Foto: Odin Jæger

Italia har bedt om utlevering av mulla Krekar

Justis- og beredskapsdepartementet mottok onsdag formell begjæring fra Italia om utlevering mulla Krekar. Prosessen videre blir tidkrevende, med mulighet for behandling i tre rettsinstanser.

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding torsdag.

Begjæringen er oversendt til Riksadvokaten for videre behandling. Den er unntatt offentlighet, ifølge Justisdepartementet.

– Jeg har ikke mottatt noen begjæring fra noen. Registrerer at det for myndighetene var viktigere å melde dette til media enn til siktede og hans forsvarer. Så får de som mener at dette ikke er politikk, tolke det som de vil. Vanlig saksgang ville i alle fall innebære at man varslet siktede først, sier Brynjar Meling, Krekars advokat i en SMS til VG.

les også

Historien om Krekar: En familiefar dømt for terrorplanlegging

Pluss content

ADVOKATEN: Brynjar Meling har representert mulla Krekar i en årrekke. Nå står han trolig overfor nok en lengre rettsprosess. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tidkrevende

Justisdepartementet varsler at den videre prosessen kan ta tid.

– Generelt kan vi si at en utleveringssak vil ta noe tid. Begjæringen sendes tjenestevei fra departementet, via Riksadvokaten og til rett statsadvokatembete. I dette tilfellet Det nasjonal statsadvokatembetet (NAST), og til PST som rett politimyndighet, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i en e-post til VG.

les også

Krekar kan bli i Norge. Lenge.

Videre skal PST føre saken for retten «så snart de nødvendige undersøkelser er gjort.»

– Tingretten vil så avsi kjennelse på om vilkårene for utlevering er tilstede. Tingrettens kjennelse kan ankes til lagmannsretten og deretter eventuelt til Høyesterett, skriver Skjøld-Lorange.

Men det er ikke slutt der, heller.

– Når retten endelig har avgjort om vilkårene for utlevering foreligger, sendes saken tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet via Riksadvokaten. Departementet avgjør ved vedtak om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, avgjør Kongen i statsråd endelig spørsmålet om utlevering, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

Sendes videre og videre

Førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten forteller at de har mottatt begjæringen og vil sende den videre til NAST.

– NAST skal ha kontakt med mulla Krekar og i et rettsmøte høre om han samtykker til utlevering. Hvis ikke skal da saken frem for domstolene, sier Nybøe.

Hos NAST er det statsadvokat Frederik G. Ranke som skal håndtere saken.

– Den vil bli sendt videre til PST. Der skal de utrede om vilkårene er til stede for utlevering, før den sendes tjenestevei tilbake, sier Ranke.

Dømt i Italia - pågrepet i Norge

Det var mandag 15. juli at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging.

Italienske myndigheter mener Krekar er leder for et nettverk som kalles Rawti Shax. Krekar selv har nektet straffskyld og avvist påstander om terrortilknytning.

les også

UDI: Statsborgerskapet til Krekar-meddømt kan tilbakekalles

Kort tid etter ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 mistet han flyktningstatusen sin og skulle utvises av hensyn til rikets sikkerhet.

Men Norge kunne ikke sende ham tilbake til Irak på grunn av fare for tortur og dødsstraff, og tre norske regjeringer har siden forsøkt å få Krekar utvist av landet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder