FORESLÅR ENDRING: Regjeringen sender to forslag ut på høring for å innføre fritt skolevalg i alle landets fylker. Foto: NTB scanpix

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker

Regjeringspartiene ønsker å skrote nærskoleprinsippet i videregående og sender torsdag to forslag ut på høring. – Hårreisende, mener SVs Inga Marte Thorkildsen.

– Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

Det er i dag opp til hvert enkelt fylke å bestemme om de ønsker fritt skolevalg for videregående skole eller ikke. Regjeringen ønsker å fjerne denne muligheten.

les også

Lærere i ny rapport: Presses til å ta inn de beste elevene

Alternativene Kunnskapsdepartementet nå sender på høring er følgende:

  • Fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Med reelt fritt skolevalg menes det at søkerne må kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram.
  • Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.

– Elevene skal ha rett til å velge selv

– Det grunnleggende er at det ikke er politikerne som skal velge, eller foreldrenes bostedsadresse som skal avgjøre, hvilken skole 16-åringene skal gå på. Det skal elevene ha rett til å velge selv, mener Sanner.

Han mener begge alternativene samtidig vil ivareta hensynet til en desentralisert skolestruktur.

– Med gjennomføringen av regionreformen vil flere fylker måtte ta stilling til inntakssystemet de har, sier Sanner.

Regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner er også svært positive til forslaget, som de mener vil føre til best mulig trivsel for elevene.

– Når vi møter elever er det mange som trekker frem at det å selv velge skole har vært redningen for dem. For eksempel kan de da flytte vekk fra en mobber eller et dårlig miljø med rus, sier Unge Høyre-leder, Daniel Skjevik-Aasberg.

VIL HA STØRRE VALGFRIHET: F.v. Ole Kristian Sandvik i Unge Venstre, Martine Tønnessen, leder i KrFU, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), Bjørn-Kristian Svendsrud (Fpu) og leder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg. Foto: Marthe Småkasin Lien

Ungdomspartiene trekker også frem at ordningen vil fungere som en gulrot til å prestere best mulig på skolen for å kunne komme inn på den skolen man ønsker.

– Men vil ikke denne ordningen kunne føre til prestisjeskoler?

– Det er politikernes ansvar å sørge for at det er gode skoler til alle, og at vi løfter kvaliteten i de skolene som blir hengende etter, og at vi har et likeverdig skoletilbud, svarer kunnskapsministeren.

– I Oslo har dette vært en av de store sakene. Det rødgrønne byrådet vurderer å gå over til loddtrekning eller at det er foreldrenes bostedsadresse som skal avgjøre. Vi mener det er mest rett at det er karakterene som avgjør, sier han.

Les også: Støre frykter snikprivatisering av skolen

– Overstyring av lokaldemokratiet

Skolebyråd for SV i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, stiller seg svært kritisk til det regjeringen foreslår.

– Dette er en hårreisende overstyring av lokaldemokratiet, sier hun.

KRITISK: Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) mener regjeringen overkjører lokaldemokratiet med sine nye forslag til skolevalg for videregående opplæring. Foto: Frode Hansen

Thorkildsen mener det må være opp til fylkene å bestemme løsningene, og at regjeringen med dette grepet fratar dem muligheten til å skape skolesystemer som fungerer lokalt.

For Oslos del mener hun at begge forslagene vil slå uheldig ut.

– Igjen beviser Høyre at de motsetter seg kunnskap. De vet godt at det for tiden sitter et ekspertutvalg og jobber fram helt ny kunnskap om ulike inntaksmodeller. Det er alvorlig at de ikke vil ta informerte valg, men i stedet vil tvinge den gammeldagse tenkningen sin ned over alle regioner og fylker.

Også SV-leder Audun Lysbakken stiller seg svært kritisk til forslagene, og kaller det «et alvorlig feilgrep».

– Det er bløff å kalle dette fritt skolevalg, det er et billig markedsføringstriks fra Høyre. Det er karakterbasert opptak de vil lovfeste, det innebærer nettopp at svært mange elever ikke kan velge, sier han til VG.

– Dette er en krigserklæring mot lokaldemokratiet.

– VIRKELIGHETSFJERNT: Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, mener Høyre med sine forslag utgjør en direkte trussel for distriktsfylkenes desentraliserte skolestruktur. Foto: Trond Solberg

– Betyr i realiteten et ufritt skolevalg

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, kaller forslaget for «et typisk virkelighetsfjernt Høyre-forslag».

– Hvis Høyre vil overstyre alle folkevalgte fra et kontor i Oslo kan de bare legge festtalene om lokaldemokrati i skuffen. Å tvinge alle fylker til samme ideologiske tvangstrøye er et typisk virkelighetsfjernt Høyre-forslag som viser hvor lite de forstår av Norge utenfor regjeringskvartalet.

Også han mener det bør være opp til hvert enkelt fylke å avgjøre hva som er best for dem.

– Å presse fylkene til såkalt fritt skolevalg basert på karakterer betyr i realiteten et ufritt skolevalg for de fleste. I distriktsfylkene utgjør dette en direkte trussel mot en desentralisert skolestruktur, og betyr at flere elever ikke får plass i sitt nærmiljø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder