TILTALT: Amir Mirmotahari avbildet utenfor Universitetet i Oslo noen uker før han ble avslørt av VG – og senere pågrepet av politiet – i 2016. Foto: Tore Kristiansen

Krever nesten tolv års fengsel for eks-advokat

OSLO TINGHUS (VG) Påtalemyndigheten krever en langvarig fengselsstraff for den tidligere advokaten Amir Mirmotahari. – Det er nødvendig å sende et tydelig signal når aktører i rettsvesenet begår kriminalitet.

Amir Mirmotahari (42) er tiltalt for en rekke forhold (se faktaboks under). Han nekter skyld for nesten alt.

– Tiltalte skal dømmes for alle poster i tiltalen, sa statsadvokat Trude Antonsen i Oslo tingrett.

De alvorligste postene i tiltalen mot den tidligere advokaten er forbund om kidnapping av et voldtektsoffer og drapsforbund mot en tidligere klient.

I aktoratets prosedyre er 42-åringen blitt beskrevet som «kynisk», «beregnende» og «uten empati».

Onsdag ble det lagt ned påstand om en langvarig fengselsstraff.

– Passende straff er fengsel i elleve år og åtte måneder, var påstanden fra Antonsen.

– Ikke formildende at det ikke skjedde noe

Ifølge tiltalen inngikk eks-advokaten i 2015 en avtale med en tidligere klient, en rumensk mann som nå er domfelt, om å kidnappe offeret i en voldtektssak i forkant av en rettssak.

Videre er han tiltalt for å inngått en avtale med en iransk mann i 30-årene om å ta livet av torpedoen Raein Rueintan.

Bakgrunn: Advokaten og torpedoen

Hverken kidnappingen eller drapet fant sted. Påtalemyndigheten mener det ikke har noe å si med tanke på en eventuell straff.

– Det er ikke noe formildende at det ikke skjedde noe med personen som man avtalte å kidnappe eller å drepe. Det er inngåelse av forbundet som er det straffbare, sa Antonsen.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen er en av to aktorer i rettssaken mot Amir Mirmotahari. Foto: Frode Hansen

– Skjerpende at han var advokat

Aktor mente det er skjerpende at Mirmotahari var advokat, og at han opp mot flere av postene i tiltalen var oppnevnt av det offentlige som forsvarer da de straffbare handlingen skal ha funnet sted.

– Det er nødvendig å sende et tydelig signal når aktører i rettsvesenet begår kriminalitet eller denne typen kriminalitet, sa Antonsen.

Hun pekte på at saker mot advokater er svært ressurskrevende for politiet å etterforske.

Videre viste statsadvokaten til at Mirmotahari – i et yrke hvor han egentlig skulle jobbe som en garanti for rettssikkerheten – har misbrukt tilliten som folk og ulike samfunnsinstitusjoner bør og må ha til advokater.

– Tiltalte har involvert klienter og tidligere klienter i straffbare forhold. Han har utnyttet sin posisjon overfor ressurssvake klienter og ressurssvake fornærmede. Han har satt andre personers helse og sikkerhet i fare, sa Antonsen.

Millionkrav i saksomkostninger

Videre ble det lagt ned påstand om at Mirmotahari fratas retten å drive med næringsvirksomhet – for alltid.

– Påtalemyndigheten mener rettighetstapet skal være på ubestemt tid, sa Antonsen.

Videre ble det lagt ned påstand om inndragning av en mobiltelefon og en såkalt spionpenn.

Det ble også lagt ned påstand om inndragning av nesten en million kroner – penger han skal ha tatt fra ulike selskaper han kontrollerte for å betale utpressere.

Mirmotahari har erkjent straffskyld for tiltalepostene som gjelder økonomisk kriminalitet.

Les om VGs jakt på utpresserne her.

Aktor la også ned påstand om at Mirmotahari skal betale saksomkostninger på fem millioner kroner.

– Finjuridisk diskusjon

Senere onsdag starter forsvarerteamets prosedyre i rettssaken, som har pågått siden starten av september.

Trolig vil de hevde at det ikke er inngått noen reelle avtaler om hverken kidnapping eller drap, og dermed er det irrelevant med tanke på straffbarhet hva Mirmotahari eventuelt har tenkt, ment og sagt i ulike sammenhenger.

les også

Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

FORSVARERE: Advokatene Anders Brosveet (t.v.), Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden. De er forsvarerteamet til advokat Amir Mirmotahari i rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Frode Hansen

– Gjennomgående er det ingen av tiltalepostene som omhandler hendelser hvor det er krummet hår over noens hode, og vi beveger oss langt unna situasjoner der noen voldshandlinger faktisk blir gjennomført. Sentrale deler av saken kommer til å handle om en finjuridisk diskusjon om hvor langt forut for gjennomføringen av en handling, man kan strekke området for hva som er straffbart, sa forsvarer Anders Brosveet i forkant av rettssaken.

Straffesaken mot Mirmotahari startet opp etter at VG i juni 2016 avslørte at han hadde spurt en torpedo om han kunne kidnappe et voldtektsoffer. Hele samtalen var tatt opp på lyd.

Se VGTVs dokumentar «Advokaten og torpedoen» her:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder