USIKKERT NØDNETT: Regjeringen har ikke satt av penger til å videreutvikle Nødnett, ut over minimums drift og vedlikehold. Høy risiko, slår konsulentselskapet Ernst Young fast. Foto: Ned Alley NTB scanpix

Frykter Nødnett-kollaps

Det er høy risiko for at Nødnett kollapser i løpet av
nettets forventede levetid. Nettet har kostet skattebetalerne mer enn fire milliarder kroner.

Artikkelen er over to år gammel

Regjeringen og Stortinget har ikke satt av penger til mer enn minimums drift og vedlikehold av nødtatenes lukkede samband, skriver konsulentselskapet Ernst & Young i en fersk rapport.

Ifølge rapporten har Nødnett ingen økonomisk buffer som kan dekke akutte behov dersom Nødnett blir rammet av uforutsette hendelser som sabotasje.

Ernst & Young har gjennomført en såkalt virksomhetsgjennomgang på oppdrag fra DSB, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

VG-avsløring: Maktspillet om nødsentralene

Stor risiko

I rapporten reises det sterk tvil om eieren vil kunne sikre at Nødnett opprettholdes på et «relevant og kurant teknisk og funksjonelt nivå».

VG på lederplass: Skandale i nødnettet

VG har fått innsyn i rapporten, hvor EY slår fast at det er risiko for at Nødnett ikke vil få penger til å reinvestere, og dermed opprettholde en forventet standard.

Det betyr at nødetatenes ønske om å kunne overføre bilder og video i realtid mellom nødetatene og inn til deres operasjonssentraler, er helt i det blå.

«Dagens bevilgning til Nødnett dekker gjenværende investeringer i den opprinnelige kostnadsrammen, men ikke vidrer forvaltning innen løpende drift», skriver EY i rapporten.

DSB overtok Nødnett fra det nedlagte Direktoratet for nødkommunikasjon tidligere i år.

Varslet justisministeren

I dag et Nødnett kun tilpasset til å overføre tale og tekst i et lukket digitalt samband.

DSB-sjef Cecilie Daae bekrefter rapportens innhold overfor VG, og sier at hun nå har varslet sin eier, justisminister Per Willy Amundsen (Frp), om rapportens innhold:

– Vi har bedt om et møte med Justisdepartementet for å diskutere situasjonen, sier Daae.

– Det er satt av penger til å dekke differansen mellom etatenes brukerbetaling og utgiftene til løpende drift av nettet. Men det dekker ikke kostnader til å videreutvikle nettet med nye tjenester. Der har både Justisdepartementet og vi som eier en stor utfordring, legger hun til.

Presset økonomi

Fra før er det kjent at DSBs eget budsjett er så presset at etaten som har ansvaret for sivil samfunnssikkerhet innenfor brann og en rekke andre områder, har satt i gang nedbemanning tilsvarende 30 årsverk.

«Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre», sa DSB-sjefen til VG i mai.

Les mer her: DSB-sjefen varsler kutt i sivil beredskap

Tre uker senere fikk hun en forsterkning av budsjettet på fem millioner kroner i regjeringspartienes budsjettavtale med Venstre og KrF, men DSB har ikke budsjettrammer som kan dekke videreutvikling av Nødnett.

Nødnett er nå en egen avdeling i DSB, etter at den landsdekkende milliard-utbyggingen av nettet er ferdig.

Mister nøkkelpersoner

EY-rapporten omtaler også mulig risiko når at nøkkelpersonell nå forsvinner ut av organisasjonen, noe som gjør administrasjonen ytterligere sårbar.

Daae sier til VG at DSB også må starte arbeidet med hva slags nødnett Norge skal ha når kontrakten med Motorola om å holde i gang dagens nett, løper ut i 2026.

– Så langt har ingen andre land valgt å legge nødetatenes interne kommunikasjon i kommersielle nettverk eid av teleoperatørene, men noen jobber i den retningen. Norge har gjort som flere andre land og bygget opp et eget lukket og avlyttingssikkert nett, sier DSB-sjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder