HJERTEOPERASJON: En pasient får utført hjerteoperasjon på Rikshospitalet tidligere denne uken. Foto: Jørgen Braastad/VG
HJERTEOPERASJON: En pasient får utført hjerteoperasjon på Rikshospitalet tidligere denne uken. Foto: Jørgen Braastad/VG

- Større krav til kvalitetssikring i pizzaproduksjon enn pasientbehandling

INNENRIKS

(VG Nett) Helsevesenet har en ovenfra og ned-holdning til pasienter og pårørende, mener leder for Stortingets helse- og omsorgskomité.

  • Masha Dundic
  • Monica Bring Estensen
Publisert: Oppdatert: 07.10.11 20:27

- Setter du deg på et fly stoler du på at dersom piloten svikter så slår andre systemer inn. Det samme skal skje når en lege svikter. Slik er det ikke i helsevesenet i dag, sier Bent Høie (H), leder for Stortingets helse- og omsorgskomité.

Han mener det må lyttes til pasienten når de er redd for at det gjøres feil.

- Istedenfor har helsevesenet en ovenfra og ned-holdning til pasienter og pårørende, sier Høie.

4500 døde av sykehusskader

I fjor døde 4500 mennesker av sykehusskader, halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått. De foreløpige tallene viser at totalt 100.000 pasienter, av totalt 866.000 innleggelser, ble skadet på norske sykehus i 2010.

- I dag er pasientsikkerhet overlatt til den enkelte lege som møter pasienten, forteller stortingsrepresentanten.

DISSE BLE ØDELAGT I HELSEVESENET: LES DE STERKE HISTORIENE HER

Ledelsens ansvar

Både Høie og helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Per Arne Olsen mener at det ansvaret må opp på ledelsens nivå ved hvert helseforetak.

- Det er i dag større krav til kvalitetssikring i pizzaproduksjon enn det er til pasientbehandling, sånn kan det ikke være, sier Høie.

Olsen mener også helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen burde vært mer tydelig mot lederne av landets helseforetak.

- Hun burde ha gitt klar beskjed om at det må være mer fokus i ledelsen på det med pasientsikkerhet og åpenhet rundt uønskede hendelser. Ellers lærer man ikke av sine egne feil.

Bent Høie forteller at svært få pasientrelaterte saker tas opp på styremøter. De fleste sakene som behandles på styremøter handler om økonomi og styring. Nå vil han ha en slutt på det.

- For å virkelig få ned tallene på pasientskader og dødsfall som er resultat av feil, er at ledelsen på sykehusene innrømmer feil, forteller om det, slik at de og andre kan lære av feilene, mener han.

LES OGSÅ: SYKEHUSTABBENE - IKKE TIL Å LEVE MED

Fremmer nytt forslag

Førstkommende tirsdag legger Høie frem forslag på Stortinget, med konkrete tiltak for å bedre norske pasienters sikkerhet i helsevesenet.

I tillegg til ansvar hos sykehusledelse, foreslås det å opprette en havarikommisjon. Det finnes idag en avdeling hos Helsetilsynet som skal fungere som en slags havarikommisjon. De skal rykke ut ved alvorlige hendelser på sykehus og dødsfall.

- Det er jo bare en kvasiløsning. Den avdelingen fungrer ikke i det hele tatt, den er jo ikke uavhengig. Det må opprettes en uavhengig helsefaglig kommisjon, som ikke er knyttet til Helsetilsynet, mener Per Arne Olsen.

Han mener også at når Helsetilsynet etterforsker en sak, skal pasient og pårørende få innsyn i saken og dokumentene.

Slik lovverket er i dag så er granskningen av en sak noe mellom Helsetilsynet og det involverte sykehuset og helsepersonell. Involverte pasienter og pårørende er ikke part i saken og har dermed hverken rett til innsyn i saken eller rett til å uttale seg.

Dette er også en del av Høyres forslag som skal legges frem for Stortinget.

- Høyre, FrP og Krf har stått sammen om mange av de forslagene, og dette mener vi er forslag som ikke trenger å koste så mye penger samtidig som det vil få ned antallet uønskede hendelser på sykehus, sier Per Arne Olsen.

Ønsker debatten velkommen

Robin Martin Kåss ( Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, ønsker debatten om pasientsikkerhet velkommen. Han mener det viktig å få fokus på kvaliteten ved Norske sykehus og få frem en debatt rundt innholdet i sykehusene.

- Vi vet det er et stort samfunnsproblem internasjonalt at det er så mye skader knyttet til pasient behandling. Mange av disse skadene kan forbygges da veldig mye går på enkle ting som hygiene, medisinlister, sjekklister før kirurgi og åpenhet når ting går galt.

Men når Høyre sammenligner helsetjenester med pizzaproduksjon, mener statssekretæren det tyder det på at de ikke har satt seg inn i hva som skjer på norske sykehus.

-Her blir det gjort mye flott arbeid fra de ansatte i helsevesenet, men vi vet at det går an å bli bedre siden mye behandling potensielt er skadelig. Det er derfor vi satt i gang verdens første kartlegging av pasientskader samtidig som sykehusene styrkes økonomisk.

Her kan du lese mer om