• Avlyser skriftlig eksamen

    Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselever. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.

    Publisert 08. februar, kl. 12:03

  • – Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby.

  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål, skal gjennomføre eksamen som normalt. – Vi prioriterer denne gruppen fordi det er unge mennesker som ikke kommer seg videre uten vitnemål, sier Melby.