UTVIDER ORDNING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kommer med nye regler for ledige og permitterte i dag. Foto: Trond Solberg

Røe Isaksen: - Forlenger dagpengetiden til sommeren

Regjeringen vedtok i statsråd i dag å forlenge perioden for hvor lenge ledige og permitterte kan få dagpenger. Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha mer.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over 107 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen overfor VG:

– Vi gir utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned, sier han.

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte, slik at de sikres inntekt ut juni, sier Røe Isaksen.

les også

Olav Thon: – Jeg håper denne galskapen snart tar slutt

Pluss content

Coronakrisen utløser altså at regjeringen utvider den ordninære tiden fra 26 uker som man kan gå permittert.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier statsråden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo blir dermed delvis bønnhørt. Han ba regjeringen doble perioden man kan gå permittert til ett år.

Røe-Isaksen åpner for forlengelse.

– Vi vil i tillegg fortløpende vurdere flere tiltak når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier Røe Isaksen.

Han fremholder at i underkant av 4500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni.

les også

Lege: Ikke nøl med å ringe 113 når det haster!

– Disse vil møte et arbeidsmarked med høy ledighet. I og med at denne gruppen i hovedsak har brukt opp sine dagpengerettigheter i en periode med langt lavere ledighet, er det rimelig å anta at de vil stille svakt på jobbmarkedet. Å midlertidig forlenge deres stønadsperiode, vil sikre dem inntekt i en periode der man i liten grad vil kunne forvente at Arbeids- og velferdsetaten har særlig kapasitet til å bistå med oppfølging.

I vår vil forlengelsen gjelde de som allerede er ledige og permittert, men de store gruppene som de siste ukene er permitter, vil trolig kunne nyte godt av utvidelsen, til høsten, hvis regjeringen ser at krisen tilsier det.

Krever 52 uker

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er en bra start.

– Det er veldig bra at permitteringsregelene forlenges, men det er ikke godt nok: De må utvides til 52 uker, fordi det er avgjørende å gi bedriftene forutsigbare rammevilkår, slik at de allerede nå vet.

Han sier regjeringen også må endre reglene for bedriftsintern opplæring.

– De gjelder i dag bare de som er delvis permittert. Det haster med å endre slik at også de som er fullt permittert, kan få opplæring i bedriften i permitteringsperioden.

– Midlertidig forskrift

Med nye regler forlenges dagpengeperioden for dem som var i ordningen før 1. mars 2020 midlertidig til og med 30. juni 2020. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

les også

Tøff tid for norske friidrettshåp – ikke krav på NAV-hjelp

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gis en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020.

Også arbeidsavklaringspenger

Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb, opplyser departementet.

les også

Lærdom av krisen

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 30. juni 2020.

Mer om

 1. Arbeids- og sosialdepartementet
 2. Torbjørn Røe Isaksen
 3. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Pluss content

  Coronarammet og på Nav? Dette må du gjøre nå

 2. Røe Isaksen: – Usikkerheten tærer på

 3. Pluss content

  Er du coronapermittert? 15 gode økonomiråd

 4. Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

 5. Rødt og Ap vil øke dagpengene for folk som får sparken

Fra andre aviser

 1. Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden ut oktober

  Aftenposten
 2. Hva kan du gjøre som permittert? Her får du oversikten.

  Bergens Tidende
 3. LO og NHO: Krever at arbeidsløse skal få studere

  Aftenposten
 4. Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger

  Bergens Tidende
 5. – Når får vi utbetalt dagpenger?

  Aftenposten
 6. Håndverkere, kunstnere og frilansere som har mistet inntektsgrunnlaget får dekket 80 prosent

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder