KAN BLI DEN FØRSTE: Hvis den 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen i Alvdal-saken blir kjent skyldig fredag, kan hun bli den første kvinnen som dømmes til forvaringsstraff for seksuelle overgrep mot barn.Foto: Roger Neumann

Kan bli første kvinne som får forvaring for overgrep

Den 46 år gamle hovedtiltalte moren i Alvdal-saken kan fredag bli den første kvinnen i Norge som dømmes til forvaring for overgrep mot barn.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

I dag sitter det 75 forvaringsdømte i norske fengsler, bare to av dem er kvinner. Begge er dømt for drap, ifølge Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet.

Hvis den 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen i Alvdal-saken blir kjent skyldig fredag, kan hun bli den første kvinnen som dømmes til forvaringsstraff for seksuelle overgrep mot barn. Det bekrefter forsker Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (Krus).

- Bare syv kvinner er dømt til forvaring siden denne straffereaksjonen ble innført i 2002. Ingen av dem er domfelt for sedelighetsforbrytelser, sier hun til NTB.

Da den omfattende overgrepssaken startet i Nord-Østerdal tingrett for halvannen måned siden, erkjente kvinnen straffskyld for et seksuelt overgrep mot sin egen sønn. Senere vedgikk hun også at hun hadde et videoopptak av ekssamboeren som forgriper seg på hennes datter.

Les også: Anmelder nye overgrepssaker

Vil ha strenge straffer

Foto:

Klokken ti fredag begynner tingrettsdommer Tom Urdahl å lese opp dommen i en av de groveste overgrepssakene som er blitt ført for en norsk domstol. I løpet av rundt halvannen time vil han blant annet ha svart på om de to hovedtiltalte har gjort seg skyldige i gjentatte overgrep over flere år mot kvinnens to barn, samt barna til et naboektepar.

Aktor Iris Storås har lagt ned påstand om forvaring i 13 år for den hovedtiltalte kvinnen, med en minstetid på åtte år. Den hovedtiltalte mannen (64), som er kvinnens tidligere samboer, risikerer 14 års forvaring, med en minstetid på ni år dersom han blir funnet skyldig. Forvaring er imidlertid en tidsubestemt straff, som innebærer at domfelte må godtgjøre at det ikke lenger er fare for nye forbrytelser før han eller hun kan løslates. Det kan tidligst skje når minstetiden er utløpt.

Forvaring idømmes i tilfeller hvor det er begått særlig alvorlige forbrytelser - først og fremst vold og drap, samt seksualforbrytelser - hvor retten mener samfunnet trenger et ekstraordinært vern mot den domfelte. Gjentakelsesfaren veier svært tungt i dommernes vurderinger.

- Sprenger grenser

De øvrige tre tiltalte i saken risikerer også svært strenge straffer. Et naboektepar skal ha medvirket til overgrepene ved å tvinge sine barn til å begå seksuelle handlinger med de hovedtiltalte, og en mannlig nabo har sett og oppmuntret til overgrep, samt hatt sex med moren mens barna så på. Verken aktoratet eller forsvarerne klarte å finne grunnlag i rettspraksis for straffenivået Storås ba retten legge seg på.

- Denne saken sprenger alle grenser, og det må avspeile seg i straffenivået, argumenterte Storås i sin avslutningsprosedyre.

Hun la ned påstand om sju års fengsel for naboekteparet, mens den femte tiltalte (63) må straffes med tre års fengsel, mente aktor.

Ofrene i saken - de fire barna som i dag er i tenårene - har samlet krevd oppreisningserstatning på 8,9 millioner kroner. De største kravene blir rettet mot de to hovedtiltalte. (©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder