DRAMATISK DAG: Den unge kvinnen nektet å forklare seg for tingretten i januar. Utenfor tinghuset i Elverum måtte politiførstebetjent John Chr. Møller overtale henne til å gå inn i rettssalen. Foto: Roger Neumann

Alvdal-offer med nye opplysninger i politiavhør

Ankesaken starter i Hamar mandag

(VG Nett) Politiet har sikret et nytt avhør av et av ofrene i Alvdal-saken. Overgrepsofferet skal ha kommet med nye og viktige opplysninger.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Opplysningene den unge kvinnen har kommet med, skal etter det VG Nett kjenner til styrke saken til påtalemyndigheten mot flere av de tiltalte når ankebehandlingen i Alvdal-saken starter i Eidsivating lagmannsrett i Hamar mandag.

- Jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i avhøret. Det vil komme frem i lagmannsretten. Det var noen praktiske problemer da hun skulle forklare seg sist. Vi har et ønske og håp om at det ikke skjer igjen, sier statsadvokat Iris Storås til VG Nett.

KONTAKT VG NETT OM OVERGREPSSAKER HER.

Dramatisk dag

Det ble en svært dramatisk dag i retten da den unge kvinnen skulle forklare seg under hovedforhandlingen i Nord-Østerdal tingrett i januar.

ALLE DØMT: De fem tiltalte ble alle dømt under hovedforhandlingen i Nord-Østerdal tingrett. Kun nabomannen (nå 64) har godtatt dommen. De fire andre har anket til lagmannsretten. Grafikk: Tom Byermoen

Da jenta skulle geleides inn i rettssalen etter en pause, satt moren (46) og ventet ved trappen. Det oppsto øyekontakt. Jenta ropte «mamma» før hun kastet seg rundt morens hals.

Da rettsmøtet ble satt i gang igjen meddelte bistandsadvokat, Anne Kristine Bohinen, at offeret trakk sin forklaring.

Dramatikken i tingretten varte i over fire timer. Til slutt endte det med at rettssalen ble tømt for at offeret skulle forklare seg. Motvillig besvarte hun enkelte av forsvarernes spørsmål, men forklaringen hennes var å regne som nesten ubrukelig for retten.

Det er igjen knyttet stor spenning til om den unge kvinnen ønsker å forklare seg for retten, noe hun etter planen skal gjøre fredag.

- Derfor var det viktig å få på plass et nytt avhør før ankebehandlingen, sier bistandsadvokat Bohinen til VG Nett.

VG Nett kjenner også til at et av de andre ofrene skal ha kommet med nye opplysninger i saken som trolig vil bli et tema i lagmannsretten.

Reduserer krav

Bistandsadvokat Inger Johanne Reierstad Hansen, som representerer de to barna til den hovedtiltalte kvinnen (46), varsler at hun kommer til å redusere oppreisningskravene noe.

I tingretten la hun frem et oppreisningskrav på en million fra hvert av barna mot Alvdal-moren og hennes tidligere samboer - den hovedtiltalte stefaren (64).

- Kravet reduseres til 600.000 fra hvert av barna mot begge de hovedtiltalte. Beløpet er fortsatt høyt, og jeg ønsker å markere at oppreisningsnivået i overgrepssaker som dette må bli høyere, sier Reierstad Hansen til VG Nett.

BISTANDSADVOKAT: Inger Johanne Reierstad Hansen. Foto: Scanpix

En av grunnene til at kravene senkes, skyldes at man ikke har fått på plass en rapport om skadene barna er påført som følge av massive seksuelle overgrep. Rapporten som ble gjort klar til tingretten, ble underkjent bare dager før saken startet.

- Det er mulig det kommer en delrapport i løpet av ankebehandlingen, sier Reierstad Hansen.

- Ikke hovedmann

Det er satt av fire uker til ankebehandlingen som starter i Eidsivating lagmannsrett. Fire personer er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sine egne og andres barn.

De to hovedtiltalte, Alvdal-moren og stefaren, ble dømt til elleve og tolv års forvaring i Nord-Østerdal tingrett. I tingretten slo de sakkyndige fast at begge var pedofile.

- Jeg ønsker å få frem at min klient ikke er noen hovedmann i denne saken. Forklaringene til barna går på at overgrepene startet før han kom inn i bildet, sier stefarens forsvarer, Sverre Næss, til VG Nett.

Alvdal-morens forsvarer, Steffen Brandstad, kommer til å angripe den delen av tiltalen som går på flere av overgrepene mot nabobarna ble gjennomført mens naboekteparet (46) stengte døren og holdt igjen barna med makt da de forsøkte å rømme.

- Vi kommer til å underbygge at det ikke har vært noe særlig kontakt mellom min klient og hennes tidligere samboer og naboekteparet, sier Brandstad til VG Nett.

I tingretten ble naboekteparet dømt til fire års fengsel.

En nabomann (64) ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder. 64-åringen var den eneste som vedtok dommen fra tingretten. Han møter som vitne i ankesaken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder