Vil vrake gigantprosjektet fergefri E39 for klimasatsing

Regjeringen bør heller bruke den enorme prislappen på klimateknologi, mener Venstre. De får støtte i opposisjonen.

Vestlandets prestisjeprosjekt for å bli kvitt fergeavhengigheten, «Fergefri E39» fra Kristiansand til Trondheim, blir for dyrt og kan bremse viktig klimateknologi. Det sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klimadepartementet.

Ifølge Hamar har forslaget bred støtte i partiet Venstre, med klimaminister Ola Elvestuen, om å heller bruke pengene på viktig utvikling av nullutslippsskip.

– Vi kan rydde opp i de forferdelig dårlige veiene, og samtidig gjøre Norge verdensledende innen grønn skipsfart, sier Hamar til VG.

Regjeringen vedtok i 2013 å bruke 150 milliarder kroner på å fri stamveien fra rutetabellene. Siden har prisrammen økt til 340 milliarder. Delprosjektet Rogfast ble nylig utsatt på ubestemt tid ifølge Aftenbladet, fordi prisen øker og prosjektene er usikre.

Samtidig har elektriske ferger blitt en av Norges suksesshistorier i klimakampen. Nye hydrogendrevne ferger er på vei, og snart vil hver tredje ferge være utslippsfrie, ifølge Hamar.

– Når vi legger så mye innsats i å bli verdensledende på nullutslipps ferger og hurtigbåter, må vi stille spørsmålet om ikke det er bedre å beholde den kaffepausen over fjorden, sier Hamar.

Se hvordan fergefri E39 kan se ut.

RAS: Da skredet gikk i Jølster i fjor, var heimbygding og statssekretær Atle Hamar (V) selv med på evakuering med båten sin. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

les også

Vegvesenet åpner for å skrote fergefri E39

SV: – Det er en «nobrainer»

Det er de største og dyreste prosjektene som må diskuteres først, sier Hamar, så kan det vurderes bro på de kortere og billigere fjordstrekningene. Det kan partiet få støtte for fra opposisjonen.

– Når man ser hva dette koster, og man ser den alternative satsingen man heller kan få i gang, mener jeg at vi bør snu. Det er aldri for sent å snu, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Partiet jobber med en overordnet plan for hvordan det norske samfunnet skal få til den grønne omstillingen, kalt «Green New Deal». Partiet vil samle den rødgrønne siden i politikken for en felles klimaløsning, før neste stortingsvalg.

Det var den rødgrønne regjeringen, med SV, som vedtok fergefri E39 i 2013. I dag mener partiet at gigantprosjektet er utdatert.

– Det kom i en tid der man ikke så det enorme potensialet for industrien i det samme området. Dette er en «nobrainer» – det er åpenbart hva som er riktig å gjøre i den situasjonen vi har nå, sier Fylkesnes.

Den utskjelte strekningen burde heller brukes som et laboratorium for å gjøre Norge verdensledende på nullutslipps havtransport, sier Fylkesnes.

– Det vil bety enormt mye. Hvis vi får nullutslipps skipstransport har vi kommet et stort stykke på vei til å innfri Parisavtalen og bygge ny industri.

NESTLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes (t.h.) er nestleder i SV. Partiet jobber med omfattende klimaplan, som skal samle rødgrønn side. Foto: Frode Hansen

les også

Listhaug ut mot egen regjering: Vil skrote deler av fergefri E39

Våtere og villere veier

Det er flere som tar til orde for å tenke nytt om de gamle planene:

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har slått alarm om fergefri-planene.

I september trakk Statens vegvesen i bremsen. Tunnelen under Boknafjorden har blitt utsatt flere ganger. Til Aftenposten sier økonomidirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen at de vil vurdere kostnaden ved hvert enkelt prosjekt på ny.

– Vi må stille oss friere. Vi kan ikke lenger låse oss til den fergefrie ambisjonen, sier Grimsrud til Aftenposten.

For ett år siden ble rapporten fra klimarisikoutvalget lagt fram. Den viste til at Norge vil få hyppigere ras og ekstremvær som følge av klimaendringene.

– Vi får våtere og villere vær, ras og ekstreme hendelser blir hyppigere. Vi trenger heller penger til rassikring og å bygge tunnel mellom fergene, og veier som er brede nok til at to biler kan passere, sier Hamar.

Han har tidligere sagt at Venstre heller vil ha gul midtstripe langs hele Vestlandet, enn fergefri E39.

JØLSTER: Raset i fjor sommer krevde et menneskeliv. Ekstremvær vil bli hyppigere og krever rassikring, sier Atle Hamar. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder