HAR VURDERT: Terje Tørrisen (f.h) og Agnar Aspaas har vurdert Anders Behring Breiviks tilregnelighet. FOTO: NTB SCANPIX

Ny Breivik-rapport vil trolig telle mest

Den nye rapporten om Anders Behring Breiviks psyke vil være grundigere og dermed telle mer enn den første, mener fagfolk og aktører i terrorsaken.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Tirsdag kommer sakkyndigrapport nummer to i terrorsaken. Det er knyttet stor spenning til om den vil konkludere motsatt av den forrige - at Anders Behring Breivik (33) var tilregnelig da han utførte terrorangrepene og dermed kan straffes.

Flere mener at hvis de to rapportene står mot hverandre, så er det den siste rapporten som må tillegges størst vekt av dommerne.

- Den nye rapporten må veie mye tyngre enn den forrige, for den er mye grundigere gjennomført. De har blant annet gjennomført en døgnobservasjon av Breivik i tre uker, noe som gir et helt annet innblikk i hans psyke over tid, sier Mette Yvonne Larsen, en av de koordinerende bistandsadvokatene i saken, til NTB.

Stiller sterkere

I januar krevde Larsen, sammen med flere andre bistandsadvokater, å få oppnevnt nye sakkyndige i saken. Den opprinnelige erklæringen fra psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby ble møtt med massiv kritikk fra flere hold for metodebruk og utforming.

De to konkluderte med at Breivik var paranoid schizofren og hadde vært psykotisk i flere år. Oslo tingrett valgte til slutt å oppnevne psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som nye sakkyndige i saken.

Larsen får støtte av fagfolk.

- Det er dommerne som bestemmer, men vanlig sunn fornuft tilsier at en rapport med døgnobservasjon stiller sterkere enn en uten, sier psykiater og seniorforsker Pål Hartvig ved
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahl ved samme senter mener også det blir vanskelig å se bort fra døgnobservasjonen.

- Når man er i tvil, sier det seg selv at resultater fra en døgnobservasjon vil veie tungt metodisk sett. Samtidig er det vel så viktig at konklusjonene er godt begrunnet, slik at de som leser rapporten skjønner hva som står der. Bruk av standardiserte vitenskapelige tester som et supplement til observasjon og samtaler vil ytterligere styrke en rapport, sier Grøndahl.

Kamp i retten

I jussmiljøet er man derimot ikke enige i at den siste rapporten vil tillegges størst vekt. Da kravet om ny sakkyndigrapport kom opp, brukte statsadvokatene i saken og riksadvokat Tor-Axel Busch som motargument at den ikke ville få betydning så lenge den første rapporten hadde skapt «rimelig tvil» om at Breivik var utilregnelig.

Dette ble imidlertid avvist av de to dommerne i saken da de oppnevnte Terje Tørrisen og Agnar Aspaas.

- Det avgjørende er hva bevisføringen får fram under rettssaken. Det gir ikke mening å si i forkant at den ene rapporten veier tyngre enn den andre, mener tingrettsdommer Rune Lium i dommernes mediegruppe.

- Man kan jo også argumentere den andre veien, ved å si at de første sakkyndige var mindre forutinntatt og hadde et mer åpent sinn, påpeker han.

Advokat Harald Stabell støtter dette synet.

- Vi vet jo foreløpig ikke om den nye rapporten er metodisk mer grundig. Jeg tror rapportene kommer til å vektes ganske likt fra rettens siden, men det er vanskelig for jurister å mene noe ordentlig om dette, det kan bare det psykiatriske fagmiljøet selv, sier Stabell.

- Blir det to ulike konklusjoner, blir det en liten kamp mellom dem i retten. Jeg tror retten da vil tenke at siden man har to sakkyndigrapporter som spriker, så vil den øvrige bevisførselen avgjøre, sier Stabell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder