modell

Agenda-sjef Marte Gerhardsen sier til VG at hun mener det er mulig å forby bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen i Norge, innenfor EØS-avtalen, og viser til Tyskland som et eksempel.

På spørsmål fra VG åpner Støre for å se på samme mulighet i Norge:

– Det viser at det er et handlingsrom når det gjøres i et sentralt land i EU. Nå sier jeg som Gerd Kristiansen ofte gjør; vi skal ha vikarbyråer i Norge som sikrer at det er vikarer når man trenger vikarer. Men vi skal ikke ha en bemanningsbransje som utraderer helt vanlig praksis. Jeg vil ikke ta stilling til om vi skal ta i bruk det virkemiddelet overfor byggbransjen, men den bransjen er den mest utsatte og det er deler av de kontraktene vi nå ser det opereres med, 0-prosentkontrakter blant annet, som jeg mener tilhører kategorien løsarbeidere. De kan vi forby, sier Støre.

Svarte EØS-kritikerne

Støre brukte talen sin på LO-kongressen til å gå i rette med flere av påstandene fra EØS-motstandere om at EØS-avtalen ikke gj ør det ikke mulig å bekjempe sosial dumping og at avtalen svekker arbeidstakernes rettigheter.

Ny måling: Fire av ti vil vrake EØS-avtalen

– Jeg hører jeg noen mene at avtalen ikke gir oss noe politisk armslag overhodet. Det er jeg dypt uenig, sier Støre.

Han peker på Storbritannia som et eksempel: Støre mener problemene med arbeidsinnvandringen her ikke skyldes arbeidsinnvandring i seg selv, men høyrepolitikken.

Nye LO-sjefen: Sier nei til EU og ja til EØS

– Det er høyrepolitikken som har knust fagbevegelsen, privatisert, som har svekket arbeidsfolks rettigheter, som har latt markedet rå, sier Støre.

Grunnen til at Norge ikke har havnet i samme situasjon, er fordi Ap, SV og Sp kjempet igjennom lov om allmenngjøring av tariffavtaler, mener Ap-lederen.

– For kjære venner: Politikk nytter! EØS-avtalen gjør ikke norsk politikk overflødig. Tvert i mot, den gjør det enda viktigere hvem som styrer i Norge. Den gjør det enda viktigere med politikere som vil gjenvinne kontrollen i arbeidslivet, sier Støre fra talerstolen i LO.

Jonas rydder opp

Støre meddelte også LO-kongressen hva han vil gjøre for å bedre forholdene på norske arbeidsplasser.

Gavemilde: LO gir 10 mill. til Arbeiderpartiet

– Noe av det første jeg vil gjøre som statsminister er derfor å forby løsarbeiderkontraktene i bemanningsbransjen, sa han i talen.

Støre lovet også å stamme inn regelverket for bemanningsbransjen:

– Vi skal stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud. Ja, vi leverte for to uker siden 30 forslag på Stortinget, for et seriøst og organisert arbeidsliv –inspirert av samtalene vi har hatt med tillitsvalgte over hele landet, sa han og la til:

Fikk du med deg: LO-Gerd får beholde millionlønn i flere år

– Vi skal aldri hvile i kampen for trygghet i arbeid for alle i Norge. Aldri hvile. Det er vårt løfte til dere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder