Retten om Krekar-uttalelser: Egnet til å skape alvorlig frykt

Vurderer å sette Krekar bak lås og slå

I RETTEN: Mullah Krekar sa ikke et ord da han møtte opp i Oslo tingrett mandag for å høre rettens dom. Foto: SCANPIX

Krekar dømt til fem år for terror- og drapstrusler

OSLO TINGRETT (VG Nett) Mullah Krekar er dømt til fem år i fengsel for drapstrusler mot blant annet Høyre-leder Erna Solberg.

  • Lars Akerhaug
  • Rune Thomas Ege
  • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, sa ikke et ord til pressen før rettssaken startet. Han ville heller ikke si noe annet til VG Nett enn at «norsk presse er faraoenes medier», med henvisning til de før-islamske herskerne som styrte Egypt i oldtiden.

Som ventet anket Krekar dommen.

- Det er klart at jeg anker saken, sa Krekar til dommeren da avsigelsen var forkynt.

Etter det VG Nett får opplyst vurderer Politiets Sikkerhetstjeneste nå å pågripe Krekar.

Meling sier til VG Nett at han er forberedt på flere runder i retten.

- Vi tar en instans av gangen, men saken har helt klart potensial til å gå til Høyesterett, sier Meling.

Krekar ble dømt til fengsel i fem år, slik aktor hadde lagt ned påstand om. Dommeren fant «ingen formildende omstendigheter».

I tillegg til de mye omtalte truslene mot Høyre-leder Erna Solberg, ble Krekar dømt for trusler mot tre kurdere.

Han ble imidlertid frikjent for erstatningskravet mot en av de tre kurderne. Han ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til den kurdiske forfatteren som skal ha «fornærmet» Koranen.

Mullah Krekar har hele tiden forsvart seg med at han bare forklarer islamsk lov og hva Koranen sier.

- Retten fornekter ikke sharia. Men i norsk rett har ikke Sharia noen plass, sa dommer Per Fleisje.

- Ingen kan håndheve sharia i Norge, sa dommeren.

Krekar reagerte tilsynelatende ikke da han forsto at han ble dømt for flesteparten av forholdene han var tiltalt for, blant annet oppfordringer til terror.

Både norsk presse, al-Jazeera og flere andre nyhetskanaler fra muslimske land er til stede i rettssalen.

Dommer Per Fleisje konkluderer i domsavsigelsen med at uttalelsene mot kurderne han skal ha drapstruet har likhetstrekk med «forsøk på drap».

- Sterke almenpreventive grunner taler for en streng vurdering. Etter rettens vurdering foreligger det ikke formildende omstendigheter, sa Fleisje.

En liknende dom er aldri tidligere avsagt i norsk rett. Retten viste til at myndighetene vil oppfatte truslene som kraftfulle.
- Retten finner det bevist at Krekars uttalelser er egnet til å skape alvorlig frykt, sa dommer Fleisje om Krekars uttalelser om en av de tre kurderne han er tiltalt for å ha drapstruet.

Dommeren konkluderte også med at truslene fra Krekar mot en av de andre kurderne fremstår som «særlig farlig» og at uttalelsene om alle kurderne han er tiltalt for å ha drapstruet er egne til å fremkalle alvorlig frykt. Han blir dermed dømt for drapstrusler mot disse tre.

Retten kom til samme konklusjon om truslene mot Erna Solberg, da han sa at hun ville bli drept om han ble sendt ut av Norge.
Han ble imidlertid frikjent for å ha kommet med nye truslene mot en av kurderne etter at han ble tiltalt. Han ble også frikjent for å ha kommet med uttalelser som kunne tolkes som oppfordring til terror i TV-programmet «The Wanted», som ble sendt i 2009.

Dømmes

Dommer Per Fleisje fortsatte deretter med å gå gjennom Krekars uttalelser om Høyre-leder Erna Solberg. Krekar uttalte at Solberg måtte betale «med sitt liv» om han ble sendt ut av Norge.

- Krekar kan nok tenkes å ha støtte i sharia, men retten tror ikke utsagnet var ment å forklare sharia. Retten finner at utsagnet var ment å skape frykt, sa dommeren.

Retten viste til at Krekar legger et betydelig press på sine 200-300 tilhengere i Norge om å ta hevn, hvis han blir sendt ut, med uttalelsene om at Solberg må betale prisen.

Retten konkluderte med at uttalelsene om Solberg var egnet til å skape alvorlig frykt. Dommeren fant også at han ikke «kunne se noen annen grunn» til at Krekar kom med disse uttalelsene, enn at han ville hindre en utsending til Irak.

Retten finner det bevist at Krekars hensikt var å urettmessig hindre vedtaket om utvisning fra Norge, men fant det ikke bevist at hensikten var å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Støtte i Koranen

Dommer Per Fleisje begynte domsavlesningen med å gå gjennom rettens vurdering av de angivelige truslene mot de tre kurderne. Krekar har forsvart seg med at han bare har forklart hva islamsk lov har å si om saken.

Dommeren la til grunn at Krekar finner støtte for sin uttalelse i Koranen og islamsk lov, men at andre vil være uenig med ham. Han fortsatte deretter å drøfte om uttalelsene fra Krekar bare var en slik tolkning, eller om de også måtte oppfattes som trusler.
Islamsk autoritet

Dommeren viste til at det vanligvis ikke vil være slik at uttalelsene vil være å regne som drapstrusler, men at det kommer an på hvordan truslene er formidlet av Krekar.

Domsavsigelsen viser til at Krekar har oppfordret til å spre hans fatwa-dødsdom til alle muslimske land og spre bilder av en av de angivelig drapstruede kurderne.

- Etter rettens vurderinger er det klart at Krekar har søkt oppmerksomhet slik at de som er truet, føler truslene, sa dommeren. Retten viste også til at Krekar er regnet som en muslimsk autoritet i det kurdiske miljøet og at han har «faglig tyngde». Dommeren viste også til Krekars bakgrunn som en fryktet islamistleder i Kurdistan.

- Det gir ham autoritet. Etter rettens vurdering er det ikke tvil om at Krekars status gir ham mulighet til å utgjøre en betydelig innflytelse, sa dommer Per Fleisje.

Hva er Krekar tiltalt for?Oppfordring til straffbare handlinger, i tillegg til trusler mot Høyre-leder Erna Solberg og to kurdere som tidligere har brent utdrag av Koranen. Krekar har blant annet sagt at Solberg «måtte betale prisen» hvis han ble sendt til Irak og drept der. De to kurderne fikk en fatwa, en islamsk erklæring, mot seg.

Hvor lang straff kan Krekar få?Statsadvokaten mener Krekar bør sitte fem år i fengsel. Statsadvokat Marit Bakkevig mener også at det er ekstra alvorlig at Krekar også under straffesaken forsøkte å piske opp stemningen mot dem han har truet.

Hva skjer hvis Krekar blir dømt?
Så fremt dommen blir rettskraftig, må han i fengsel i Norge.

Kan han ikke sendes ut av landet?Fordi man fortsatt mener det er en reell fare for at han vil bli dømt til døden dersom han blir sendt tilbake til Irak, så kan man ikke gjøre det. Norge utleverer ikke mennesker til dødsstraff.

Les også

Mer om

  1. Mulla Krekar

Flere artikler

  1. I dag kan han bli dømt til fengsel

  2. - Retten har sagt at vi har et slags blasfemiforbud

  3. Krekar skal ha kommet med nye trusler i helgen

  4. Forsvarer: Krekar har rett til å forsvare sin religion

  5. - Krekars brev må kontrolleres

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder