BARNEHAGEKAMP: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier de kommersielle barnehagene er i ferd med å utradere de ideelle. Han viser til en graf lenger ned i dette intervjuet. Foto: Hallgeir Vågenes

Rødt-Moxnes: - Her er «haigapet» som bør få KrF til å gråte

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det helt ubemerket har skjedd en utskiftning av ideelle barnehager, hvor store kommersielle aktører har tatt over.

– Denne statistikken viser at Høyres politikk utraderer de private, ideelle barnehagene. Siden 2011 har det vi kaller «haigapet» åpnet seg stadig mer, hvor de ideelle barnehagene blir spist og forsvinner, mens de store kommersielle barnehageselskapene bare vokser og vokser, sier Moxnes.

Her er det Moxnes benevner som haigapet, som viser utviklingen i antall barnehageplasser i ideelle og kommersielle barnehager. De ideelle dominerte lenge, men antallet ideelle barnehager har gått ned og antallet private har steget. Og siden 2011 har gapet økt:

– Dette haigapet bør få KrF til å gråte, fordi det er de ideelle barnehagene, som bare er der for foreldre og barns beste, som forsvinner. Men så lenge det partiet bare er en dørmatte for Høyre i regjering, så er det ikke så lett å få dem med.

– Til å gråte

Han viser til tall i rapporten «Kommersialisering av fellesgodene» fra Høgskolen i Innlandet, som har lagt sammen tall over år fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Når man ser på utviklingen over tid, fra 2005 til 2017, viser SSB-tallene at det ble 19 000 færre plasser i ideelle barnehager og 19 000 flere i kommunale barnehager – men hele 58 000 flere plasser i kommersielle barnehager. Det viser at veksten i all hovedsak har skjedd i kommersielle barnehager. Det er derfor vi slår alarm og sier stopp. Hvis utviklingen får fortsette, så vil de ideelle barnehagene være utryddet om noen år.

Oversikten viser at det i 2017 var 281 622 barnehageplasser i Norge: 141 751 kommunale (+16 prosent), 83 834 private (+225 prosent) og 56 037 ideelle (-26 prosent). Tallene i parentes er utviklingen mellom 2005 og 2017.

– Da SVs Kristin Halvorsen sørget for full barnehagedekning, var hun avhengig av at de private bygget barnehager: Er ikke en balanse mellom ideelle, privat og offentlige viktig?

– Utraderer de ideelle

– Problemet er at disse tallene dokumenterer at det ikke lenger er noen balanse, men at de kommersielle er i ferd med å utradere de ideelle. Derfor vil vi ha full stopp av kommersielle barnehager.

– Dere vil egentlig bare ha barnehager i offentlig regi?

– Nei, det er helt feil. Vi ønsker også ideelle barnehager. Det er bare bløff at vi vil ha offentlig barnehagemonopol. Det vi vil ha slutt på er profittbarnehagene.

Han går kraftig ut mot Høyres retorikk mot Arbeiderpartiet, hvor de hevder en stemme til Ap er en stemme til Rødt.

les også

Solberg stakk av med seieren i jevn treningskamp

– Ap er ikke uklare i denne saken. Det er i kommunene hvor Ap er avhengige av et sterkt Rødt, at vi får presset dem til å stanse velferdsprofitørene, sier han og legger til:

– Høyres barnehagepolitikk er en akutt trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren. Jeg tror ikke de vil lykkes med sin propaganda fordi et flertall av velgerne vil ha velferd uten profitt. Det har gått for langt når de seks største kommersielle barnehagene nå eier hver tredje barnehageplass og én familie håver inn 356 millioner kroner for å selge sine kommersielle barnehager.

– Penger til de minste barnehagene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gråter ikke.

– KrF er det partiet som i opposisjon og regjering har kjempet for et barnehagemangfold, hvor barnehager drevet av ideelle organisasjoner utgjør en viktig del. Det var KrF som i 2018 og 2019 fikk gjennomslag for nesten 400 millioner kroner ekstra til de minste barnehagene, som er den gruppen hvor mange av de ideelle befinner seg innenfor. Vi skal videreføre det arbeidet.

Han sier det ikke ble lagt inn noen begrensinger på utbytte under de rødgrønne.

– Vår regjering har sendt på høring et forslag som etablerer økonomisk tilsyn med de private, for å sikre at statens midler skal komme barna til gode. Forslaget sikrer åpenhet omkring eierne av de private barnehagenes økonomiske disposisjoner som vil begrense muligheten til å gjøre barnehage til et investeringsobjekt.

les også

Ja til velferdsmiks!

Han sier gapet mellom de private og ideelle, ikke må få bli større.

– For KrF i regjering vil det være viktig å følge nøye med utviklingen for at de ideelle kan sikres en plass som en viktig del av mangfoldet og foreslå ytterligere tiltak hvis det viser seg nødvendig framover, sier han.

– Krokodilletårer

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde svarer på vegne av Høyre.

– Dette er krokodilletårer fra Moxnes. Barnehagesektoren har endret seg. Det er tøffere å drive mindre private og ideelle barnehager. Derfor har vi nettopp foreslått et nytt regelverk som vil rydde opp. Vi vil tydeliggjøre bruk av tilskudd og sikre at kommunene betaler riktig tilskudd til de små private og ideelle. Vi skal også etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn.

les også

Velferd til salgs? Nei takk.

– Sannheten er at en av tre private barnehager går med underskudd. Vi har mye større tro på å stille strenge krav til kvalitet enn å skjære alle private barnehager over en kam. Det tror jeg fornøyde foreldre med barn i private og ideelle barnehager er enig med oss i, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder