Karen Anna Nilsen var aktiv helt til det siste året hun levde. Her er hun på tur på Vestlandet. Foto: Privat

Pasientombud: Trenger mer kunnskap om døende pasienter

Rundturen Karen Anna Nilsen (90) ble sendt ut på helt på slutten av livet er helt uakseptabel, men dessverre ikke unik, mener pasientombud Anne-Lise Kristensen.

– Døende pasienter skrives ut på tross av at det er åpenbart at de har svært kort tid igjen, dette forteller også ansatte på sykehusene om. Det er uverdig for den døende, og også for de pårørende. Når i tillegg informasjonssvikten er total som i denne saken, er det helt uakseptabelt, sier pasientombudet i Oslo og Akershus.

Lørdag fortalte VG historien om 90 år gamle Karen Anna Nilsen. Hun ble flyttet mellom tre nivåer i helsevesenet på 26 timer - kun døgn før hun døde.

På et tidspunkt visste ikke datteren Berit Nilsen og hennes to brødre hvor deres dødssyke, gamle mor befant seg.

Etter morens død kontaktet Karen Annas tre barn pasientombudet.

– Mor får vi ikke tilbake. Hun var sliten og mett av dage. Men vi bør ivareta de eldre på en annen måte enn å sende dem rundt som pakkepost på slutten av livet, sier datteren Berit Nilsen til VG.

– Mistet fokus

Pasientombudet bistod i klageprosessen mot Ullern helsehus, Diakonhjemmet sykehus og Oslo kommunes akutte døgnenheten KAD.

Alle parter erkjenner i Pasientombudets oppfølging av Karen Anna Nilsens ikke var bra nok.

– Jeg vil også legge til at de mistet fokus på hensynet til de pårørende, sier pasientombud Kristensen.

Er eldreomsorg en viktig politisk sak for deg? Her kan du ta VGs valgomat.

Hun slår fast at sykehusene har mye makt i en utskrivningssituasjon og at kommunehelsetjenesten har varierende kunnskap om palliasjon, lindrende behandling av døende pasienter.

– Det er på sin plass å minne om sykehusets plikt til å forsikre seg om at pasienten skrives ut til et medisinsk forsvarlig tilbud, noe som ikke ble gjort i denne saken. Samhandlingsavtaler mellom sykehusene og kommunene skal sikre at overgangene forløper på en måte som er riktig for pasientene, sier Kristensen.

OMBUD: Pasientombud Anne-Lise Kristensen og Oddvar Thorbjørnsen Faltin som er teamleder helse- og omsorgstjenester, var involvert i klagesaken etter Karen Anna Nilsens død. Foto: Gisle Oddstad

Historier om utskriving på natten, av pasienter som sendes hjem i pysj, som settes av på gaten uten å forsikre seg om at noen er der til å ta imot, viser at respekten for avtalene og pasientene må styrkes, sier Kristensen.

Hun sier at det kan være vanskelig å avgjøre hvor lenge en døende pasient har igjen.

– Ute i kommunene som skal ta imot pasienten, er ikke tilbudet til denne pasientgruppen god nok. Ressursfordelingen er veldig skjev mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Presset på kommuneøkonomien er stort og bemanningen der disse pasientene skal tas i mot, varierer. Man må snakke om kommuneøkonomi i denne sammenheng. Det må politikerne utfordres på, sier hun.

Kristensen får støtte fra Odd Arvid Ryan, pasientombud i Troms:

– Det er et overordnet fokus på å redusere liggedøgn og tidligst mulig utskrivning fra sykehus. I et generelt perspektiv er dette god sykehuspolitikk. Men det grunn til spørre seg om fokuset har blitt for sterkt og at det overskygger legens rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger, både faglige og etiske, påpeker Ryan.

– Ved enhver utskrivning må ansvarlig lege ha tid og rom for å avklare om pasienten får forsvarlig behandling utenfor sykehuset og for etisk refleksjon om for eksempel verdighet og omsorg for døende pasienter.

les også

Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

– Kan for lite om døende

Kristensen mener kommunene må settes i bedre i stand til å ta ansvar for døende pasienter.

– Kunnskap om palliasjon, lindrende behandling av døende, må finnes i kommunen. Folk kommer til å fortsette og dø i kommunale institusjoner og da må helsetjenesten innrettes slik at de har et tilbud til dem.

Alle de tre institusjonene som var involvert, beklager det som skjedde i det dramatiske døgnet få dager før Karen Anna døde.

– Pasienter i livets siste fase skal ikke flyttes rundt i systemet. De skal få en verdig avslutning sammen med sine nærmeste pårørende i rolige omgivelser. Jeg beklager at det ikke skjedde med Karen Anna Nilsen, sier Lars Erik Hansen til VG, som var assisterende seksjonsoverlege på KAD Aker da Karen Anna ble lagt inn.

KAD-sjef: - Pasienter i livets siste fase, skal ikke flyttes rundt i systemet, sier Lars Erik Hansen som var assisterende seksjonsoverlege på KAD Aker. Foto: Odin Jæger

Heller ikke Diakonhjemmet sykehus forsvarer flyttingen:

– Kommunikasjonen mellom sykehjem og sykehus har ikke vært god nok. Det oppsto en misforståelse rundt hvilken behandling som kunne gis på helsehuset. Begge institusjoner mistet litt fokus på det primære, nemlig pasientens ønske om trygghet og stabilitet i siste fase i livet. Det beklager vi, sier avdelingssjef Arild Hagesveen ved sykehusets medisinske avdeling.

Ullern helsehus har systematisk forbedret rutinene for å hindre at noe lignende skal skje igjen, oppgir institusjonen til VG:

– Dette er en trist sak, og dette skulle aldri ha skjedd. Vi vil igjen sterkt beklage at våre rutiner for informasjon til pårørende sviktet her, sier daglig leder Elin Haug Nygård.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder