TILTALT: Anders Behring Breivik (33) tiltales etter terrorbestemmelsen i straffeloven. Beskrivelsen av hans handlinger 22. juli strekker seg over cirka 18 sider. Foto: Helge Mikalsen/VG

18 sider lang terrortiltale mot Breivik

(VG Nett) Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i ettermiddag gitt ordre om å utferdige tiltale mot Anders Behring Breivik (32).

 • Jarle Grivi Brenna
 • Gordon Andersen
 • Marianne Vikås
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Dennis Ravndal
 • Mads A. Andersen
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Breivik blir tiltalt etter terrorbestemmelsen § 147a i straffeloven. Ingen er tidligere dømt for massedrap etter denne bestemmelsen i Norge.

Alle de 77 menneskene som Breivik drepte er i tiltalen listet opp i samme rekkefølge som de mistet livet. Tiltalen starter med bomben i Regjeringskvartalet. Det beskrives hvor ofrene befant seg og hva slags skader de ble påført.

Alle som ble skutt på Utøya og fikk alvorlige skader som følge av terrorbomben, er også navngitt, men det store flertall av de som kom uskadd fra terrorangrepet er ikke en del av tiltalen.

I en pressemelding som Riksadvokaten sendte ut fredag ettermiddag forklares avveiningene som er gjort slik:

«En tiltalebeslutning som f.eks. navngir alle som var til stede i de aktuelle departementskontorer, på gateplan og på Utøya ville ha gjort den uegnet som styringsverktøy for domstolen og påtalemyndigheten, og ikke gitt tilstrekkelig klarhet i hva som er sakens ramme», skriver Busch.

De faktiske beskrivelsene i tiltalen strekker seg over omkring 18 sider.

«...opplistingen av navngitte personer er supplert med mer generelle angivelser av persongrupper som ble berørt av handlingene», skriver Riksadvokaten.

I tiltalen tar påtalemyndigheten utgangspunkt i dom på overføring tvunget psykisk helsevern, men de åpner også for at påtalemyndighetens oppfatning kan endre seg underveis.

Riksadvokaten skriver følgende om straffereaksjonen:

«Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til sarnfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent
psykisk helsevern, og vilkârene i straffeloven § 39 nr. 1 er oppfylt.»

Videre står det:

«Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Men det må fremgå av tiltalen at påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarer må forberede seg på.»

Et viktig moment i denne vurderingen vil være konklusjonen til de nye rettspsykiatriske sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, som har en pågående judisiell observasjon av Breivik i Ila fengsel.

Mer om

 1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Riksadvokaten åpner for å sette Breivik i fengsel

 2. Breivik kan dømmes til forvaring

 3. Breivik tilregnelig - dømt til forvaring

 4. Tiltalte ristet på hodet da han hørte aktors påstand

 5. Breivik påberoper seg nødrett

Fra andre aviser

 1. Tiltalen mot Breivik: 18 sider

  Bergens Tidende
 2. Tiltalen mot Breivik forkynnes onsdag

  Bergens Tidende
 3. Åpner for påstand om fengselsstraff

  Aftenposten
 4. Snur - offentliggjør hele tiltalen

  Aftenposten
 5. Tiltalen mot Behring Breivik klar fredag

  Aftenposten
 6. Åpner for å legge ned påstand om fengselsstraff

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder