STIKK-KONTROLLER: Ved Svinesund vil ikke alle reisende bli stoppet, men politiet utføres tilfeldige kontroller. Det innføres torsdag morgen økt kontroll ved alle ferjeoverganger. Foto: Fredrik Solstad , VG

Politidirektoratet om grensekontroll:  – Ha med pass

POLITIDIREKTORATET (VG) Fra torsdag morgen forsterkes grensekontrollen på ferger fra Europa og innfartsveiene fra Sverige.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Reisende må være forberedt personkontroll og fremvisning av identifikasjon på reiser til Norge, og den beste dokumentasjonen er pass. For nordiske borgere som skal ta ferjer til Norge, og ikke ha identifikasjonspapirer med seg, vil politiet utvise fleksibilitet. Men vi ber om at publikum har med seg pass og reisedokumentasjon, opplyser avdelingsdirektør for Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Regjeringen har innført økt grensekontroll og id-kontroll på grensene. Det vil blant annet si at man vil måtte vise identitetspapirer på fergene fra Tyskland, Danmark og Sverige og på innfartsårer på svenskegrensa. Den økte kontrollen vil gjelde på ferjeanløp i Oslo, Vestfold, Agder, Rogaland og antageligvis Hordaland. Smedsrud opplyser at det i første omgang kun gjelder ferjer, men forteller at det er en utvidet patruljering ved grenseovergangene til Sverige. Disse kontrollene er stikkprøvebasert.

Bakgrunn: Bred støtte til økt grensekontroll

Alle reisende skal kontrolleres, men Smedsrud forteller at det vil være ulik intensivitet på personkontrollene.

– Alle plikter å ha med seg gyldige reisedokumenter, også asylsøkere, sier han.

Gjelder ferjeoverganger

Den økte grensekontrollen iverksettes klokken 08 torsdag morgen, og skal i første omgang vare i ti dager. Smedsrud vil ikke spekulere i om det vil utvides etter dette tidspunktet. Ferjeselskapene har plikt til å kontrollere når du går på ved avreise, mens Tollvesenet og politi vil utføre personkontrollene ved ankomst til Norge.

Onsdag klokken 12.30 har Politidirektoratet innkalt til pressekonferanse, hvor de informerer om hvordan dette vil fungere i praksis.

– Dette tiltaket gjelder på ferjer, vi innfører ikke grensekontroll på overganger til Sverige. Men alle må påregne å kunne bli stanset for å sjekke gyldige reisedokumenter, sier Smedsrud.

Han poengterer at nordmenn ikke vil bli stående igjen på kaia om man ikke har med seg ID-dokumenter.

Tollvesenet bistår politiet

Tolletaten vil bistå politiet med kontroll av personer ved ferjeankomster og på landeveisgrensen. Dette kommer som et tillegg til den ordinære tollkontrollen.

– Tollregionene er nå varslet, og tolldirektøren har forsikret meg om at Tolletaten er klar til å iverksette tiltakene når de trer i kraft, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

– Hvem vil man hindre inn i landet?

– Dette er et signal til asylsøkere. Dette tiltaket ble iverksatt som en følge av at Sverige skjerpet grensekontrollene. Asylreglene er de samme. Asylsøkere vil få sine søknader behandles her, men de må vurdere om de finner det hensiktsmessig å komme hit for å søke asyl, sier Smedsrud.

– Så det er for å skremme dem vekk?

– Jeg vil ikke bruke de ordene. Dersom man ikke har med seg gyldig ID-dokumenter og ikke påberoper seg asylbehov, vil man ikke komme videre. Påberoper man seg at man skal søke asyl i Norge, har vi plikt til å ta dem imot og behandle søknaden. Da treffes det et raskt vedtak, men du kommer inn, sier han.

Kan ta lengre tid

Smedsrud sier at det vil kunne ta lengre tid å passere grenseovergangene.

– Reisende må være forberedt på at det vil ta noe lengre tid å passere grenseovergangene enn det har gjort. For dem som ikke har med seg identifikasjon, vil det kunne ta enda lengre tid, sier Smedsrud.

Han ønsker ikke å spekulere i om den økte grensekontrollen vil kunne gå ut over andre politioppgaver. Smedsrud opplyser at det er tilført midler til politiet i forbindelse med flyktningkrisen, og at det er disse midlene som vil brukes for å utføre den økte grensekontrollen.

– Det har ikke blitt diskutert konkret ressursbruk i forhold til dette. Det er tenkt at dette skal dekkes mest mulig innenfor ordinær arbeidstid og ressurser. Om det blir nødvendig med flere midler, må vi vurdere fortløpende. Skulle dette bli utvidet, må vi komme tilbake til dette. Dette er foreløpig midlertidig og krever ikke de store ressursene, sier han.

Ikke ekstra ressurser

Leder i Norsk Tollerforbund, Fredrik Støtvig, reagerte først på at det kun var fergene som skal kontrolleres i første omgang.

– Erfaringsmessig vet vi at det kommer mange asylsøkere med busser fra Sverige. Jeg tør ikke å uttale meg om hvor mange som kommer med ferge, for det har jeg ingen statistikk på her og nå. Men jeg reagerte litt på at de begrenser det til fergene forteller han til VG.

Tolletaten får ikke ekstra ressurser til å utføre grensekontroller i første omgang.

– Vi må benytte de ressursene vi har, men det skal vi klare. Spørsmålet blir om dette vil vare i lang tid fremover, da må vi enten få flere ressurser, eller så må vi nok nedprioritere andre arbeidsoppgaver.

Støtvig legger til at dette er et oppdrag Tolletaten tar med åpne armer.

– Vi har ressursene og vi har tilstedeværelsen, så her ønsker vi absolutt å hjelpe til, avslutter han.

– Helt uholdbar situasjon

Sverige innførte grensekontroller allerede 12. november, på grunn av flyktningsituasjonen. På et hastemøte 20. november ble EU-landene enige om å innføre skjerpet grensekontroll ved yttergrensene umiddelbart.

– Vi har en situasjon nå som er helt uholdbar. Jeg vil nesten trekke det så langt som å si at vi nesten ikke har kontroll over hvem som har kommet inn i Schengen-området nå, sa justisminister Anders Anundsen til NTB på vei inn til EU-møtet også Norge var invitert til.

INGEN KONTROLL: Justisminister Anders Anundsen mener det er så ille som at vi nesten ikke har kontroll over hvem som har kommet inn gjennom grensene. Foto: Robert S. Eik , VG

En meningsmåling VG fikk utført dagen før, viste at både Høyres og Frps velgere er for at man skal innføre midlertidige grensekontroller mot Sverige over Danmark.

Da statsminister Erna Solberg ble konfrontert med tallene, sa hun det var bra at mange land har valgt å innføre grensekontroll.

– Det er en feiloppfatning der ute at om vi innfører grensekontroll, så vil ikke folk få komme inn. Vår Schengen-grense ved Storskog har full grensekontroll, likevel kommer det mange asylsøkere. Folk tror at hvis det blir inført grensekontroll, så kommer det ikke asylsøkere. Det er ikke riktig, sa statsministeren til VG.

Justisminister Anundsen opplyser til NTB at han er beredt på å iverksette passkontroll også på tog og busser om det skulle bli nødvendig.

– Foreløpig ligger ikke det inne i kontrollregimet vi nå legger opp til, men vi er klare for å iverksette dette om det blir nørdvendig, sier han til NTB.

Les også: Erna Solberg varsler innstramminger i tilbudet til asylsøkere

Politidirektoratet kalte onsdag inn de store ferjeselskapene og Rederiforbundet til et hastemøte, opplyser NTB. Der skulle iverksettelsen av den økte kontrollen ved grensene avklares.

– Vi vet ennå ikke helt hva dette innebærer for oss, uttalte pressetalsmann for Color Line, Helge Otto Mathisen, til NTB i forkant av møtet.

Ferjeselskapet har allerede rådet sine passasjerer om å ha med gyldig pass på reiser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder