BEKLAGER: Evenes-ordfører Sisilja Viksund (H) sier at situasjonen etter valget i kommunen er «sterkt beklagelig».

Bred politisk enighet i Evenes: Tror på omvalg

I Evenes kommune er det bred politisk enighet om å underkjenne kommunevalget, etter funn av flere avvik. Det har ikke vært omvalg i Norge på 36 år.

I Evenes kommune i Nordland er det valgtrøbbel. Onsdag ble det kjent at man fant 22 flere forhåndsstemmer i urnene enn det var kryss i manntallet. Etter omtellingen torsdag fant valgstyret seks nye stemmer, og det ble også avslørt avvik ved fylkestingsvalget. Det meldte NRK torsdag.

Ordfører Sisilja Viksund (H) sier til VG at situasjonen er «sterkt beklagelig».

Valgstyret i Evenes har gått ut og frarådet godkjenning av kommunevalget. Dersom det blir omvalg i Nordlands-kommunen, blir det første omvalg i Norge siden 1983.

Det var Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL) som vant årets valg i Evenes:

Vil ha omvalg

Listetopp Knut Erik Hansen (SV) er klar på at han ønsker omvalg.

– SV går inn for omvalg på grunn av at det har vært så mye styr. Det vil aldri bli fred å få i denne saken, sier han til VG.

Lokallagsleder i Frp Sidsel Haldorsen sier hun også vil ha omvalg i kommunen.

– Jeg har ikke diskutert det med resten av partiet, men jeg vil støtte det, sier hun, og legger til:

– Det er betenkelig at det skal være flere avvik i et kommunevalg.

les også

Omtelling avslørte flere feil i Evenes – SV vil ha omvalg

«Alvorlig situasjon»

Arbeiderpartiets Terje Bartholsen er «helt sikker» på at Arbeiderpartiet vil følge valgstyrets anbefaling om å underkjenne valget.

– Hvis de opprettholder innstillingen, kommer vi til å følge den, sier han, og legger til:

– Vi mener oppriktig at det er en alvorlig situasjon, og den tvilen som er rundt om valgresultatet er riktig, er fryktelig beklagelig. Vi må ha et valgresultat som folk kan feste lit til.

Senterpartiets Svein Nilsen sier til VG at han ikke har fått konferert med partiet sitt ennå, men at han tror kommunestyret som helhet kommer til å gå inn for å ikke godkjenne valget.

ØNSKER OMVALG: Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Evenes Terje Bartholsen.

Valgvinneren: «Vanskelig»

Jan Inge Yttervik er ikke like begeistret for omvalg. Han er ordførerkandidat for Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL), som vant årets valg i Evenes.

– Det jeg tenker er at er at det vil bli vanskelig å få til det med forhåndsstemming, for de evenesværingene som bor over hele Norge. Jeg ser ikke hvordan det skal la seg gjennomføre på en god måte. Samtidig har jeg tiltro til at de som jobber med det, gjør det beste for oss alle. Jeg stoler hundre prosent på dem som skal ta den avgjørelsen, sier han.

– Hva tror du et eventuelt nytt valgresultat kan bety for ETL?

– Jeg tror folk kommer til å stemme litt ut ifra hvordan valget gikk. Du kan kalle det tidenes meningsmåling.

BEKYMRET: Jan Inge Yttervik, ordførerkandidat for Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL), er bekymret for gjennomføringen av et eventuelt omvalg. Foto: Jan Egil Strand

Valgstyret har i en pressemelding anmodet at det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte for å avgjøre omvalget skal godkjennes eller ikke. Men ordfører Viksund, som selv er for omvalg, vet ikke sikkert om det blir til dette.

– Det er et av spørsmålene vi har snakket så vidt med Kommunaldepartementet om, og som vi er nødt til å se videre på. Det som er planlagt å ha konstituering av det nye kommunestyret 8. oktober.

les også

Anbefaler at kommunevalg ikke godkjennes

«Svært sjelden i Norge»

– Departementet kan ikke kommentere det faktiske forholdet i Evenes kommune, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til VG.

– Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er gjort feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Dette står i valgloven. Det følger av kommuneloven at det konstituerende møtet skal holdes innen utgangen av oktober, sier hun videre.

Hvis kommunestyret går inn for å underkjenne valget, sendes saken til departementet, som gjør en grundig vurdering før endelig vedtak fattes.

– Det er departementet som kan påby omvalg. Omvalg er svært sjeldent i Norge, sier Dolven.

Det ble gjennomført omvalg ved kommunestyrevalget i Beiarn og Torsken i 1983. Ved stortingsvalget i 1981 var det omvalg i Buskerud og Troms.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder