DØDE AV RABIES: Kvinnen i 20-årene, som ble innlagt på Førde sentralsjukehus med rabiessmitte, døde mandag kveld. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kvinne døde av rabies: – Familien er veldig berørt

– Det er en forferdelig tung sak og en belastning for familien, sier smittevernlege Jens Eikås i Fjell kommune til VG.

Familien, som bor i kommunen, ønsker å bli skånet for henvendelser fra pressen. Eikås er oppnevnt som familiens talsperson.

Den rabiessmittede kvinnen i 20-årene, som ble bitt av en hund i Asia for vel to måneder siden, døde mandag kveld som følge av den svært alvorlige virussykdommen.

– Hun var også i en alder hvor hun har et stort nettverk, og med mange tett på. Familien er veldig berørt av det, sier Eikås.

Det er derfor opprettet krisestab i Sotra-kommunen, vest for Bergen.

– Alle de pårørende bor her. Vi har etablert kriseteam da vi kjenner til at noen av de pårørende ønsker en slik kontakt, bekrefter rådmann Steinar Nesse til VG.

Kvinnen er fra et tettsted med få innbyggere, og rådmannen tror at alle her kjenner vedkommende.

– Det er jo en forferdelig sak, og det er første gang på 200 år at noen dør av rabies i Norge, sier Nesse.

Kvinnen var bosatt i Førde og døde på Førde sentralsjukehus med den nærmeste familien rundt seg.

Les også: Dette er rabies

– Sårbart

Først tirsdag ble kommunen informert om at kvinnen er fra Fjell.

– Det er veldig tungt og sårbart for familien, opplyser helsesjef Terje Handal i kommunen. Han forteller at det ble etablert et kriseteam allerede før kommunen ble kontaktet av Helse Førde.

– Vi hadde en anelse om at det var her, sier han.

– Hva består et slik kriseteam av?

– Folk innenfor psykiatri, kommunepsykolog, helsesøster og lege. Alt etter behov og de som er best kvalifiserte når det gjelder håndtering av krise, sier han.

Fjell-ordfører Marianne Sandahl Bjorøy sier til VG at kriseteamet har hatt kontakt med de pårørende.

– Dette er svært trist for de pårørende, som sikkert sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål, sier hun.

– Fjell kommune skal stille opp for dem, og gi dem den hjelpen de trenger så lenge de ønsker det.

Diffuse symptomer

Kommuneoverlege i Førde Øystein Furnes sier at kommunen ikke har hatt behandlingsansvar for pasienten under sykdomsforløpet, men at de hadde kontakt med henne helt i starten da hun begynte å få symptomer.

Han vil ikke kommentere hvilke symptomer det var snakk om i den aktuelle saken, men sier på et generelt grunnlag at sykdommen ofte gir diffuse symptomer i starten, som uro, angst og depresjon, før den etter hvert utvikler seg til å bli mer alvorlig.

Kvinnen ble innlagt på Førde sentralsykehus torsdag, men oppsøkte lege flere ganger før dette, ifølge Furnes. Hun var blant annet innlagt på akuttdøgnenheten i ett døgn, men ble utskrevet igjen.

– Det vi kan se her er at det har vært helt naturlig at det har vært kontakt med primærhelsetjenesten. Hadde man hatt mistanke om at det var en alvorlig sykdom, ville man selvfølgelig lagt henne inn på sykehus, noe hun ble etter hvert.

– Var det mistanke om noen andre sykdommer før hun ble innlagt?

– I alle tilfeller vil man vurdere ulike forklaringer på symptomer.

VG har spurt om kvinnen ble vaksinert før eller etter hendelsen, men Helse Førde sier de ikke kan svare på dette.

– Vi går ikke ut med noen opplysninger om noe som helst i forløpet, sier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde.

KOMMUNEOVERLEGE I FØRDE: Øystein Furnes. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Føler seg godt ivaretatt

Mellom 25 og 30 ansatte ved Førde sentralsykehus er vaksinert mot rabies. Det er også et knippe helsearbeidere i Førde kommune etter kontakt med den smittede kvinnen.

– Får disse noen form for videre oppfølging?

– Det ser ikke ut som at det har vært behov for det. Vi har hatt tett kontakt med dem, og de har åpne linjer hvis de ønsker å snakke. Vi har fått tilbakemelding om at de føler seg godt ivaretatt, sier Furnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder