– IKKE TVANG: Påtaleleder Hanne Fauske ved Oslo politidistrikt sier forundersøkelser ikke ga noe grunnlag for å si at ansatte i Fagarbeideren har vært utsatt for tvang fra arbeidsgiver. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fagarbeideren: Politiet forsvarer omstridt henleggelse

Oslo-politiet sier de ikke har funnet indikasjoner på at utenlandske arbeidstakerne i Fagarbeideren AS var utsatt for tvang eller trusler. Ap vil forfølge saken.

 • Bjørn Haugan

1. mai bekreftet påtaleleder Hanne Fauske ved Oslo politidistrikt overfor VG at Fagarbeider-saken ble henlagt av kapasitetshensyn. LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa at det var skammelig og at henleggelsen vil bli anket.

I dag sier Fauske at de gjorde forundersøkelser som ikke tilsa at utenlandske arbeidere har vært i tvangssituasjon i Fagarbeider-saken.

– I denne konkrete saken gjorde vi undersøkelser og vurderinger i saken før den ble henlagt. Anmeldelsen gjaldt menneskehandel og brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble gjort innledende undersøkelser hvor vi blant annet fikk informasjon som ikke ga politiet noen indikasjon om at de utenlandske arbeidstakerne skal ha vært utsatt for tvang eller trusler, sier hun til VG.

Organisasjonene som hjalp arbeiderne, Hope for justice og Fair Play Bygg Oslo, har vist at de bulgarske arbeiderne i Fagarbeideren ble lokket med gratis flybilletter. Da de kom til Norge fikk de noen tusen kroner i forskudd og kjørt frem og tilbake til jobb hver dag, til leiligheter hvor de bodde gratis.

Anmeldelse har ligget i fire måneder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa at «dette er en innelukking av arbeidere, hvor de er helt avhengige av arbeidsgiveren. Det kalles moderne slaveri».

– Ligger det ikke et element av tvang i en slik «innlåsing»?

– Jeg kan ikke gå inn en diskusjon om innholdet i saken eller hvilke vurderinger som er gjort. Men jeg kan si at vi avhørte noen vitner og fornærmede som da har forklart seg nærmere om sin situasjon, sier Fauske.

Før jul omtalte VG Fagarbeideren flere ganger, etter at over 30 arbeidere ikke fikk lønn.

Mannen som fungerte som leder i Fagarbeideren AS, ble i 2002 og 2013 dømt til henholdsvis 2 1/2 år og to år og ti måneders fengsel for arbeidslivsbedrageri. Han har en rekke konkurssaker bak seg, og ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet.

Mannen skiftet navn og drev videre.

Ved nyttår kom det også en anmeldelse mot mannen i samme sak, for brudd mot forbudet mot å drive næringsvirksomhet. Anmeldelsen, som håndteres av Enhet Vest i Sandvika, har blitt liggende i fire måneder:

– Vi mottok mot en anmeldelse mot mannen 2. januar, som vi ikke har fått etterforsket. Men vi har planer om å få til et avhør av mannen, sier politiadvokat Knut Skavang i Sandvika.

Den tidligere lederen sa til VG tirsdag at han ikke vil kommentere anmeldelsen eller begrunnelsen for henleggelsen.

Fagarbeideren AS gikk konkurs i høst og saken vakte sterke reaksjoner.

Arbeiderpartiet vil forfølge saken politisk.

– Arbeiderpartiet har varslet at vi trenger en storrengjøring i norsk arbeidsliv. Da må vi starte med å luke ut aktører som truer et anstendig arbeidsliv, sier Aps arbeidspolitiske talsperson, Arild Grande.

LO grep selv inn for å sikre at blant andre arbeidere fra Bulgaria kom seg hjem til jul.

VIL FORFØLGE SAKEN: Aps arbeidspolitiske talsperson, Arild Grande, er sterkt kritisk til at politiet ikke har prioritert Fagarbeidersaken. Foto: Tore Kristiansen

Grande retter kritikken mot regjeringen:

– I denne saken ser det ut til at skurkene slipper unna fordi arbeidslivskriminalitet ikke blir prioritert høyt nok. Det kan vi ikke akseptere. Vi forventer at regjeringen går opp hele kjeden, for å undersøke hvorfor slike aktører ikke blir stengt ute fra arbeidslivet. Vi hører flere eksempler på krenkelser mot arbeidsfolk, som ikke får følger selv om sakene blir avslørt og politianmeldt.

Den tidligere lederen vil ikke kommentere skurkepåstanden overfor VG.

les også

Bedrageridømt fikset oppdrag på politiets beredskapssenter

Grande er veldig klar på at regjeringen har en jobb å gjøre.

– Det må bli slutt på festtaler. Vi må fra ord til handling. Denne saker viser at kampen mot arbeidslivskriminalitet ikke prioriteres. De som jobber med dette må få økte ressurser, ikke kutt, sier han.

Grande sier det er bra at saken ankes.

– I en tid da arbeidsmarkedet er under høyere press enn på lenge, med rekordhøy ledighet og bedrifter som kjemper for livet, er det ekstra viktig å bygge opp under et seriøst arbeidsliv.

les også

Både Ap og regjeringen vil endre loven for å hjelpe innleie-arbeiderne

– Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skal prioriteres

Monica Mæland sier at påtalemyndigheten er uavhengig, og at hun som justis- og beredskapsminister ikke skal uttale seg om enkeltsaker.

– Påtalemyndighets uavhengighet er en bærebjelke i det norske rettssystemet som vi politikere må respektere. Men arbeidslivskriminalitet er et prioritert området for regjeringen og 25. mai skal vi ha et toppmøte om arbeidslivskriminalitet med statsministeren og politiet.

les også

Opprørende utnyttelse av arbeidsfolk

Mæland viser til at regjeringen la frem en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015, som ble revidert i 2019.

– I departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet er vi tydelig på at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skal prioriteres: Riksadvokaten skriver i sitt prioriteringsskriv for 2020 til politiet at etterforskning av økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig den som rammer fellesskapet, og alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet skal prioriteres.

Spør om signaleffekten

Politiet i Oslo blir utfordret.

– Jeg ønsker en redegjørelse fra politiledelsen på hva de tenker om signaleffekten når åpenbare saker ikke etterforskes, sier gruppeleder Espen Andreas Hasle i KrFs bystyregruppe.

Hasle sitter i politiutvalget, hvor Oslo politidistrikt og Oslo-politikere møtes.

Det neste møtet i utvalget er 25. mai.

les også

NHO hjalp byggefirmaet Fagarbeideren: – Burde aldri vært medlem

Viser til høye beviskrav i straffesaker

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt sier at bekjempelse av A-krim er en viktig satsing for politiet.

– Oslo politidistrikt prioriterer saker som omhandler disse sakene høyt. Vi er opptatt av riksadvokatens føringer om etterforskning av saker som omhandler A-krim, sier Vandvik.

Påtaleleder Fauske sier at politiets øvrige vurderinger i saken «er sammensatt og det er flere forhold som er vurdert».

– Et av flere moment er det høye kravet til bevis som er i straffesaker og hvor man har vurdert det som svært lite sannsynlig for en positiv påtaleavgjørelse i en sak som ville kreve store etterforskningsressurser, sier Fauske.

les også

Dyster rapport fra byggebransjen: – Ber om lønn – får juling

Hun sier at de per nå ikke har mottatt klage på avgjørelsen i saken, men at de har fått signaler om at den blir påklaget i løpet av denne uken.

– Vi vil gå gjennom den og det som blir anført, og gjøre en ny vurdering. ​Dersom politiet ikke omgjør henleggelsen av eget tiltak, vil saken oversendes statsadvokaten​ for klagebehandling, sier påtalelederen.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Menneskehandel
 3. Krim
 4. Torbjørn Røe Isaksen
 5. Monica Mæland
 6. Arild Grande

Flere artikler

 1. LO-sjefen sjokkert over politihenleggelse: – Skammelig

 2. Slår alarm om Corona-svindel: Blir permittert – fortsetter å jobbe

 3. Stortinget: Enige om åpne kontantstøtte-lister for bedriftene

 4. Politiet henlegger sak mot cricketklubb – Oslo Idrettskrets reagerer kraftig

 5. Erna Solberg: - Målet er å åpne Norge før sommeren

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder